Sign In

Bộ Tư pháp trao Quyết định nghỉ hưu cho Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 - Tổng cục Thi hành án dân sự

05/03/2020

Bộ Tư pháp trao Quyết định nghỉ hưu cho Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 - Tổng cục Thi hành án dân sự
Chiều ngày 27/02/2020, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Thị Kim Dung - Vụ trưởng Vụ Quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành bản án, quyết định dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình, trọng tài thương mại (gọi tắt là Vụ nghiệp vụ 1), Tổng cục Thi hành án dân sự.
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTuBoTuPhap/View_Detail.aspx?ItemID=1902

Tác giả ảnh: Trung tâm
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: