Điểm tin báo chí về THADS tháng 12 năm 2019

17/07/2020


1. Báo Pháp luật Việt Nam ngày 02/12/2019 có bài: Quy định rõ về chuyển giao tài sản kê biên của pháp nhân thương mại

https://baophapluat.vn/tu-phap/quy-dinh-ro-ve-chuyen-giao-tai-san-ke-bien-cua-phap-nhan-thuong-mai-482435.html

2. Báo Pháp luật Việt Nam ngày 02/12/2019 có bài: Thống kê Thi hành án dân sự: căn cứ phân bổ biên chế, bổ nhiệm công chức lãnh đạo

https://baophapluat.vn/tu-phap/thong-ke-thi-hanh-an-dan-su-can-cu-phan-bo-bien-che-bo-nhiem-cong-chuc-lanh-dao-482368.html

3. Báo Pháp luật Việt Nam ngày 02/12/2019 có bài: Dấu hiệu một vụ tẩu tán tài sản thi hành án tại TP HCM

http://baophapluat.vn/ban-doc/dau-hieu-mot-vu-tau-tan-tai-san-thi-hanh-an-tai-tp-hcm-482355.html

4. Báo Tiền phong ngày 02/12/2019 có bài: Trường đua ngựa 140 triệu USD: Tỉnh bảo đẩy nhanh, thi hành án yêu cầu tạm dừng

https://www.tienphong.vn/phap-luat/truong-dua-ngua-140-trieu-usd-tinh-bao-day-nhanh-thi-hanh-an-yeu-cau-tam-dung-1493212.tpo

5. Báo Pháp luật và xã hội ngày 03/12/2019 có bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang hoàn thành kế hoạch năm 2019

https://phapluatxahoi.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-hau-giang-hoan-thanh-ke-hoach-nam-2019-172218.html

6. Bảo Thanh niên ngày 04/12/2019 có bài: Kiến nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm liên quan đến sân Chi Lăng

https://thanhnien.vn/thoi-su/kien-nghi-xem-xet-khang-nghi-giam-doc-tham-lien-quan-den-san-chi-lang-1155362.html

7. Báo Dân trí ngày 04/12/2019 có bài: Vụ “hành dân” điển hình tại TP Vũng Tàu: Lại chờ “phán quyết” từ UBND tỉnh!

https://dantri.com.vn/ban-doc/vu-hanh-dan-dien-hinh-tai-tp-vung-tau-lai-cho-phan-quyet-tu-ubnd-tinh-20191203110008207.htm

8. Báo Thanh Tra ngày 03/12/2019 có bài: Không có cơ sở để chấp nhận đơn đề nghị của ông Vân, bà Nhị
http://thanhtra.com.vn/phap-luat/phan-hoi/khong-co-co-so-de-chap-nhan-don-de-nghi-cua-ong-van-ba-nhi_t114c38n157469

9. Báo Pháp luật Việt Nam ngày 09/12/2019 có bài: Cao Bằng: Việc khó thi hành, Cục Thi hành án dân sự trực tiếp giải quyết

https://baophapluat.vn/tu-phap/cao-bang-viec-kho-thi-hanh-cuc-thi-hanh-an-dan-su-truc-tiep-giai-quyet-483559.html

10. Báo Kinh tế và đô thị ngày 07/12/2019 có bài: Vụ “Ngân hàng VIB không thi hành án”: Có quyết định cưỡng chế, vẫn không chấp hành!
http://kinhtedothi.vn/vu-ngan-hang-vib-khong-thi-hanh-an-co-quyet-dinh-cuong-che-van-khong-chap-hanh-359478.html

11. Báo Sài gòn giái phóng ngày 07/12/2019 có bài: Nhiều khuất tất quanh vụ thi hành án siêu tốc

https://www.sggp.org.vn/nhieu-khuat-tat-quanh-vu-thi-hanh-an-sieu-toc-633408.html

12. Báo Pháp luật Việt Nam ngày 07/12/2019 có bài: Hải Phòng: Mỗi chấp hành viên thi hành 200 việc, thu 108 tỷ đồng/năm

https://baophapluat.vn/tu-phap/hai-phong-moi-chap-hanh-vien-thi-hanh-200-viec-thu-108-ty-dongnam-483276.html

13. Báo Pháp luật Việt Nam ngày 10/12/2019 có bài: Thanh Hoá: ngành THADS cần nâng cao hơn nữa công tác giám sát, kiểm tra

https://baophapluat.vn/tu-phap/thanh-hoa-nganh-thads-can-nang-cao-hon-nua-cong-tac-giam-sat-kiem-tra-483900.html

14. Báo Pháp luật Việt Nam ngày 10/12/2019 có bài: Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh dự Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự Đồng Nai 2020

https://baophapluat.vn/tu-phap/thu-truong-dang-hoang-oanh-du-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-dong-nai-2020-483995.html

15. Báo Pháp luật Việt Nam ngày 11/12/2019 có bài: Cục Thi hành án dân sự Nghệ An giải quyết xong số lượng việc, tiền cao nhất từ trước đến nay

https://baophapluat.vn/tu-phap/cuc-thi-hanh-an-dan-su-nghe-an-giai-quyet-xong-so-luong-viec-tien-cao-nhat-tu-truoc-den-nay-484226.html

16. Báo Pháp luật Việt Nam ngày 12/12/2019 có bài: Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2020

https://baophapluat.vn/tu-phap/vinh-phuc-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-thuc-hien-chi-tieu-nhiem-vu-cong-tac-thads-nam-2020-484460.html

17. Báo Thông tấn xã Việt Nam ngày 13/12/2019 có bài: Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản thất thoát từ các vụ án kinh tế, tham nhũng

https://baotintuc.vn/thoi-su/nang-cao-hieu-qua-thu-hoi-tai-san-that-thoat-tu-cac-vu-an-kinh-te-tham-nhung-20191213154351578.htm

18. Báo Pháp luật TP. HCM ngày 14/12/2019 có bài: Nhiều vi phạm từ vụ thi hành án Công ty Ngọc Sương

https://plo.vn/phap-luat/nhieu-vi-pham-tu-vu-thi-hanh-an-cong-ty-ngoc-suong-877537.html
19. Báo Khỏe 365 ngày 14/12/2019 có bài: Diễn biến mới “Vụ tranh chấp Dự án Khu dân cư cao cấp và Trường đua ngựa 500ha ở Long An”: Hai văn bản “lạ” của Thứ trưởng Bộ Tư pháp có dấu hiệu thể hiện đẩy chủ đầu tư vào đường cùng!
http://khoe365.net.vn/dien-bien-moi-vu-tranh-chap-du-an-khu-dan-cu-cao-cap-va-truong-dua-ngua-500ha-o-long-an-hai-van-ban-la-cua-thu-truong-bo-tu-phap-co-dau-hieu-the-hien-day-chu-dau-tu-vao-duong-cung-65842.html

 20. Báo Pháp luật Việt Nam ngày 16/12/2019 có bài: Thi hành án dân sự Phú Yên: Tập trung nâng cao tính kỷ luật kỷ cương

https://baophapluat.vn/tu-phap/thi-hanh-an-dan-su-phu-yen-tap-trung-nang-cao-tinh-ky-luat-ky-cuong-484910.html

21. Báo Pháp luật Việt Nam ngày 19/12/2019 có bài: Tiếp bài “Dấu hiệu một vụ tẩu tán tài sản Thi hành án tại TP HCM”: Cơ quan thi hành án kháng nghị giám đốc thẩm

https://baophapluat.vn/ban-doc/tiep-bai-dau-hieu-mot-vu-tau-tan-tai-san-thi-hanh-an-tai-tp-hcm-co-quan-thi-hanh-an-khang-nghi-giam-doc-tham-485759.html

22. Báo Nhà báo và Công luận ngày 19/12/2019 có bài: Vụ việc THA, bán đấu giá tài sản tại quận Bình Thủy (Cần Thơ): Thanh tra Bộ Tư pháp chỉ rõ nhiều sai phạm!

https://congluan.vn/vu-viec-tha-ban-dau-gia-tai-san-tai-quan-binh-thuy-can-tho-thanh-tra-bo-tu-phap-chi-ro-nhieu-sai-pham-post71764.html

23. Báo Pháp luật Việt Nam ngày 18/12/2019 có bài: Khó trừ vào thu nhập của người phải thi hành án

https://baophapluat.vn/tu-phap/kho-tru-vao-thu-nhap-cua-nguoi-phai-thi-hanh-an-485390.html

24. Báo Pháp luật Việt Nam ngày 18/12/2019 có bài: THADS Bắc Ninh phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trong năm 2020

https://baophapluat.vn/tu-phap/thads-bac-ninh-phan-dau-dat-va-vuot-chi-tieu-trong-nam-2020-485389.html

25. Báo Pháp luật Việt Nam ngày 16/12/2019 có bài: Đề nghị nhân rộng mô hình tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp

https://baophapluat.vn/tu-phap/de-nghi-nhan-rong-mo-hinh-tiep-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-cua-bo-tu-phap-485135.html

26. Báo Nhà báo và Công luận ngày 16/12/2019 có bài: Cục trưởng Cục THADS Cần Thơ bị tố lạm dụng chức vụ quyền hạn, tổ chức THA trái pháp luật

https://congluan.vn/cuc-truong-cuc-thads-can-tho-bi-to-lam-dung-chuc-vu-quyen-han-to-chuc-tha-trai-phap-luat-post71634.html
27. Báo Thương hiệu và Pháp luật ngày 16/12/2019 có bài: Hà Nội: Chấp hành viên Thi hành án “tự ý” ban hành văn bản trái luật?
http://thuonghieuvaphapluat.vn/chap-hang-vien-thi-hanh-an-tu-y-ban-hanh-van-ban-trai-luat-d28260.html

28. Báo Vĩnh Long online ngày 18/12/2019 có bài: Triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2020

http://www.baovinhlong.com.vn/thoi-su/201912/trien-khai-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-nam-2020-2979181/#.Xfs17egzaM8
29. Báo Kinh tế và đô thị ngày 21/12/2019 có bài: Vụ “Ngân hàng VIB không thi hành án”: Văn phòng ĐKĐĐ Long Khánh không làm theo luật!
http://kinhtedothi.vn/vu-ngan-hang-vib-khong-thi-hanh-an-van-phong-dkdd-chi-nhanh-long-khanh-khong-lam-theo-luat-360711.html

30. Báo Pháp luật và xã hội ngày 21/12/2019 có bài: Hà Nội đóng góp tích cực vào kết quả thi hành án của cả nước

https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-dong-gop-tich-cuc-vao-ket-qua-thi-hanh-an-cua-ca-nuoc-174350.html

31. Báo Kinh tế nông thôn ngày 20/12/2019 có bài: Chi cục Thi hành án dân sự quận 4: Cưỡng chế có đúng không?

https://kinhtenongthon.vn/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-4-cuong-che-co-dung-khong-post32515.html

32. Báo Lao động ngày 22/12/2019 có bài: Thi hành án số tiền khoảng 1/2 căn nhà, gia chủ phải "màn trời chiếu đất"

https://laodong.vn/ban-doc/thi-hanh-an-so-tien-khoang-12-can-nha-gia-chu-phai-man-troi-chieu-dat-773382.ldo

33. Một số báo (Dân trí, Thanh niên, VTCnews) ngày 23/12/2019 có bài: Kê biên 13 sổ đỏ dự án 140 triệu USD: Vì sao không giải quyết khiếu nại?

https://dantri.com.vn/xa-hoi/ke-bien-13-so-do-du-an-140-trieu-usd-vi-sao-khong-giai-quyet-khieu-nai-20191223101437277.htm

34. Báo điện tử Ngày mới ngày 24/12/2019 có bài: Diễn biến bất ngờ “Vụ tranh chấp Dự án Khu dân cư cao cấp và Trường đua ngựa 500ha ở Long An”: Ông Vụ trưởng cũng ra văn bản “lạ”(!)”.

https://ngaymoionline.com.vn/print/dien-bien-bat-ngo-vu-tranh-chap-du-an-khu-dan-cu-cao-cap-va-truong-dua-ngua-500ha-o-long-an-ong-vu-truong-cung-ra-van-ban-la--14334.html

35. Báo Dân trí ngày 24/12/2019 có bài: Kê biên 13 sổ đỏ dự án 140 triệu USD: Tham mưu Bộ trưởng Tư pháp xem xét lại?

https://dantri.com.vn/xa-hoi/ke-bien-13-so-do-du-an-140-trieu-usd-tham-muu-bo-truong-tu-phap-xem-xet-lai-20191224181010284.htm

36. Báo Dân trí ngày 25/12/2019 có bài: Vụ kê biên 13 sổ đỏ: Không thiện chí thực hiện Phán quyết Trọng tài

https://dantri.com.vn/xa-hoi/vu-ke-bien-13-so-do-khong-thien-chi-thuc-hien-phan-quyet-trong-tai-20191225141421175.htm

37. Báo Lao động ngày 24/12/2019 có bài: Thi hành án dân sự đạt 53.000 tỉ đồng, tăng 52,77% so với năm 2018

https://laodong.vn/thoi-su/thi-hanh-an-dan-su-dat-53000-ti-dong-tang-5277-so-voi-nam-2018-774198.ldo

38. Báo Tin tức(TTXVN) ngày 27/12/2019 có bài: Truy tố nguyên chấp hành viên thi hành án của thành phố Bảo Lộc

https://baotintuc.vn/phap-luat/truy-to-nguyen-chap-hanh-vien-thi-hanh-an-cua-thanh-pho-bao-loc-20191227105628760.htm

39. Báo Kinh tế và đô thị ngày 31/12/2019 có bài: Thi hành án vẫn vướng và khó

http://kinhtedothi.vn/thi-hanh-an-van-vuong-va-kho-361457.html

40. Báo Thái Bình ngày 31/12/2019 có bài: Vũ Thư cưỡng chế thi hành án dân sự đối với ông Trịnh Xuân Chất, xã Bách Thuận

https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/16/93758/vu-thu-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-doi-voi-ong-trinh-xuan-chat-xa-bach-thuan

41. Báo Thanh niên ngày 31/12/2019 có bài: Thu hồi hơn 14.000 tỉ đồng từ án tham nhũng, kinh tế

https://thanhnien.vn/thoi-su/thu-hoi-hon-14000-ti-dong-tu-an-tham-nhung-kinh-te-1166449.html

42. Báo Hà Tĩnh ngày 28/12/2019 có bài: Cưỡng chế thi hành án dân sự trong tranh chấp đất đai

https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-trong-tranh-chap-dat-dai/184625.htm

43. báo Ngày mới online ngày 31/12/2019 có bài: “Vụ tranh chấp Dự án Khu dân cư cao cấp và Trường đua ngựa 500ha ở Long An”: Thấy gì sau 1 năm Bộ Tư pháp tháo gỡ “vướng mắc”?

https://ngaymoionline.com.vn/-vu-tranh-chap-du-an-khu-dan-cu-cao-cap-va-truong-dua-ngua-500ha-o-long-an-thay-gi-sau-1-nam-bo-tu-phap-thao-go-vuong-mac-14486.html