Sign In

Vĩnh Hưng: Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

29/11/2022

Vĩnh Hưng: Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm, được sự thống nhất của UBND huyện Vĩnh Hưng, ngày 25/11/2022 Ban  Chỉ đạo THADS huyện Vĩnh Hưng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác THADS, theo dõi án hành chính năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Đến dự hội nghị có ông Đặng Hoàng Yên, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh và đại diện các Phòng nghiệp vụ của Cục THADS tỉnh. Hội nghị đã nghe Chi Cục THADS báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự và theo dõi án hành chính năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của BCĐ THADS huyện; Đảng văn của huyện ủy về lãnh đạo công tác thi hành án dân sự và theo dõi án hành chính năm 2023.Trong năm 2022 Chi Cục THADS huyện Vĩnh Hưng đã tổ chức triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, Huyện ủy, UBND, BCĐ THADS huyện, sự phối hợp của các cơ quan có liên quan cũng như UBND các xã thị trấn và sự phấn đấu nổ lực hết mình của tập thể cán bộ, công chức, người lao động nên kết quả cuối năm Chi cục THADS huyện đã đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Cục THA giao, đáng lưu ý là hai tiêu chí:
-Về viêc: Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 520 việc, tăng 36 việc (tăng 7,44%) so với năm 2021; đạt tỉ lệ 87,39% (tăng 0,18%) so với năm 2021. Vượt 5,39% so với chỉ tiêu của Cục giao (là 82%);
- Về tiền: Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 20.724.187 nghìn đồng, tăng 9.624.560 nghìn đồng (tăng 86,71%) so với năm 2021; đạt tỉ lệ 67,82% (tăng 2,65%) so với năm 2021. Vượt17,82% so với chỉ tiêu của Cục giao là 50%.
Với những kết quả đạt được trong năm Chi cục THADS huyện được tỉnh xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cho các tập thể và các cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự và theo dõi án hành chính năm 2022, Chi cục THADS đã tham mưu UBND huyện tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 16 cá nhân vì có thành tích tốt trong công tác THADS.

Phát biểu tại hội nghị Ông Đặng Hoàng Yên thay mặt lãnh đạo Cục THADS tỉnh biểu dương những kết quả mà Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời cũng yêu cầu tập thể cán bộ, công chức, người lao động Chi cục THADS cần phát huy hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường phấn đấu vượt qua những thách thức, khó khăn trong năm 2023 để tiếp tục hoàn thành xuất nhiệm vụ.
Kết luận hội nghị tổng kết ông Trần Văn Cường chủ tịch UBND huyện-Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo THADS huyện, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn, nhất là Chi cục THADS huyện tập trung thực hiện 08 nhóm nhiệm vụ như sau:
         1. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; phối hợp chặc chẽ với các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp và chính quyền địa phương, tòa án, viện kiểm sát, công an huyện trong công tác THADS.
          2. Nắm chắc danh sách án của từng địa bàn để phối hợp với UBND các xã, thị trấn, ban hành kế hoạch tổ chức THADS, cao điểm thi hành án thật sự phù họp, nhất là đang trong đợt cao điểm và những địa bàn có số lượng án lớn.
          3. Có kế hoạch kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về THADS, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót xảy ra trong quá trình THA, đặc biệt là các vụ việc cưỡng chế thi hành phải đảm bảo tuân thủ chặc chẽ theo quy định của pháp luật về trình tự các bước thực hiện.
          4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, đúng pháp luật ngay từ cơ sở. Không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.
          5. Thực hiện Đảng văn số 1460 ngày 28/10/2022 của huyện Ủy Vĩnh Hưng về lãnh đạo công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện.  
          6. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã,thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch riêng cho đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.
          7. Tiếp tục thực hiện  Nghị Quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc Hội  về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
           8. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân và tập thể có thành tích tốt trong công tác THADS.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: