Sign In

Long An: Thường trực HĐND giám sát cải cách hành chính

14/07/2015

Nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, vừa qua Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát việc cải cách hành chính huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Thạnh Hóa và thị xã Kiến Tường.

Kết quả cho thấy, Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước được các huyện triển khai thực hiện đạt được những kết quả tích cực, sâu rộng và đồng bộ trên tất cả các mặt; các văn bản được ban hành đúng pháp luật, đảm bảo trình tự, thủ tục, theo thẩm quyền; đáp ứng kịp thời việc quản lý và nhu cầu của xã hội. Việc sắp xếp bộ máy quản lý cấp huyện theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, có sự phân công, phân cấp rõ ràng, mỗi cơ quan đơn vị được định rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ; đội ngũ CBCCV ngày càng được nâng cao cả về chuyên môn nghiệp vụ và trẻ hóa đã phát huy vai trò, trách nhiệm và thực hiện có hiệu quả công vụ được giao.

Công tác rà soát, hệ thống hóa thủ tục hành chính được đẩy mạnh thực hiện, kết hợp đổi mới phương thức làm việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tử đó tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong nhiệm vụ, sự đồng tình từ công dân và tổ chức. Quá trình thực hiện cải cách có thường xuyên thanh kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện khuyết nhược điểm, bất cập cũng như tiếp thu các phản ánh, kiến nghị bức xúc của nhân dân từ đó có sự chỉ đạo chấn chỉnh cho phù hợp. Kết quả công tác cải cách hành chính các huyện ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả; việc quản lý nhà nước luôn được nâng cao.

Việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI các huyện góp phần cùng tỉnh tạo mọi điều kiện lý tưởng về môi trường sản xuất, hệ thống thông tin liên lạc, cơ sở hạ tầng, hệ thống các dịch vụ hỗ trợ thiết thực cho hoạt động doanh nghiệp, từ đó nhiều huyện thu hút đầu tư khả quan như huyện Cần Giuộc vừa qua thu hút 10 nhà đầu tư Nhật Bản vào Khu nhà xưỡng dịch vụ Kizuna. Ngoài ra, các huyện còn thực hiện tốt các nhóm giải pháp như cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất; cải thiện chỉ số minh bạch, tiếp cận thông tin; cải thiện chi phí thời gian, cải thiện chi phí không gian chính thức; cải thiện chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, chỉ số thiết chế pháp lý, nâng cao chỉ số gia nhập thị trường…

Đoàn khảo sát kiến nghị các huyện khắc phục một số mặt hạn chế như tiếp tục tăng cường công tác rà soát, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo thực hiện đầy đủ các lĩnh vực; các huyện phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn nhằm đảm bảo liên thông thông suốt, chuẩn hóa CBCCVC; từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí…

                                                                            Bá Thanh

(Trích nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An)

Các tin đã đưa ngày: