Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức tiêu hủy vật chứng, tài sản đợt 1 năm 2022

03/11/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu  tổ chức tiêu hủy vật chứng, tài sản đợt 1 năm 2022
Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-CTHADS ngày 26/10/2021 về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản. Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 26/10/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã tổ chức tiêu hủy vật chứng đợt I năm 2022.
Tham gia Hội đồng tiêu hủy vật chứng có ông Vũ Quốc Hùng, Chấp hành viên sơ cấp, Chủ tịch Hội đồng; đại diện Sở Tài chính tỉnh; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tham gia giám sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiêu hủy vật chứng, tài sản.
Vật chứng được đưa ra tiêu hủy lần này gồm 757.14 gam Heroine; cùng các vật chứng, tài sản khác không còn giá trị sử dụng Tòa án tuyên tiêu hủy.
 
 
(Vật chứng tiêu hủy)
Việc tiêu hủy đã được Hội đồng tiến hành tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, dưới sự chứng kiến của các thành viên Hội đồng và sự giám sát của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, vật chứng đưa ra tiêu hủy được các thành viên hội đồng mở niêm phong, kiểm tra đảm bảo đúng số lượng, trọng lượng theo quyết định thi hành án, bản án có hiệu lực pháp luật, tiêu hủy bằng hình thức đốt cháy hoàn toàn, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường./.

Tác giả ảnh: Mai Văn Đại - Văn Phòng Cục THADS Tỉnh Lai Châu

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: