Đại hội Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 2 nhiệm kỳ 2020-2022

30/03/2020
Sáng 26/3/2020, tại Tổng cục THADS Bộ Tư pháp, chi bộ Vụ Nghiệp vụ 2 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Đỗ Thị Thanh, Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng cục, các đồng chí trong cấp ủy cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 2, Tổng cục THADS.                         
Nhiệm vụ của Đại hội là đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; bầu Chi ủy mới để Lãnh đạo Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Chi bộ Vụ hiện nay có 11 đồng chí đảng viên, trong đó 10 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị. Tỷ lệ đảng viên nữ đạt 63,6%, độ tuổi bình quân là 40 tuổi, cao nhất 54 tuổi, trẻ nhất 37 tuổi; đảng viên có trình độ đại học đạt 100%, trong đó trình độ trên đại học là 45%; các đảng viên đều nắm giữ các vị trí chủ chốt hoặc đảm nhiệm các nhiệm vụ trọng tâm của Vụ, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có năng lực tốt, đạo đức, lối sống gương mẫu.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục, Chi ủy và toàn thể Chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Chi bộ và toàn đơn vị, như: Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của các cơ quan THADS địa phương đã cơ bản được giải quyết kịp thời, đúng thời hạn; Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục ký ban hành các văn bản quan trọng (Thông tư số 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp về quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 12/6/2018 quy định về phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản; Quy trình tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự. Trong năm 2019, Vụ đã tham mưu Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục xây dựng Báo cáo của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, báo cáo của Tổng cục THADS phục vụ yêu cầu của Đoàn Kiểm tra theo Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW ngày 04/9/2018; tham mưu trình Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 120/KH-BCSĐ ngày 19/12/2019 triển khai các kết luận của các Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW; tham mưu trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành Kế hoạch số 4342/KH-TCTHADS ngày 25/12/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện Kế hoạch số 120/KH-BCSĐ ngày 19/12/2019 nêu trên).
Ngoài ra, Chi bộ còn lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên như: xây dựng báo cáo và đề xuất phương hướng xử lý nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến xử lý vật chứng, tài sản tồn kho; tiền tồn trên tài khoản của cơ quan THADS; tiền thu của phạm nhân tại các trại giam chuyển cho cơ quan THADS. Phối hợp với Cục C10, Bộ Công an trong việc rà soát số tiền thi hành án dân sự do đương sự là phạm nhân nộp hiện còn tồn ở trại giam; phối hợp chỉ đạo thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để có tham mưu tốt với lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Tập thể Chi ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra.
Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Cấp ủy, chi bộ, thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.
Công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được chú trọng.
Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Duy trì thường xuyên hoạt động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2017 đến nay, Đơn vị và Chi bộ luôn được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ và được công nhận hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ và được Bộ trưởng tặng Bằng khen trong năm 2019, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự tặng Giấy khen.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, với chức năng nhiệm vụ được giao, Đại hội xác định cấp ủy nhiệm kỳ mới cần kế thừa, phát huy bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ cụ thể:
Thứ nhất, về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, Chi bộ tập trung duy trì thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Thứ hai, phát huy, nâng cao hơn nữa chất lượng các buổi sinh hoạt đảng, Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 luôn đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh, bảo đảm tỷ lệ 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục coi trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng, trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 01 quần chúng ưu tú vào đảng.
Thứ ba, lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch công tác của Vụ Nghiệp vụ 2 hàng năm theo chức năng nhiệm vụ được giao, nhất là công tác thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 

 
Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Tổng cục, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS ghi nhận tinh thần và công tác chuẩn bị rất nghiêm túc của chi bộ. Đồng chí đồng tình, đánh giá cao Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022 do chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 chuẩn bị. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, biến động về công tác cán bộ Chi bộ với sự nỗ lực của từng đồng chí đảng viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Chi ủy đã từng bước phấn đấu, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị cấp ủy nhiệm kỳ khóa tới cần phát huy và tiếp tục có những đổi mới trong công tác sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, qua đó kịp thời nắm bắt tư tưởng của đảng viên và quần chúng, xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, phát huy những mặt mạnh trong nghiên cứu, tham mưu nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ được giao.

 
Đại hội đã bầu chi ủy chi bộ Vụ Nghiệp vụ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Trần Văn Dũng - Vụ trưởng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Như Chiến, Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Đặng Thị Hồng Nhung được bầu là chi ủy viên.