Sign In

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2019 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai

26/09/2019

     Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-KVTĐ ngày 14/8/2019 của Trưởng khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và Văn bản số 616/TĐKT ngày 09/9/2019 của Trưởng đoàn kiểm tra số 01 về kiểm tra công tác Thi đua, khen thưởng năm 2019 đối với đơn vị đăng ký cờ thi đua ngành.
Sáng ngày 20/9/2019, Đoàn kiểm tra gồm Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai.
 
 
Theo kế hoạch Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các đơn vị nêu trên với các nội dung chủ yếu là: Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng; Việc xây dựng Kế hoạch và kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo các phong trào thi đua của Ngành và địa phương phát động năm 2019;  Kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, kế hoạch thực hiện phong trào thi đua; Kết quả đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân; Công tác khen thưởng… Tại buổi kiểm tra các đơn vị được kiểm tra đã báo cáo đầy đủ, bám sát nội dung kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra đã đề ra.
 
  
 
Việc kiểm tra được thực hiện một cách nghiêm túc và khách quan, kết quả kiểm tra đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả công tác thi hành án dân sự của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà. Về chấm điểm thi đua các đơn vị tự chấm đều đạt 200 điểm/200 điểm. Đoàn kiểm tra đã nhất trí đề nghị khu vực suy tôn 03 đơn vị trên.

Kết thúc buổi kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những thành tích của các đơn vị, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những điểm còn hạn chế để hoàn thành kế hoạch phát động phong trào thi đua của khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc. Đồng thời thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đặc biệt là các chỉ tiêu thi đua mà các đơn vị đã đăng ký năm 2019.
 
 Phương Thảo -  Cục THADS tỉnh Lào Cai

Các tin đã đưa ngày: