Điểm tin báo chí về THADS tháng 6 năm 2020

17/07/2020


01/06/2020
Tạp chí mặt trận
Tòa xử thắng kiện vẫn bị mất đất, mất nhà: Bài học kinh nghiệm trong công tác thi hành án dân sự và cấp GCNQSD đất tại quận Tây Hồ, Hà Nội
http://tapchimattran.vn/dan-nguyen/toa-xu-thang-kien-van-bi-mat-dat-mat-nha-bai-hoc-kinh-nghiem-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-va-cap-gcnqsd-dat-tai-quan-tay-ho-ha-noi-35547.html
 
03/06/2020
Pháp luật VN,
Pháp luật Tp. HCM, Dân trí…
Tổng cục Thi hành án dân sự có Tổng cục trưởng
https://plo.vn/phap-luat/tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-co-tong-cuc-truong-916630.html
 
06/06/2020
Cổng TTĐTCP
Ông Nguyễn Quang Thái làm Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự
https://vtv.vn/chinh-tri/ong-nguyen-quang-thai-lam-bi-thu-dang-uy-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-20200605232108641.htm
 
05/06/2020
Báo ĐT ĐCS VN
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự
http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/nang-cao-nang-luc-lanh-dao-suc-chien-dau-cua-dang-bo-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-556484.html
 
06/06/2020
Truyền hình pháp luật Việt Nam
Cần phát huy sức mạnh tổng hợp, truyền thống đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm của toàn Đảng bộ.
https://tvphapluat.vn/video/can-phat-huy-suc-manh-tong-hop-truyen-thong-doan-ket-dan-chu-trach-nhiem-cua-toan-dang-bo-35452/
 
07/06/2020
Pháp luật VN
Cần Thơ: Cần tháo gỡ vướng mắc trong án tín dụng, ngân hàng
https://baophapluat.vn/tu-phap/can-tho-can-thao-go-vuong-mac-trong-an-tin-dung-ngan-hang-522098.html
 
07/06/2020
Pháp luật VN
TP Hồ Chí Minh: Trao quyết định chấp hành viên sơ cấp
https://baophapluat.vn/tu-phap/tp-ho-chi-minh-trao-quyet-dinh-chap-hanh-vien-so-cap-522087.html
 
09/06/2020
Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Khách hàng lẫn đối tác “điêu đứng"
http://congan.com.vn/doi-song/khach-hang-lan-doi-tac-dieu-dung-voi-du-an-green-town_94046.html
 
10/06/2020
Bảo vệ pháp luật
Thua kiện, tòa án yêu cầu UBND TP Đà Nẵng thi hành án
https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/thua-kien-toa-an-yeu-cau-ubnd-tp-da-nang-thi-hanh-an-89595.html
 
11/06/2020
Công lý, Dân sinh, Nhân dân, SGGP,…
Một cán bộ Thi hành án bị bắt vì nhận 240 triệu đồng
 https://congly.vn/an-ninh-hinh-su/mot-can-bo-thi-hanh-an-bi-bat-vi-nhan-240-trieu-dong-346752.html
 
12/06/2020
Pháp luật VN
Chủ động áp dụng biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản thi hành án
https://baophapluat.vn/tu-phap/chu-dong-ap-dung-bien-phap-ngan-chan-tau-tan-tai-san-thi-hanh-an-523127.html
 
12/06/2020
Pháp luật VN
Bình Định: Nâng cao chất lượng phân loại và tổ chức thi hành án
https://baophapluat.vn/tu-phap/binh-dinh-nang-cao-chat-luong-phan-loai-va-to-chuc-thi-hanh-an-523128.html
 
12/06/2020
Chuyên trang Vietnamnet
Hà Tĩnh: Tự ý cắt 200m2 đất để bồi thường 17 triệu đồng thi hành án?
 https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/ha-tinh-gia-dinh-ngheo-mat-200m2-dat-vi-thieu-17-trieu-dong-thi-hanh-an-254698.html
 
12/06/2020
Pháp luật VN
Bàn giao công tác Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/tu-phap/ban-giao-cong-tac-tong-cuc-truong-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-523286.html
 
13/06/2020
Dân trí
Chi cục trưởng Thi hành án hành dân: Niềm vui vô bờ ngày thực thi công lý!
https://dantri.com.vn/ban-doc/chi-cuc-truong-thi-hanh-an-hanh-dan-niem-vui-vo-bo-ngay-thuc-thi-cong-ly-20200612165137945.htm
 
15/06/2020
Pháp luật VN
Cần quy định rõ hơn về việc sửa chữa, giải thích bản án
https://baophapluat.vn/tu-phap/can-quy-dinh-ro-hon-ve-viec-sua-chua-giai-thich-ban-an-523599.html
 
16/06/2020
Diễn đàn Doanh nghiệp
Quy định pháp luật về việc thi hành phán quyết trọng tài còn nhiều bất cập
https://enternews.vn/quy-dinh-phap-luat-ve-viec-thi-hanh-phan-quyet-trong-tai-con-nhieu-bat-cap-175357.html
 
16/06/2020
Dân trí
Chi cục trưởng Thi hành án "hành dân": Cục điều tra VKSND tối cao vào cuộc!
https://dantri.com.vn/ban-doc/chi-cuc-truong-thi-hanh-an-hanh-dan-cuc-dieu-tra-vksnd-toi-cao-vao-cuoc-20200615153324424.htm
 
17/06/2020
Pháp luật VN
Điều động, bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Quận 1
https://baophapluat.vn/tu-phap/bo-nhiem-pho-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-quan-1-524110.html
 
17/06/2020
Pháp luật VN
Tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/tu-phap/tang-cuong-kiem-tra-giam-sat-noi-bo-trong-toan-he-thong-thi-hanh-an-dan-su-524153.html
 
17/06/2020
Pháp luật VN
Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025
https://baophapluat.vn/tu-phap/dai-hoi-chi-bo-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-tien-giang-lan-thu-iii-nhiem-ky-2020-2025-524182.html
 
18/06/2020
Dân trí
Đẩy nhanh thi hành án các vụ việc có giá trị lớn, án tín dụng, ngân hàng
https://dantri.com.vn/xa-hoi/day-nhanh-thi-hanh-an-cac-vu-viec-co-gia-tri-lon-an-tin-dung-ngan-hang-20200618160154265.htm
 
19/06/2020
Quân đội nhân dân
Bộ Tư pháp đã giải quyết hơn 322.000 vụ việc thi hành án dân sự
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-tu-phap-da-giai-quyet-hon-322-000-vu-viec-thi-hanh-an-dan-su-623767
 
19/06/2020
An ninh Thủ đô
Sẽ có Chỉ thị của Đảng về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng
https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/se-co-chi-thi-cua-dang-ve-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung/857754.antd
 
19/06/2020
Sài gòn giải phóng
Tập trung thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng, ngân hàng
https://www.sggp.org.vn/tap-trung-thi-hanh-an-dan-su-lien-quan-den-tin-dung-ngan-hang-668410.html
 
19/06/2020
Nghệ An
Phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài
https://baonghean.vn/phoi-hop-giai-quyet-dut-diem-cac-vu-viec-thi-hanh-an-dan-su-phuc-tap-keo-dai-269518.html
 
19/06/2020
Bà Rịa Vũng Tàu
Tăng cường các giải pháp thi hành án hành chính
http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202006/tang-cuong-cac-giai-phap-thi-hanh-an-hanh-chinh-902174/
 
19/06/2020
Vietnamnet
Lý do đề xuất đưa số liệu thu hồi tài sản tham nhũng vào danh mục tối mật
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chong-tham-nhung/ly-do-de-xuat-dua-so-lieu-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-vao-danh-muc-toi-mat-650185.html
 
19/06/2020
Dân trí
Đấu giá thép Gia Sàng: 2 cán bộ thi hành án thiếu sót, chưa tới mức kỷ luật
 
https://dantri.com.vn/xa-hoi/dau-gia-thep-gia-sang-2-can-bo-thi-hanh-an-thieu-sot-chua-toi-muc-ky-luat-20200619155150590.htm
 
20/06/2020
Pháp luật Plus
Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội thảo về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ba-ria--vung-tau-to-chuc-hoi-thao-ve-cac-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-d127583.html
 
20/06/2020
Sài gòn giải phóng
Xây dựng đề án về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
https://www.sggp.org.vn/xay-dung-de-an-ve-thu-hoi-tai-san-bi-chiem-doat-that-thoat-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-668498.html
 
21/06/2020
Người đưa tin
Ra quyết định thi hành án yêu cầu Grab bồi thường 4,8 tỷ đồng cho Vinasun
https://www.nguoiduatin.vn/ra-quyet-dinh-thi-hanh-an-yeu-cau-grab-boi-thuong-48-ty-dong-cho-vinasun-a479562.html
 
21/06/2020
Công lý
Một số vấn đề nghiệp vụ từ các phiên tòa tháng 5/2020 của Hội đồng Thẩm phán
https://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/mot-so-van-de-nghiep-vu-tu-cac-phien-toa-thang-5/2020-cua-hoi-dong-tham-phan-347810.html
 
22/06/2020
Pháp luật TP. HCM
Nghịch lý xâm phạm chỗ ở người khác nhưng không bị xử lý
 https://plo.vn/phap-luat/nghich-ly-xam-pham-cho-o-nguoi-khac-nhung-khong-bi-xu-ly-919842.html
 
22/06/2020
Công luận
Viết tiếp vụ DN kêu cứu vì liên tục bị cơ quan chức năng làm khó!
Không trả lời báo chí, THADS HCM vẫn "hợp thức hóa kết quả đấu giá" để thi hành án đến cùng
https://congluan.vn/khong-tra-loi-bao-chi-thads-hcm-van-hop-thuc-hoa-ket-qua-dau-gia-de-thi-hanh-an-den-cung-post82817.html
 
22/06/2020
Thời báo tài chính
Đã bố trí hơn 1.100 tỷ đồng đầu tư cho cơ quan thi hành án dân sự
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-06-20/da-bo-tri-hon-1100-ty-dong-dau-tu-cho-co-quan-thi-hanh-an-dan-su-88442.aspx
 
22/06/2020
An ninh tiền tệ
Hà Tĩnh: Tự ý 'cắt đất' bán đấu giá rồi bất ngờ hủy quyết định
 http://antt.nguoiduatin.vn/ha-tinh-tu-y-cat-dat-ban-dau-gia-roi-bat-ngo-huy-quyet-dinh-294843.htm
 
25/06/2020
Dân trí
Đương sự tố giác Chi cục trưởng "hành dân" tới nhiều cơ quan Trung ương
 https://dantri.com.vn/ban-doc/duong-su-to-giac-chi-cuc-truong-hanh-dan-toi-nhieu-co-quan-trung-uong-20200624155340771.htm
 
24/06/2020
Thương hiệu &Công luận
Thừa Thiên Huế: Bức xúc việc Cục Thi hành án Dân sự, người bị hại khiếu nại khắp nơi
 https://thuonghieucongluan.com.vn/thua-thien-hue-khi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-khong-tuan-theo-ban-an-cua-toa-a104347.html
 
24/06/2020
Bà Rịa Vũng Tàu
CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/toa-an/202006/cuong-che-thi-hanh-an-tranh-chap-quyen-su-dung-dat-902485/
 
24/06/2020
Pháp luật VN
Vĩnh Long: Doanh nghiệp kêu khó vì đối tác không trả nợ sau phán quyết của tòa
 https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/vinh-long-doanh-nghiep-keu-kho-vi-doi-tac-khong-tra-no-sau-phan-quyet-cua-toa-525440.html
 
27/06/2020
Công lý và xã hội
UBND TP Đà Nẵng bị “tố” chậm thi hành bản án của Tòa
 https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/ubnd-tp-da-nang-bi-to-cham-thi-hanh-ban-an-cua-toa-48173.html
 
28/06/2020
Pháp luật VN
Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội lần thứ III
https://baophapluat.vn/tu-phap/dang-bo-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thanh-pho-ho-chi-minh-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-lan-thu-iii-526227.html
 
23/06/2020
Hà Tĩnh
Hà Tĩnh vinh danh điển hình tiên tiến hướng vào cấp cơ sở, người lao động
https://baohatinh.vn/chinh-quyen/ha-tinh-vinh-danh-dien-hinh-tien-tien-huong-vao-cap-co-so-nguoi-lao-dong/194172.htm
 
27/06/2020
Nhà báo & Công luận
Vụ DN kêu cứu vì liên tục bị cơ quan chức năng làm khó!
Tổng cục THADS cần chỉ đạo ngay vụ việc 
https://congluan.vn/tong-cuc-thads-can-chi-dao-ngay-vu-viec-post84143.html
 
26/06/2020
Bảo vệ pháp luật
Chi Cục trưởng THADS ban hành quyết định về thi hành án trái luật
 https://baovephapluat.vn/kiem-sat-khieu-to/chi-cuc-truong-thads-ban-hanh-quyet-dinh-ve-thi-hanh-an-trai-luat-89928.html
 
28/06/2020
Thương hiệu &Công luận
Thừa Thiên Huế: Cục Thi hành án biện minh 'Xử lý tài sản đúng qui trình'
 https://thuonghieucongluan.com.vn/thua-thien-hue-cuc-thi-hanh-an-bien-minh-xu-ly-tai-san-dung-qui-trinh-a105003.html
 
11/06/2020
Nhà báo & Công luận
Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Phúc Thọ bị tố lợi dụng chức vụ quyền hạn
 https://congluan.vn/chap-hanh-vien-chi-cuc-thads-phuc-tho-bi-to-loi-dung-chuc-vu-quyen-han-post82235.html
 
30/06/2020
Đồng Nai
Kiểm kê tài sản thi hành án dân sự tại Bệnh viện đa khoa Hồng Phước
 http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202006/kiem-ke-tai-san-thi-hanh-an-dan-su-tai-benh-vien-da-khoa-hong-phuoc-3010681/
 
30/06/2020
Khánh Hòa
Tự nguyện thi hành án khi hết thời hiệu yêu cầu: Đã được gỡ vướng
https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202006/tu-nguyen-thi-hanh-an-khi-het-thoi-hieu-yeu-cau-da-duoc-go-vuong-8171520/
 
30/06/2020
Pháp luật VN
Tăng cường kiểm sát việc thu hồi tài sản tham nhũng bị chiếm đoạt, thất thoát
https://baophapluat.vn/thoi-su/tang-cuong-kiem-sat-viec-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-bi-chiem-doat-that-thoat-526714.html
 
30/06/2020
Kinh tế & Đô thị
Đà Nẵng khó khăn trong thi hành án liên quan Vũ “nhôm”
http://kinhtedothi.vn/da-nang-kho-khan-trong-thi-hanh-an-lien-quan-vu-nhom-388521.html
 
30/06/2020
Tiền phong
Bí thư Đà Nẵng: Sân vận động Chi Lăng theo phán quyết của toà không thể thực thi nổi
 https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bi-thu-da-nang-san-van-dong-chi-lang-theo-phan-quyet-cua-toa-khong-the-thuc-thi-noi-1680817.tpo
 
30/06/2020
Thanh niên
Cục Thi hành án dân sự Quảng Trị phản hồi bằng... những thông tin cũ
 https://thanhnien.vn/doi-song/cuc-thi-hanh-an-dan-su-quang-tri-phan-hoi-bang-nhung-thong-tin-cu-1244847.html
 
30/06/2020
Tuổi trẻ
Bí thư Đà Nẵng nói việc bán sân Chi Lăng để thi hành án là bất khả thi
 https://tuoitre.vn/bi-thu-da-nang-noi-viec-ban-san-chi-lang-de-thi-hanh-an-la-bat-kha-thi-20200630122003762.htm
 
30/06/2020
Bình Dương
Tiêu hủy hàng ngàn bao thuốc lá lậu trong vụ án vận chuyển hàng cấm
http://baobinhduong.vn/tieu-huy-hang-ngan-bao-thuoc-la-lau-trong-vu-an-van-chuyen-hang-cam-a225999.html