Đại hội Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 1 nhiệm kỳ 2020-2022

27/03/2020
Sáng 27/3/2020, tại Tổng cục THADS Bộ Tư pháp, chi bộ Vụ Nghiệp vụ 1 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Đỗ Thị Thanh, Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng cục, các đồng chí trong cấp ủy cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS.                          
Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Chi bộ Vụ hiện nay có 18 đồng chí đảng viên, tỷ lệ đảng viên nữ đạt 50%, độ tuổi bình quân là 40 tuổi, cao nhất 56 tuổi, trẻ nhất 27 tuổi; đảng viên có trình độ đại học đạt 100%, trong đó trình độ trên đại học là 86%; các đảng viên đều nắm giữ các vị trí chủ chốt hoặc đảm nhiệm các nhiệm vụ trọng tâm của Vụ, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có năng lực tốt, đạo đức, lối sống gương mẫu.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục, Chi ủy và toàn thể Chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Chi bộ và toàn đơn vị. Trong đó có các lĩnh vực công tác trọng tâm như: Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của các cơ quan THADS địa phương đã cơ bản được giải quyết kịp thời, đúng thời hạn, hạn chế dần tình trạng chậm trễ trong hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ THADS. Tham mưu Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ án lớn, phức tạp, được báo chí và dư luận quan tâm (như Vụ bà Hồ Thị Tha- An Giang, vụ Trần Kia- Bạc Liêu đã kéo dài rất nhiều năm). Bên cạnh đó đã xây dựng 10 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ chung cho các cơ quan thi hành án dân sự trên toàn quốc, tăng cường chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao; Công tác xây dựng thể chế đã được quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm và đã hoàn thành xây dựng 06 văn bản, đặc biệt là hoàn thiện việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020; Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC; Tổ chức thành công Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất- là một trong các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống THADS. Tổ chức tập huấn triển khai các văn bản mới được ban hành cho các cơ quan THADS địa phương. Tham gia các hoạt động liên quan đến Hợp tác quốc tế...và thực hiện hiệu quả các mặt công tác được Lãnh đạo giao.
 

 
Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để có tham mưu tốt với lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Tập thể Chi ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng nhiệm vụ phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết và làm...) trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng. Chủ động giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của chi bộ hoặc báo cáo, đề xuất với cấp trên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được tập trung thực hiện thường xuyên thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.
Công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao được thực hiện nghiêm túc, bài bản; đảng viên trong chi bộ gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và Chi bộ. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được thực hiện dựa trên nguyên tắc coi trọng chất lượng. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, quần chúng được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó, sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ được giữ vững và ngày càng được nâng cao.
Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được Chi bộ thực hiện nghiêm túc. Với việc duy trì thường xuyên kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Với những kết quả đạt được, Chi bộ và tập thể Vụ Nghiệp vụ 1 đã vinh dự nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Từ năm 2017 đến nay, Đơn vị và Chi bộ luôn được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, năm 2017, 2018, 2019 được công nhận hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ và được Bộ trưởng tặng Bằng khen trong năm 2019, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự tặng Giấy khen.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, với chức năng nhiệm vụ được giao, Đại hội xác định cấp ủy nhiệm kỳ mới cần kế thừa, phát huy bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ cụ thể:
Thứ nhất, về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, Chi bộ tập trung duy trì thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc các biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nâng cao hơn nữa chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; Coi trọng công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên và thực hiện tốt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, để cán bộ phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công việc; duy trì nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được giao; Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 luôn đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh, bảo đảm tỷ lệ 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục coi trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng, trong nhiệm kỳ kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào đảng.
Thứ hai, lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch công tác của Vụ Nghiệp vụ 1 hàng năm theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Tổng cục, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ghi nhận tinh thần và công tác chuẩn bị rất nghiêm túc của chi bộ. Đồng chí đồng tình, đánh giá cao Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022 do chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 chuẩn bị. Báo cáo mang tính tổng hợp cao, nêu rõ hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, biến động về công tác cán bộ Chi bộ với sự nỗ lực của từng đồng chí đảng viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Chi ủy đã phát huy sức mạnh tập thể để có được những thành công, đóng góp đáng ghi nhận bằng những thành tích đã đạt được nêu trên. Đồng thời, đề nghị cấp ủy nhiệm kỳ khóa tới cần phát huy và tiếp tục có những đổi mới trong công tác sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, qua đó kịp thời nắm bắt tư tưởng của đảng viên và quần chúng, xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, phát huy những mặt mạnh trong nghiên cứu, tham mưu nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ được giao.
 

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu chi ủy chi bộ Vụ Nghiệp vụ 1 nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Vụ trưởng phụ trách được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Lê Dương Hưng, Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương tái giữ chức chi ủy viên.
Tặng hoa cho chi ủy nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng giao nhiệm vụ Chi ủy nhanh chóng hoàn thành thủ tục đề nghị Đảng ủy phê duyệt kết quả Đại hội và ban hành chương trình hành động của cấp ủy để sớm đưa Nghị quyết Đại hội chi bộ Vụ Nghiệp vụ 1 nhiệm kỳ 2020 - 2022 vào thực tiễn.
  
Vụ Nghiệp vụ 1