Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

26/03/2020
Tiến tới Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, ngày 25/3/2020, tại Trụ sở Bộ Tư pháp, Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Lương Khôi, Ủy viên ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Đỗ Thị Thanh, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự và sự tham dự của toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Đại hội đã nghe và thảo luận về báo cáo chính trị của Chi bộ, báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo chỉ ra những thành tích mà Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đảng viên tham dự Đại hội để tiếp tục hoàn thiện báo cáo.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Mai Lương Khôi ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhiệm kỳ 2017-2020. Thứ trưởng chia sẻ sâu sắc đối với những khó khăn mà Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như đơn vị gặp phải trong thời gian qua về cả cơ sở vật chất và yếu tố con người để đáp ứng khối lượng công việc rất lớn mà đơn vị được giao. Tuy nhiên, là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong quá trình thi hành án, đặc biệt là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đây là công việc hết sức phức tạp và nhạy cảm, do đó, Thứ trưởng yêu cầu:
- Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo quan tâm hơn nữa đến công tác Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp trong Chi bộ và công tác quản lý điều hành, phân công nhiệm vụ trong đơn vị để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới;
- Tăng cường sự kiểm tra, giám sát cả về công tác chuyên môn và phẩm chất đạo đức của các Đảng viên Chi bộ và công chức trong đơn vị đảm bảo việc tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật, hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài. Bên cạnh đó, Chi bộ cần chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức trẻ trong đơn vị như cử đi học các lớp chuyên sâu...
- Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề để thảo luận, tìm ra các biện pháp, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Tại Đại hội, Đảng viên Chi bộ Vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo đã bầu ra nhân sự cho Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022, gồm 03 đồng chí:
1. Đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Vụ trưởng Vụ GQKNTC - Bí thư;
2. Đồng chí Vũ Tiến Đức, Phó Vụ trưởng Vụ GQKNTC - Phó bí thư;
3. Đồng chí Lê Thị Thu, Thẩm tra viên chính Vụ GQKNTC - Chi ủy viên.
Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo