Sign In

Kiểm tra công tác phân loại án và đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại Chi cục THADS huyện Nho Quan

06/02/2020

Kiểm tra công tác phân loại án và đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại Chi cục THADS huyện Nho Quan
        Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2020, ngày 05/02/2020 đồng chí Phạm Xuân Túy - Cục Trưởng Cục THADS tỉnh cùng đoàn công tác đã làm việc với Chi cục THADS huyện Nho Quan để kiểm tra công tác phân loại án, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác nhằm kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình công tác của đơn vị.
        Báo cáo trước Đoàn công tác, đồng chí Hoàng Khắc Toản - Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện Nho Quan cho biết: Năm 2020 Chi cục đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, theo đó trong 4 tháng đầu năm đơn vị đã thụ lý giải quyết 758 việc, ủy thác 02 việc, số việc có điều kiện thi hành án là 545 việc; số việc chưa có điều kiện thi hành án là 211 việc (trong đó có 100 việc chuyển sổ theo dõi riêng); đã giải quyết xong 220 việc (chiếm tỷ lệ 42% so với số có điều kiện thi hành án). Về tiền, Chi cục đã thụ lý giải quyết số tiền trên 88 tỷ đồng, đã ủy thác 1,1 tỷ đồng, số tiền có điều kiện thi hành án là 54 tỷ đồng, số tiền chưa có điều kiện thi hành án là 33,3 tỷ đồng (trong đó có 1,1 tỷ đồng chuyển sang số theo dõi riêng), đã giải quyết xong 2,9 tỷ đồng và đạt tỷ lệ 5,33%.
        Sau khi nghe đơn vị báo cáo, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án của đơn vị, những hồ sơ có vướng mắc, khó khăn và chỉ ra những tồn tại hạn chế yêu cầu đơn vị phải khắc phục ngay.
        Dự kiến trong thời gian tới, nhiệm vụ của đơn vị là hết sức nặng nề, số lượng án phải thi hành về việc, tiền tại địa phương tăng cao so với cùng kỳ, đồng chí Phạm Xuân Túy yêu cầu lãnh đạo Chi cục phải quyết liệt, sâu sát hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết án và thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu về nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các chỉ tiêu thi hành án về tiền, việc; xử lý tốt thi hành án tín dụng ngân hàng, đẩy mạnh cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh việc thực hiện công tác chuyên môn, Chi cục tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức và người lao động. Trong đó xiết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: