Điểm tin báo chí về THADS tháng 3 năm 2020

17/07/2020


01/03/2020
Quân đội nhân dân
Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự về cưỡng chế kê biên tài sản chung
https://www.qdnd.vn/kinh-te/chinh-sach/hoan-thien-phap-luat-thi-hanh-an-dan-su-ve-cuong-che-ke-bien-tai-san-chung-611214
 
02/03/2020
Pháp luật VN
Hiệu quả từ việc áp dụng thành công biện pháp cưỡng chế thi hành án
https://baophapluat.vn/tu-phap/hieu-qua-tu-viec-ap-dung-thanh-cong-bien-phap-cuong-che-thi-hanh-an-497149.html
 
02/03/2020
Dân trí
Vụ hành dân tại TP Vũng Tàu: “Đẩy” tài sản thi hành án thành tài sản công!
 https://dantri.com.vn/ban-doc/vu-hanh-dan-tai-tp-vung-tau-day-tai-san-thi-hanh-an-thanh-tai-san-cong-20200301165806048.htm
 
02/03/2020
Doanh nghiệp Việt Nam
Thi hành án Điện Biên phong tỏa tài sản trái luật: Người bị oan có quyền yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự của Chấp hành viên
 https://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/thi-hanh-an-dien-bien-phong-toa-tai-san-trai-luat-nguoi-bi-oan-co-quyen-yeu-cau-xu-ly-trach-nhiem-hinh-su-cua-chap-hanh-vien/20200302110205561
 
02/03/2020
Người lao động
Người tố cáo Cục phó Thi hành án Dân sự Sóc Trăng lên tiếng
https://nld.com.vn/ban-doc/nguoi-to-cao-cuc-pho-thi-hanh-an-dan-su-soc-trang-len-tieng-20200302121952261.htm
 
03/03/2020
Pháp luật VN
TP.Hồ Chí Minh tăng cường đối thoại giữa Chấp hành viên với ngân hàng
https://baophapluat.vn/tu-phap/tpho-chi-minh-tang-cuong-doi-thoai-giua-chap-hanh-vien-voi-ngan-hang-497609.html
 
03/03/2020
Pháp luật VN
Khó xử lý dứt điểm tiền thi hành án tại các trại giam
https://baophapluat.vn/tu-phap/kho-xu-ly-dut-diem-tien-thi-hanh-an-tai-cac-trai-giam-497611.html
 
05/03/2020
Pháp luật tp. HCM
Thừa phát lại không được cưỡng chế khi thi hành án
https://plo.vn/ban-doc/toi-muon-hoi/thua-phat-lai-khong-duoc-cuong-che-khi-thi-hanh-an-894159.html
 
05/03/2020
Pháp luật VN,
Vietnamnet,
Tiền phong,
Sài gòn giải phóng, VTCnews,
VOV, Kinh tế &đô thị, Pháp luật Tp. HCM, ...
Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cong-bo-quyet-dinh-cua-ban-bi-thu-ve-cong-tac-can-bo-1611697.tpo
 
06/03/2020
Pháp luật VN
Lãnh đạo Bộ Tư pháp bàn giao công tác thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/tu-phap/lanh-dao-bo-tu-phap-ban-giao-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-498337.html
 
08/03/2020
Công lý
TPHCM: Cưỡng chế đất của dân, UBND Quận 9 hầu tòa
 https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/tphcm-cuong-che-dat-cua-dan-ubnd-quan-9-hau-toa-38397.html
 
09/03/2020
Sài gòn giải phóng
Xác định loại đất: 10 năm không xong
https://www.sggp.org.vn/xac-dinh-loai-dat-10-nam-khong-xong-650104.html
 
09/03/2020
Pháp luật VN
Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong thi hành án tín dụng, ngân hàng
https://baophapluat.vn/tu-phap/tiep-tuc-nang-cao-hieu-qua-phoi-hop-trong-thi-hanh-an-tin-dung-ngan-hang-498764.html
 
09/03/2020
Pháp luật VN
Cục THADS TP Hồ Chí Minh: Tích cực chuẩn bị Đại hội Chi bộ trực thuộc
https://baophapluat.vn/tu-phap/cuc-thads-tp-ho-chi-minh-tich-cuc-chuan-bi-dai-hoi-chi-bo-truc-thuoc-498766.html
 
09/03/2020
Pháp luật và xã hội
Tiếp tục dừng bán đấu giá tài sản gần trăm tỷ ở 44 Liễu Giai 
https://phapluatxahoi.vn/tiep-tuc-dung-ban-dau-gia-tai-san-gan-tram-ty-o-44-lieu-giai-182926.html
 
09/03/2020
Pháp luật tp. HCM
Cựu chấp hành viên lạm quyền khi thực hiện thi hành án kêu oan
https://plo.vn/phap-luat/cuu-chap-hanh-vien-lam-quyen-khi-thuc-hien-thi-hanh-an-keu-oan-895233.html
 
10/03/2020
Người lao động
Giảm án cho cựu chấp hành viên dẫn người giả mạo đến lãnh tiền thi hành án 
https://nld.com.vn/phap-luat/giam-an-cho-cuu-chap-hanh-vien-dan-nguoi-gia-mao-den-lanh-tien-thi-hanh-an-20200310143055194.htm
 
10/03/2020
Pháp luật VN
Quy định về miễn, giảm án phí
https://baophapluat.vn/tu-van-365/quy-dinh-ve-mien-giam-an-phi-498961.html
 
11/03/2020
Người lao động
Vụ VKSND và thi hành án "chỏi nhau": UBND tỉnh vào cuộc
https://nld.com.vn/thoi-su/vu-vksnd-va-thi-hanh-an-choi-nhau-ubnd-tinh-vao-cuoc-20200310215819514.htm
 
15/03/2020
Pháp luật VN
Vụ tranh chấp đất đai tại Nhơn Trạch (Đồng Nai): TAND Tối cao yêu cầu hoãn thi hành án
 https://baophapluat.vn/ban-doc/vu-tranh-chap-dat-dai-tai-nhon-trach-dong-nai-tand-toi-cao-yeu-cau-hoan-thi-hanh-an-500241.html
 
15/03/2020
Bảo vệ pháp luật
Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Song có cưỡng chế trái luật?
 https://baovephapluat.vn/phap-dinh/cau-chuyen-phap-luat/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-dak-song-co-cuong-che-trai-luat-84565.html
 
16/03/2020
Pháp luật VN
Hưng Yên tập huấn nghiệp vụ Thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/tu-phap/hung-yen-tap-huan-nghiep-vu-thi-hanh-an-dan-su-500335.html
 
17/03/2020
Ngày mới
Vụ tranh chấp giữa VAMC và HTX Dệt thủ công Quyết Tiến Silk: Chi cục THADS huyện Phú Xuyên bị tố tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản trái pháp luật
https://ngaymoionline.com.vn/dien-bien-vu-an-tranh-chap-hop-dong-tin-dung-giua-vamc-va-htx-det-thu-cong-quyet-tien-silk-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-phu-xuyen-bi-to-to-chuc-cuong-che-ke-bien-tai-san-trai-phap-luat-16624.html
 
18/03/2020
Pháp luật VN
Quảng Nam tập trung thi hành các vụ việc có giá trị lớn
https://baophapluat.vn/tu-phap/quang-nam-tap-trung-thi-hanh-cac-vu-viec-co-gia-tri-lon-500849.html
 
19/03/2020
Thông tấn xã VN
Sửa đổi, bổ sung quy định bán đấu giá tài sản thi hành án
https://baotintuc.vn/thoi-su/sua-doi-bo-sung-quy-dinh-ban-dau-gia-tai-san-thi-hanh-an-20200318182509924.htm
 
19/03/2020
Nhân dân
Chính sách mới - quyết định mới
https://nhandan.com.vn/phapluat/van-ban-moi/item/43673002-chinh-sach-moi-quyet-dinh-moi.html
 
21/03/2020
Bảo vệ pháp luật
Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Cục THADS tỉnh Kiên Giang
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/kiem-sat-viec-tieu-huy-vat-chung-tai-cuc-thads-tinh-kien-giang-85083.html
 
23/03/2020
Dân trí
Những khối nợ bất động sản “khủng", hạ giá mãi vẫn ế
https://dantri.com.vn/bat-dong-san/nhung-khoi-no-bat-dong-san-khung-ha-gia-mai-van-e-20200322220902961.htm
 
23/03/2020
Pháp luật VN
Bất cập về thời hạn tạm giữ tài sản để thi hành án
https://baophapluat.vn/tu-phap/bat-cap-ve-thoi-han-tam-giu-tai-san-de-thi-hanh-an-502345.html
 
24/03/2020
Nhân dân
Kỷ luật lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự ở Bắc Kạn
https://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43749602-ky-luat-lanh-dao-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-o-bac-kan.html
 
25/03/2020
Sài gòn giải phóng
Bồi thường thiệt hại nếu chậm giao tài sản bán đấu giá thi hành án
https://www.sggp.org.vn/boi-thuong-thiet-hai-neu-cham-giao-tai-san-ban-dau-gia-thi-hanh-an-653160.html
 
25/03/2020
Pháp luật VN
Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp
https://baophapluat.vn/tu-phap/phat-huy-vai-tro-cua-ban-chi-dao-thi-hanh-an-dan-su-cac-cap-502749.html
 
25/03/2020
Người đưa tin
Ngân hàng MSB nói gì về những nghi vấn quanh vụ mua 500 tỷ đồng trái phiếu của IOC?
 https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-msb-noi-gi-ve-nhung-nghi-van-quanh-vu-mua-500-ty-dong-trai-phieu-cua-ioc-a469960.html
 
24/03/2020
An ninh tiền tệ
Thắng kiện 9 tháng vẫn chưa được thi hành án
http://antt.vn/thang-kien-9-thang-chua-duoc-thi-hanh-an-291344.htm
 
26/03/2020
Pháp luật VN
Quảng Ninh: Kết quả thi hành án dân sự về tiền, tăng gần 6 tỷ đồng so với cùng kỳ
https://baophapluat.vn/tu-phap/quang-ninh-ket-qua-thi-hanh-an-dan-su-ve-tien-tang-gan-6-ty-dong-so-voi-cung-ky-503183.html
 
26/03/2020
Người đưa tin
Rao bán "đại hạ giá" khách sạn 5 sao của Bông hồng vàng Thuận Thảo
 https://www.nguoiduatin.vn/rao-ban-dai-ha-gia-khach-san-5-sao-cua-bong-hong-vang-thuan-thao-a470151.html
 
26/03/2020
Công lý
Cần Thơ: Dân bức xúc chỉ nhận đất trên giấy sau Quyết định thi hành án
 https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/can-tho-dan-buc-xuc-chi-nhan-dat-tren-giay-sau-quyet-dinh-thi-hanh-an-40382.html
 
26/03/2020
Khỏe 365
Bến Tre: Mua đất có hợp đồng chuyển nhượng nhưng 3 lần sang tên chưa xong
 http://khoe365.net.vn/ben-tre-mua-dat-co-hop-dong-chuyen-nhuong-nhung-3-lan-sang-ten-chua-xong-68520.html
 
26/03/2020
Công lý
Bình Dương: Đang giải quyết khiếu nại, Cục THADS bất ngờ chỉ đương sự chuyển sang tố cáo
 https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/binh-duong-dang-giai-quyet-khieu-nai-cuc-thads-bat-ngo-chi-duong-su-chuyen-sang-to-cao-40486.html
 
30/03/2020
Công lý
Quảng Ngãi: Ngang nhiên thi công “bất chấp” quyết định khẩn cấp tạm thời của Tòa án
 https://conglyxahoi.net.vn/congly-24h/quang-ngai-ngang-nhien-thi-cong-bat-chap-quyet-dinh-khan-cap-tam-thoi-cua-toa-an-40591.html
 
30/03/2020
Pháp luật VN
Thẩm tra viên cần được xem xét vào nguồn bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan THADS
https://baophapluat.vn/tu-phap/tham-tra-vien-can-duoc-xem-xet-vao-nguon-bo-nhiem-lanh-dao-cac-co-quan-thads-504066.html
 
30/03/2020
Pháp luật VN
Hiệu quả rõ nét từ mô hình vận động thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/tu-phap/hieu-qua-ro-net-tu-mo-hinh-van-dong-thi-hanh-an-dan-su-504067.html