Sign In

Bộ Tư pháp thông báo Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc ngày 22/01/2021

25/01/2021

Ngày 22/01/2021, Bộ Tư pháp có Thông báo số 195/BTP-TB thông báo Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: