Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu hưởng ứng Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021)

21/07/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu hưởng ứng Đợt thi đua cao điểm  lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống  Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021)
Hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) phát động, tạo không khí phấn khởi, ra sức thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt của đội ngũ công chức, người lao động, Cục THADS tỉnh Lai Châu đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021) với khẩu hiệu “Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu thi đua lập thành tích hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2021).
Với mục đích phát huy truyền thống vẻ vang trong 75 năm xây dựng và phát triển của hệ thống THADS; tạo không khí phấn khởi, ra sức thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo của đội ngũ công chức, người lao động trong Ngành nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự được giao năm 2021. Ngày 05/4/2021 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 286/KH-THADS về Phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021). Theo đó đối tượng thi đua gồm: Tập thể, các cá nhân cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu. Đợt thi đua được triển khai thực hiện từ 01/4/2021 đến hết 30/6/2021.
Nội dung phát động thi đua gồm: Mở đợt thi đua cao điểm THADS nhằm nâng cao kết quả THADS 09 tháng năm 2021 (tính từ 01/10/2020 đến hết 30/6/2021) phấn đấu tỷ lệ thi hành xong trên số có điều kiện đạt 75% về việc và 35% về tiền; Bảo đảm theo dõi việc thi hành đối với 100% các Bản án, Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành; Ra quyết định thi hành án đối với 100% các Bản án, Quyết định có hiệu lực thi hành đúng thời hạn quy định; đảm bảo xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác, hướng dẫn nghiệp vụ; kỷ cương, kỷ luật hành chính, cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án…
Trong đợt thi đua cao điểm, các cơ quan thi hành án trong tỉnh đã thi hành xong về việc, tiền đạt được cụ thể như sau:
- Về việc: Số có điều kiện thi hành là 1.637 việc (chiếm 96.1% trong tổng số phải thi hành). Số thi hành xong là 1.449 việc, đạt tỷ lệ 88.5% trên tổng số có điều kiện thi hành, vượt 13.5% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trong đợt thi đua cao điểm.
- Về tiền: Số có điều kiện thi hành là 18.761.107.000đ (chiếm 85.2% trong tổng số phải thi hành), số thi hành xong là 10.815.957.000đ, đạt tỷ lệ 57.6% trên tổng số có điều kiện thi hành, vượt 22,6% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trong đợt thi đua cao điểm.
Toàn tỉnh có 07/09 đơn vị đã đạt và vượt hai chỉ tiêu thi hành xong về việc, về tiền được giao trong đợt thi đua cao điểm: (Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS, Cục THADS; Chi cục THADS các huyện, thành phố: thành phố Lai Châu, Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Tân Uyên, Mường Tè).
Tổng kết đợt thi đua, 06/07 đơn vị đề nghị xét khen thưởng có thành tích trong đợt thi đua cao điểm. Để biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2021) Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã quyết định tặng Giấy khen cho 03 tập thể (Chi cục THADS huyện Phong Thổ, huyện Mường Tè, huyện Nậm Nhùn) và 03 cá nhân. Đồng thời đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự tặng Giấy khen cho tập thể Phòng nghiệp vụ và tổ chức THADS, Cục Thi hành án dân sự và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm.
 
   

Việc biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua được dựa trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả, thành tích đạt được, bảo đảm khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, công bằng, kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua./.

Tác giả ảnh: Mai Văn Đại
Theo Nguyễn Mai Phương - Phòng TCCB

Các tin đã đưa ngày: