Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

27/03/2020
Sáng ngày 27/3/2020, tại phòng họp 402 nhà N6, Trụ sở Bộ Tư pháp, Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3 trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Nguyễn Văn Chất, đại diện Văn phòng Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự.
Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của Chi bộ, báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022.
Với số lượng đảng viên là 10 đồng chí (08 đồng chí đảng viên chính thức và 02 đồng chí đảng viên dự bị), nên Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3 đã tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Kết quả bầu cử: Đồng chí Võ Thu Ba được bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với tỷ lệ phiếu bầu 100%, đồng chí Lý Thị Thúy Hoa được bầu  Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với tỷ lệ phiếu bầu 100%.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3 trong nhiệm kỳ 2017-2020 cũng như các ý kiến tham luận tại Đại hội đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng lòng vì mục tiêu chung xây dựng Chi bộ vững mạnh. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020-2022 Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3 tiếp tục phát huy nhưng kết quả đã đạt được khắc phục những hạn chế, chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Vụ Nghiệp vụ 3 - TCTHADS