Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Văn phòng Tổng cục thông báo về Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại Tuyên Quang, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp 28/8/1945- 28/8/2010) và đón nhận Huân chương Sao vàng như sau:

Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự và hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự

Thực hiện Kế hoạch sửa đổi Chế độ thống kê thi hành án dân sự đã được Lãnh Bộ Tư pháp phê duyệt, Tổng cục Thi hành án dân sự xin gửi tới các đồng chí Dự thảo Thông tư ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự và hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự, yêu cầu các đồng chí chỉ đạo cán bộ làm công tác thống kê, Chấp hành viên, nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản. Kết quả đóng góp gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự chậm nhất vào ngày 01/7/2010.

Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự

Ngày 17 tháng 6  năm 2010, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1675/QĐ-TCTHA ban hành Quy trình “Hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ngày 08/6/2010, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã ký ban hành Quyết định số 114/QĐ-BTP về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo với các nội dung chính sau đây:

Tổng cục THADS ban hành công văn chỉ đạo một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ

Thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi chung là Nghị định số 74/2009/NĐ-CP), Bộ Tư pháp đã kiện toàn và bổ nhiệm lãnh đạo đối với Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Lấy ý kiến vào Dự thảo Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2010, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tiến hành xây dựng dự thảo Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự (đăng tải trên trang Lấy ý kiến dự thảo văn bản pháp luật).

Công văn yêu cầu rà soát toàn bộ số lượng việc, giá trị thi hành án còn tồn đọng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về việc “tạo sự đột phá trong thi hành án dân sự”, ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng về giải quyết án tồn đọng, để có căn cứ cho việc xây dựng, đề xuất và chỉ đạo thực hiện các giải pháp giải quyết án tồn đọng, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau đây:

Đề nghị góp ý dự thảo Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ ngành thi hành án dân sự

Thực hiện chương trình kế hoạch năm 2010, Tổng cục Thi hànhán dân sự đã tiến hành xây dựng dự thảo Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ ngành thi hành án dân sự. Đến nay, nội dung Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự đã cơ bản hoàn thiện.

Quyết định công bố việc thành lập Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp

Thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ký ban hành Quyết định số 2999/QĐ-BTP công bố việc thành lập Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp.

Danh sách các cơ quan THADS tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển

Ngày 4/11/2009 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  đã ký Quyết định số 1777/ QĐ-TTg ban hành Danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển.