Sign In

Kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

27/10/2022

Kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh


Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

 – Sáng 26/10, Đoàn Kiểm tra số 2 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2022 đến nay, Cục THADS tỉnh đã đẩy mạnh việc quán triệt, thông tin đến cán bộ, công chức, người dân về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, đặc biệt là tuyên truyền cho các đương sự các quy định của pháp luật liên quan đến công tác THADS. Cục THADS tỉnh đã rà soát, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác THADS để bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, thống nhất theo đúng quy định của pháp luật; cử cán bộ, công chức trong ngành tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; duy trì, thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã ký kết với các ngành, đơn vị liên quan…

Trong 9 tháng đầu năm 2022, cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh đã thi hành xong 3.138/3.759 việc có điều kiện thi hành, đạt 83,4%. Toàn tỉnh phát sinh 11 vụ việc cưỡng chế có huy động lực lượng, các vụ việc cưỡng chế đã được tổ chức thành công, đảm bảo an toàn, đúng quy định…

Đại diện Cục THADS tỉnh cũng đã nêu những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế trong công tác THADS. Cụ thể như công tác THADS ngày càng tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp, lượng tiền thụ lý mới tăng đột biến trong khi đó biên chế và cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế.


Lãnh đạo Cục THADS tỉnh phát biểu làm rõ thêm các vấn đề đoàn kiểm tra quan tâm

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã đề nghị lãnh đạo, đại diện các phòng chuyên môn của Cục THDS tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề như: công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm chấp hành viên, thẩm tra viên; đào tạo, tập huấn; tiêu hủy vật chứng; phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác THADS; kiểm tra, thanh tra các chi cục THADS cấp huyện; công tác cưỡng chế THADS; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được, chia sẻ với những khó khăn của ngành THADS tỉnh. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, ngành tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, khắc phục tình trạng án tồn đọng kéo dài. Cùng đó tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong hoạt động THADS, chú trọng giải quyết triệt để các vụ việc thi hành án trọng điểm, phức tạp, vụ án tham nhũng, kinh tế, tín dụng ngân hàng.

Đồng thời thực hiện tốt quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng cơ cấu, tổ chức bộ máy THADS tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng công tác bố trí, sử dụng cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường quản lý kho vật chứng và tài sản tạm giữ tại các cơ quan THADS theo quy định.


Theo BÁO LẠNG SƠN

Các tin đã đưa ngày: