Sign In

Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC quý IV năm 2022

13/10/2022

Ngày 12/10/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý IV năm 2022, phương hướng nhiệm vụ quý I năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tài - Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cùng Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và các đồng chí Lãnh đạo Chi Cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 do đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Quyền Cục trưởng trình bày. Theo thống kê, năm 2022, các cơ quan THADS tỉnh Lạng Sơn phải giải quyết: 5.630 việc, tương ứng với 727.112.173 .000 đồng. Đã thi hành xong: 3.902 việc đạt tỷ lệ 86,56% trên số có điều kiện thi hành, giảm 5,8% so với cùng kỳ, tương ứng với số tiền 244.278.108.000 đồng đạt tỷ lệ 47,6% trên số có điều kiện thi hành, tăng 73,29% so với cùng kỳ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã đưa ra thảo luận những khó khăn, vướng mắc của các Chi cục, các Chấp hành viên trong quá trình thi hành án, nhất là những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi hành án tín dụng – ngân hàng, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng – kinh tế, xử lý tiền tồn Trại giam, án có điều kiện thi hành trên 01 năm và đề ra những giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.

 
Tại Hội nghị, đồng chí Quyền Cục trưởng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan THADS tỉnh đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao cho các cơ quan THADS tỉnh Lạng Sơn năm 2022.
Trong thời gian tới, để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các cơ quan THADS trong toàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Công tác chuyên môn nghiệp vụ:
- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị ra quyết định, thụ lý thi hành các bản án do Tòa án chuyển giao có hiệu lực pháp luật đúng thời hạn, thực hiện tốt công tác xác minh phân loại án, thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục, trình tự thi hành án. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, thụ lý mới không để tình trạng án tồn đọng xảy ra.
- Tiếp tục theo dõi sát sao quá trình tổ chức thi hành án đối với các Chi cục, có cơ chế rút lên Cục để giải quyết những vụ việc khó khăn, phức tạp, tập trung dồn nhân lực giải quyết dứt điểm các vụ việc khó thi hành, tiến hành rà soát vật chứng, tài sản tồn đọng lâu năm, tiền tồn trại giam để đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, kịp thời.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật THADS năm 2014; Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác THADS. Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự.
3. Chủ động tham mưu, duy trì hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo THADS hai cấp cấp theo quy chế, phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo THADS; tăng cường, nâng cao chất lượng phối hợp giữa cơ quan THADS hai cấp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhất là công tác phối hợp với các cơ quan khối nội chính trong hoạt động thi hành án.
4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra; thực hiện tốt cơ chế hậu kiểm tra; gắn kiểm tra nội bộ với thanh tra, giám sát, kiểm sát nhằm hạn chế tối đa các vi phạm trong THADS, xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn áp dụng pháp luật THADS.
5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị trực thuộc giải quyết đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để phát sinh vụ việc mới, khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
6. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường các chức danh Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký Thi hành án; thực hiện phương án điều động, biệt phái Chấp hành viên cho những đơn vị có lượng án lớn, quá tải công việc. Quan tâm rà soát, bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức tại các Chi cục theo Đề án vị trí việc làm nhằm phát huy năng lực, sở trường của từng vị trí công tác.
7. Bảo đảm cơ sở vật chất, ngân sách tài chính phục vụ hoạt động THADS, hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định nguồn ngân sách được cấp. Quản lý tốt trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ hoạt động THADS. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án, tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.
8. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, địa phương, các khuyến cáo của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: