Sign In

TIN BÀI VỀ NÔNG THÔN MỚI

27/11/2021

Xác định chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị chung. Ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 về việc phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025.
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã thành lập tổ giúp việc, làm việc trực tiếp với lãnh đạo hai xã được phân công giúp đỡ là xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn và xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai để nắm bắt tình hình, đồng thời xây dựng  Kế hoạch giúp đỡ hai xã trên trong công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025.

Ngày 18/11/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương - Chi nhánh Lào Cai ủng hộ xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai 20 tấn xi măng (trị giá 30 triệu đồng) để kiến cố hóa nền nhà cho 20 hộ dân cư tại địa bàn, đồng thời cũng ủng hộ xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn 10 bồn đựng nước (trị giá 30 triệu đồng) giúp bà con địa phương đỡ vất vả trong mùa khô hạn.
 
 

 
Một số hình án hoạt động tại buồi ủng hộ

Để giúp đỡ hai xã trên sớm cán đích trong phong trào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trong thời gian tới Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục huy động nguồi lực Cơ quan, kêu gọi các doanh nghiệp, các mạnh thường quân ủng hộ, giúp đỡ để hai xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai và Nậm Xé, huyện Văn Bàn sớm hoàn thành mục tiêu trên./.
                                                      Lê Ninh - Cục THADS tỉnh Lào Cai

Các tin đã đưa ngày: