Sign In

Chi cục THADS huyện Thủ Thừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023

23/12/2022

Chi cục THADS huyện Thủ Thừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023
Chiều ngày 22 tháng 12 năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa tiến hành Hội nghị Cán bộ, Công chức năm 2023; tham dự Hội nghị có tất cả công chức, người lao động đang công tác tại Chi cục THADS huyện Thủ Thừa.
Hội nghị dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm đ/c Huỳnh Văn Công – Phó BT Chi bộ TP-THA – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, đ/c Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch CĐCS TP-THA – Tổ trưởng Tổ công đoàn THA.
Hội nghị thông qua Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 và Kế hoạch công tác THADS năm 2023, Báo cáo tổng kết hoạt động phong trào công đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban TTND năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Công khai tài chính CCTHADS năm 2022, công khai tài chính công đoàn năm 2022.
Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Hội nghị đã thống nhất Nghị quyết đề ra với các chỉ tiêu chính như sau:
- Cơ quan phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023 (trong đó về việc đạt 83%, về tiền đạt 41,1%);
- 100% CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2023;
- 100% CBCC tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023;
- 100% thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện dân chủ trong cơ quan.
- 100% đăng ký thi đua năm 2023 và cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội, chính sách kế hoạch hóa gia đình;
- 100% nữ CC đạt danh hiệu Phụ nữ hai giỏi, 100% nam CC đạt danh hiệu Nam giới điểm 10;
- 100% tham gia tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, đóng góp các loại quỹ, xã hội từ thiện nhân đạo;
Kết thúc Hội nghị đ/c Huỳnh Văn Công cảm ơn sự đóng góp của tập thể đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 và với tinh thần quyết tâm trong năm 2023 tập thể Chi cục THADS huyện Thủ Thừa đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham gia tốt tất cả các phong trào do cấp trên phát động./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: