Sign In

Cục THADS tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2016 và tập huấn các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự

01/08/2016

Ngày 29/7/2016, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2016 và tập huấn các văn pháp pháp luật về thi hành án dân sự. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Thụ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán nghiệp vụ, Thư ký thi hành án dân sự, Chuyên viên pháp lý và cán bộ làm công tác thống kê toàn Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên. 
  
 
Tại Hội nghị Giao ban công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2016 và tập huấn các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án  đánh giá kết quả đã đạt được của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh trong 9 tháng, (thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 77%, về tiền đạt tỷ lệ 14,6%), đồng thời đồng chí cũng phân tích chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thậm chí có cả những yếu kém, sai phạm của Chấp hành viên và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh để từ đó có giải pháp, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong 03 tháng còn lại của năm 2016.

  
 
Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Chánh Văn phòng truyền đạt những nội dung cơ bản, các điểm mới Thông tư số 01/2016/BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự; đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án truyền đạt những nội dung cơ bản, các điểm mới Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự; đồng chí Trịnh Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng truyền đạt những nội dung cơ bản, các điểm mới Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016 của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự.
Đây là những nội dung rất quan trọng, liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự. Việc nghiên cứu kỹ nội dung cơ bản các Thông tư mới về thi hành án dân sự để triển khai thực hiện nghiêm chỉnh trong thực tiễn có ý nghĩa quan trọng trong công tác Thi hành án dân sự, đảm bảo áp dụng thống nhất trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên; đồng thời nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác Thi hành án dân sự cho các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án dân sự, Chuyên viên pháp lý và cán bộ làm công tác thống kê trong toàn tỉnh; kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm chấp hành đúng pháp luật và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2016 và các năm tiếp theo.

 

 
Cũng tại Hội nghị đồng chí Hoàng Thế Anh - Phó Cục trưởng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên. Tại Hội nghị giao ban, đã mời các đơn vị đạt tỷ lệ thấp và còn nhiều tồn tại, hạn chế phải giải trình nguyên nhân của những sai phạm, tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp thực hiện trong 03 tháng còn lại của năm công tác để đạt được nhiệm vụ, chỉ tiêu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao đầu năm. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh phải nêu cao ý chí quyết liệt trong tổ chức thi hành án, đồng thời phải tập trung chỉ đạo sâu sát và đưa ra các biện pháp, giải pháp mang tính đột phá trong tổ chức thi hành án, phấn đấu đến 30/9/2016 các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tổ chức thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu mà Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
 

 
Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Vũ Hoàng Thụ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hưng Yên đã quán triệt toàn thể cán bộ, Chấp hành viên công tác trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tiếp tục học tập, nghiên cứu kỹ các nội dung mới của Thông tư về thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn chi tiết để thực hiện và áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố thực hiện nghiêm và tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện nghiêm chế độ thời gian làm việc trong đơn vị, tăng cường phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong thi hành án dân sự, thực hiện nghiêm các qui định của Ngành và địa phương. Tăng cường và đề cao, chú trọng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Bên cạnh đó đồng chí cũng yêu cầu từng đồng chí Lãnh các đơn vị thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục trực thuộc và toàn thể công chức và người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh phải tập trung, quyết liệt trong việc tổ chức thi hành án cao điểm (Đợt 2) từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016, thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ việc có giá trị lớn, vụ việc phức tạp và vụ việc thi hành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng để đến 30/9/2016, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao trong năm 2016.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: