Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu dự giao ban công tác phối hợp liên ngành tố tụng tỉnh quý III năm 2023 và Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

18/10/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu dự giao ban công tác phối hợp liên ngành tố tụng tỉnh quý III năm 2023 và Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-LN ngày 06/10/2023 của Liên ngành tố tụng tỉnh về giao ban công tác phối hợp liên ngành tố tụng quý III năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác phối hợp liên ngành quý IV năm 2023. Chiều ngày 16 tháng 10 năm 2023, Liên ngành tố tụng đã tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo ngành, Trưởng các Phòng chuyên môn nghiệp vụ của các ngành trong Khối tố tụng gồm: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung tâm giám định pháp y tỉnh. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Phiên và đồng chí Phạm Văn Hiển, Phó Cục trưởng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tô Thị Hằng, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác phối hợp trong hoạt động tố tụng quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023. Về kết quả đạt được, trong quý các cơ quan tố tụng tỉnh cơ bản phối hợp thực hiện tốt các nội dung theo chương trình, quy chế phối hợp đã đề ra. Các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng. Trong hoạt động tố tụng, các cơ quan đã phối hợp, kịp thời bàn, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc qua từng vụ việc và các nội dung phối hợp đã đề ra, nhất là các vụ án quan trọng, phức tạp. Tiến độ, chất lượng các hoạt động cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các khiếu kiện, tố cáo xuất phát từ những sai sót của các cơ quan tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị cũng đã thẳng thắn đánh giá những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện công tác phối hợp của liên ngành, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp quý IV năm 2023.
Tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chủ trì Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa Cục Thi hành án dân sự, Công an Tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Phiên, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã thông qua dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Dự thảo Quy chế phối hợp gồm có hai phần với 28 điều: Phần thứ nhất là căn cứ các quy định của pháp luật; Phần thứ hai là nội dung quy chế gồm có 03 chương: Chương I: Những quy định chung được quy định từ Điều 1 đến Điều 4; Chương II: Nội dung phối hợp được quy định từ Điều 5 đến Điều 20; Chương III: Tổ chức thực hiện được quy định từ Điều 21 đến Điều 28. Ngoài việc bổ sung các các căn cứ pháp lý cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, dự thảo Quy chế lần này đã được lấy ý kiến tham gia rộng rãi của các ngành, sửa đổi, bổ sung 18 điều; sắp xếp lại từ Điều 21 đến 25.
Sau khi thông qua dự thảo Quy chế phối hợp, các ngành nhất trí cao với dự thảo Quy chế. Lãnh đạo các ngành Cục Thi hành án dân sự, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Việc ban hành mới Quy chế phối hợp trong công tác Thi hành án dân sự là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, cụ thể hóa quy định của pháp luật, kế thừa những kết quả đạt được, dựa trên tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tạo cơ sở để tăng cường công tác phối hợp, tạo điều kiện để công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.


Theo Văn Phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: