Sign In

Cụm thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023.

18/01/2023

Cụm thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023.
Chiều ngày 10/01/2023, tại Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Cụm thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023.
Tham dự Hội nghị có đại diện Ban thi đua khen thưởng Tỉnh; Đại diện lãnh đạo và các đồng chí phụ trách thi đua 07 đơn vị trong cụm gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Bộ Công an.
Năm 2022, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua, Tòa án nhân dân tỉnh làm Phó trưởng cụm thi đua. Trong năm vừa qua các đơn vị trong Cụm thi đua đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động; đoàn kết, thống nhất cao, tập trung quán triệt thực hiện hiệu quả và hoàn thàn tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua theo bản đăng ký giao ước thi đua. Kết quả Cục Thi hành án dân sự đã thực hiện tốt công tác thi hành án Dân sự; công tác kiểm tra nghiệp vụ; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phối hợp với chính quyền địa phương, phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các hoạt động thi hành án Dân sự. Đẩy mạnh việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và trong công tác nghiệp vụ. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; chú trọng xây dựng đội ngũ công chức thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Hội nghị thông báo kết quả chấm điểm thi đua của các đơn vị; bình xét, suy tôn đơn vị tiêu biểu đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xét, trình UBND tỉnh khen thưởng, cụ thể: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được suy tôn đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua; Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Hội nghị cũng đã phát động, ký giao ước thi đua năm 2023. Năm 2023, Tòa án nhân dân tỉnh được bầu làm Cụm trưởng và Cục thi hành án dân sự tỉnh được bầu làm Cụm phó.
Năm 2023 dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Song, Cụm thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh đã tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, gắn với việc thực hiện tốt công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sơ kết, tổng kết công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị và Cụm theo đúng quy định, tập trung đánh giá đúng thành tích đã đạt được, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, để rút ra kinh nghiệm,  tạo đà cho công tác thi đua khen thưởng những năm tiếp theo.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: