Thông báo phát sóng phim tư liệu “Thi hành án dân sự - chặng đường 75 năm”

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2021), Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC xây dựng bộ phim tư liệu “Thi hành án dân sự - Chặng đường 75 năm”. Tông cục THADS trân trọng thông báo tới công chức, viên chức và người lao động của Bộ, ngành Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự quan tâm theo dõi phim tư liệu trên kênh VTC1 - Kênh Thời sự - Chính trị - Tổng hợp vào lúc 10h30 ngày 19/7/2021 (Thứ hai).

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội có những chuyển biến tích cực. Để đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Bộ Tư pháp có Công văn số 1992/BTP-BCĐ ngày 18/6/2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tình hình dịch Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc tiếp tục quán triệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trên cơ sở kiến nghị của một số đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quy định phòng dịch đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về Hà Nội từ các tỉnh, thành phố cụ thể như sau:

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 04-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Ngày 02/6/2021, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 04-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Tổng cục Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025

Ngày 03/6/2021, Tổng cục Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Hệ thống Thi hành án dân sự đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” với các nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn số 1557/UBND-KGVX ngày 25/5/2021 về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Dịch bệnh Covid – 19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh  đang bùng phát mạng trên diện rộng. Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

Tổng cục THADS và Cục Bồi thường nhà nước ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2021

Để tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giải quyết bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sựvà Cục Bồi thường nhà nước đã tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp số 13/KH-BTNN-TCTHADS ngày 12/4/2021.

Hướng dẫn nghiệp vụ một số nội dung về bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Qua theo dõi, tổng hợp thực tiễn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) nhận thấy hiện nay cơ quan THADS còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước, do đó, trên cơ sở phối hợp, thống nhất với các cơ quan có liên quan, Tổng cục đã ban hành Công văn số 1142/TCTHADS-NV3 ngày 08/4/2021 hướng dẫn một số nội dung thực hiện bồi thường nhà nước trong hoạt động THADS.

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn sử dụng biên lai thu tiền THADS theo quy định tại Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ THADS

Ngày 31/03/2021, Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định sửa đổi thời hạn sử dụng biên lai thu tiền thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.