Sign In

Cục THADS tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 09/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới

10/08/2020

Cục THADS tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 09/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, thực hiện Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 09/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục phổ biến, quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 09/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trong đó nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc. Các hội nghị cần thiết có tập trung đông người, phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: Đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách.

2. Tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân:
- Không ra khỏi nhà nếu không cần thiết.
- Trường hợp đi ra ngoài phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách trong tiếp xúc và không được tụ tập đông người.
- Tích cực, tự giác thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19; tham gia khai báo y tế tự nguyện đầy đủ. Khi ốm, có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải kịp thời liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn khám chữa bệnh.

3. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho công chức, người lao động. Đồng thời, khuyến khích tiếp tục triển khai, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hội họp, giải quyết công việc.
Trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo về Cục các vấn đề phát sinh cần sự chỉ đạo.

Cục THADS tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục nghiêm túc triển khai, thực hiện./.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: