Sign In

Chi cục THADS huyện Than Uyên tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2024

28/12/2023

Chi cục THADS huyện Than Uyên tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2024
Ngày 21/12/2023, Chi cục THADS huyện Than Uyên tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Duy Phiên - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lai Châu. Dự Hội nghị có lãnh đạo các cơ quan trong khối tố tụng, thành viên Ban chỉ đạo THADS huyện Than Uyên, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Cục THADS tỉnh Lai Châu và toàn thể công chức Chi cục THADS huyện Than Uyên
Năm 2023, với rất nhiều khó khăn, song lãnh đạo Chi cục THADS huyện Than Uyên luôn sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, tập thể đơn vị đoàn kết, đồng lòng khắc phục khó khăn, nỗ lực quyết tâm, kết quả 13/13 nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ đều hoàn thành, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt, tỷ lệ phân loại việc có điều kiện thi hành chiếm tỷ lệ cao, kết quả thi hành xong về việc tăng, số việc chuyển kỳ sau giảm so với cùng kỳ năm 2022, kết quả thi hành xong về việc, về tiền đều vượt mức chỉ tiêu giao năm 2023, nhiều vụ việc khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết. Các công tác khác triển khai đồng bộ hiệu quả.
 Tại Hội nghị  đã có nhiều ý kiến thảo luận của công chức đơn vị làm rõ hơn kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để khắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn huyện năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng thời trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch công tác 2024 đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Lai Châu và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến phát biểu trao đổi của các ngành đánh giá, nhận xét về công tác phối hợp và đề xuất phương thức, biện pháp phối hợp để đạt hiệu quả hơn nữa trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Than Uyên và đồng chí Nguyễn Duy Phiên, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lai Châu đã biểu dương những kết quả, thành tích mà Chi cục THADS huyện Than Uyên đã đạt được trong năm 2023, những kết quả đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Năm 2024, Chi cục cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ của Cục THADS tỉnh Lai Châu, kế hoạch nhiệm vụ của UBND huyện Than Uyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, duy trì tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp xã giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, bảo vệ quyền của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức và công dân, đảm bảo các phán quyết của Tòa án được thực thi trên thực tế, duy trì tính nghiêm minh của pháp luật. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật công vụ, giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra để chấn chỉnh tồn tại, yếu kém, nâng cao năng lực, kỹ năng công tác và ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phát huy tốt vai trò của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo THADS huyện trong tham mưu, chỉ đạo, nhất là đối với các vụ việc khó khăn, vướng mắc. Phối hợp làm tốt công tác tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân và các đối tượng có liên quan tới việc thi hành án. Yêu cầu Chi cục chủ động quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận...để làm tốt công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động THADS. Giữ vững và phát huy kết quả công tác THADS đã đạt được, nhất là việc thực hiện chỉ tiêu thi hành xong về việc, về tiền đảm bảo thực chất và bền vững, áp dụng đúng quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất khiếu nại, tố cáo và phải thực hiện bồi thường nhà nước trong THADS. 


Theo Chi cục THADS huyện Than Uyên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: