Sign In

Tân An: Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Tân An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, cao điểm thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

25/11/2022

Tân An: Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Tân An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, cao điểm thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
Vào ngày 25/11/2022, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Tân An đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, cao điểm thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. 
Chủ trì Hội nghị là ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố, về phía Cục THADS tỉnh tham dự Hội nghị có ông Bùi Phú Hưng - Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An; ông Lê Thành Phước – UVBTVTU - Chủ tịch MTTQ; ông Nguyễn Ngọc Sang – UVBTVTU – Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Thường trực Thành ủy; Các Ban xây dựng Đảng Thành ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị Thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức Tư pháp-Hộ tịch 14 xã, phường.
Trong năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An đã đạt được kết quả đáng khích lệ, cụ thể:
 - Về việc: Tổng số phải thi hành: 2.058 việc, trong đó: có điều kiện thi hành: 1.490 việc, chiếm 72,40%; số chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 477 việc; hoãn: 87 việc; tạm đình chỉ: 04 việc. Thi hành xong: 1.240 việc, tăng 355 việc (tăng 28,63%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỷ lệ: 83.22% (tăng 1,28%) so với cùng kỳ năm 2021. Vượt chỉ tiêu 1,72% so với chỉ tiêu 81,5% Tổng Cục THADS giao và 1,22% so với chỉ tiêu 82% Cục THADS tỉnh giao. Số việc chuyển kỳ sau: 818 việc, giảm 49 việc (giảm 6%) so với cùng kỳ năm 2021.
- Về giá trị: Tổng số phải thi hành: 344.428.579.000 đồng, trong đó: có điều kiện thi hành là 145.582.875.000 đồng; chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 162.324.490.000 đồng; hoãn thi hành án: 36.077.064.000 đồng; tạm đình chỉ thi hành án: 444.150.000 đồng. Thi hành xong: 82.035.555.000 đồng, tăng 30.256.450.000 đồng (tăng 36.88%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỷ lệ 56.35% (tăng 2.99%) so với cùng kỳ năm 2021. Vượt chỉ tiêu 16,25% so với chỉ tiêu 40,10% Tổng Cục THADS giao và 6,35% so với chỉ tiêu 50% Cục THADS tỉnh giao. Số tiền chuyển kỳ sau: 262.393.024.000 đồng, tăng 35.662.159.000 đồng (tăng 13.6%) so với cùng kỳ năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Minh Hùng - Chủ tịch UBND thành phố Tân An đã đánh giá cao thành tích đạt được trong năm 2022 và có chỉ đạo trong niên độ công tác năm 2023:
- Thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội và hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ do Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh giao năm 2023.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/11/2022 của Thành ủy Tân An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự năm 2023 và Chỉ thị số 4948/CT-UBND ngày 21/10/2022 của UBND thành phố Tân An về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Tân An năm 2023.
- Chi cục THADS Thành phố ngay từ đầu niên độ cần phải bắt tay ngay vào việc tiếp tục tổ chức thi hành án với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi hành án. Đối với những việc có điều kiện thi hành mà không tự nguyện thi hành thì khẩn trương có kế hoạch cưỡng chế ngay; chú trọng và tập trung giải quyết các vụ việc THA có giá trị lớn, một vụ nhiều việc THA, những vụ việc THADS có liên quan đến các tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại và bảo hiểm xã hội. Những việc đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thì khẩn trương tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá liên tục theo quy định của luật THADS, không được để kéo dài thời gian. Đối với những việc chưa có điều kiện thì nhanh chóng xử lý theo luật.
- Các ban, ngành Thành phố có liên quan; UBND các phường, xã, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức chính trị ở địa phương cần quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo phối hợp hỗ trợ với Chi cục THADS trong công tác vận động THADS nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác THADS.
- Đề nghị Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ với Chi cục THADS trong công tác THADS theo quy chế phối hợp liên ngành đã được ký kết, nhất là trong việc tổ chức cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế thi hành, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, giải quyết kịp thời những tranh chấp tài sản đã kê biên để THADS, giải thích những bản án, quyết định của Tòa án có nội dung chưa rõ ràng, khó thi hành, thực hiện tốt công tác xét miễn, giảm.
- Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Tân An kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án, nhất là trong các đợt cao điểm tập trung THADS, những vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp và một số vụ cưỡng chế có huy động lực lượng. Thành viên Ban chỉ đạo THADS phải theo dõi, bám sát địa bàn phụ trách để hỗ trợ công tác công tác THADS.

Hội nghị ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của các cá nhân, tổ chức trong công tác phối hợp thi hành án dân sự trong năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố Tân An quyết định khen thưởng 05 tập thể và 08 cá nhân tiêu biểu thuộc các ban ngành, UBND các xã, phường thành phố Tân An, đó cũng là động lực, là niềm tin vào sự lớn mạnh và phát triển bền vững của Ngành trong thời gian tới.


Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: