Sign In

Hội nghị triển khai công tác năm 2014 của Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

14/07/2015

Chiều ngày 14/02, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2014. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, đông đảo cán bộ, công chức thuộc Vụ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, trong năm qua, Vụ tiếp tục được Lãnh đạo Bộ phân công là đơn vị thường trực trong quá trình triển khai các nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; chủ trì soạn thảo dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự án Luật Ban hành quyết định hành chính, các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, các Thông tư về tội phạm hình sự trong một số lĩnh vực; góp ý, thẩm định số lượng lớn các dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định quan trọng, nhất là chùm nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực; bảo vệ thành công các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây dựng pháp luật; tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Năm 2014 với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng thể chế, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính sẽ tập trung cao độ cho việc triển khai nghiên cứu, xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra; Tiếp tục là đầu mối giúp Bộ trong việc triển khai Kế hoạch của Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó tập trung vào việc xây dựng bộ tài liệu tập huấn chuyên sâu về các nội dung cơ bản của Hiến pháp; Tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, phù hợp với quy định của Hiến pháp; Phối hợp với Vụ Pháp luật – Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp theo Kế hoạch của Chính phủ, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Xây dựng, soạn thảo Luật Ban hành quyết định hành chính theo Kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Dự án Luật Tiếp cận thông tin trực tiếp. Đồng thời, Vụ tiếp tục triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức một số lớp tập huấn chuyên sâu về Luật Xử lý vi phạm hành chính, nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, nghị định áp dụng các biện pháp tại xã, phường, thị trấn; Hoàn thiện sổ tay Xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên; Tiếp tục xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, hoàn thành trình Chính phủ vào tháng 5/2014; Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành vào tháng 6/2014....

 

 

 

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã biểu dương và đánh giá cao những thành tựu mà Vụ đã đạt được trong năm 2013. Bộ trưởng cho rằng: Vụ đã phát huy được bề dày truyền thống của một đơn vị xây dựng pháp luật, thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, đóng góp hai trong mười sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2013. Bên cạnh việc điểm lại những kết quả mà Vụ đã đạt được, Bộ trưởng đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục của đơn vị và yêu cầu trong năm 2014 Vụ cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của đơn vị; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng cơ cấu việc làm hợp lý để có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; có chính sách thu hút các nhân tài; đổi mới phương thức quản lý, lề lối làm việc; tăng cường phối hợp với các đơn vị xây dựng pháp luật và các đơn vị có liên quan. Bộ trưởng hy vọng, với tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2014./.

Các tin đã đưa ngày: