Sign In

Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp quý I năm 2014

14/07/2015

Ngày 21/3/2014, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp quý I năm 2014 và triển khai chương trình công tác quý II năm 2014 do công Trần Minh Mẫn – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo các phòng, trung tâm trực thuộc Sở, đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe dự thảo: Báo cáo kết quả công tác tư pháp quý I; phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp quý II năm 2014 và hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và xếp loại đối với tư pháp cấp huyện năm 2014. Nhìn chung, trong quý I năm 2014, Lãnh đạo Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An đã tập trung lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; các lĩnh vực công việc có nâng dần chất lượng so với cùng kỳ năm 2013. Công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp và các ngành liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được duy trì và củng cố, thủ tục hành chính công khai minh bạch tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Các giải pháp về tin học hóa nền hành chính, cải cách, phương thức, lề lối làm việc được chú trọng tăng cường thúc đẩy hiệu quả thực hiện chủ trương hiện đại hóa nền hành chính. Chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo phục vụ cho việc lãnh đạo, điều hành công tác tư pháp của Ngành; sinh hoạt chính trị “Ngày Pháp luật” định kỳ thường xuyên được duy trì. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại do số lượng, khối lượng nhiệm vụ của ngành Tư pháp được bổ sung ngày càng nhiều; trong khi đó, tổ chức, biên chế, kinh phí triển khai thực hiện còn hạn chế; tính chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số Phòng Tư pháp chưa cao; nhận thức của Lãnh đạo một số địa phương chưa thật sự coi trọng vai trò công tác tư pháp nên việc bố trí chưa đủ nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành; công tác thống kê báo cáo một vài đơn vị chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, quản lý chung của Sở.

Kết thúc Hội nghị, ông Trần Minh Mẫn – Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung trong quý II năm 2014 như: Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu, đề xuất cấp ủy, UBND cấp huyện về tổ chức cán bộ, đầu tư trang thiết bị quản lý điều hành, kinh phí; triển khai đồng bộ, sâu rộng các văn bản pháp luật mới đặc biệt là Hiến pháp theo kế hoạch chung của 03 cấp (tỉnh, huyện, xã); tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực bổ trợ tư pháp; triển khai sâu công tác kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trong đó có công tác xử lý vi phạm hành chính…

Anh Thư

(Trích nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An)

Các tin đã đưa ngày: