Điểm tin báo chí về THADS tháng 4 năm 2020

17/07/2020


01/04/2020
Pháp luật VN
Xử lý tài sản thi hành án là vốn góp: Cần hướng dẫn cụ thể
https://baophapluat.vn/tu-phap/xu-ly-tai-san-thi-hanh-an-la-von-gop-can-huong-dan-cu-the-504633.html
 
01/04/2020
Pháp luật VN
Cục Thi hành án dân sự Ninh Bình tăng cường kiểm tra cơ sở
https://baophapluat.vn/tu-phap/cuc-thi-hanh-an-dan-su-ninh-binh-tang-cuong-kiem-tra-co-so-504638.html
 
01/04/2020
Pháp luật TP.HCM
Toàn bộ nhân sự ngành thi hành án làm việc tại nhà vì COVID-19
https://plo.vn/phap-luat/toan-bo-nhan-su-nganh-thi-hanh-an-lam-viec-tai-nha-vi-covid19-901864.html
 
06/04/2020
Pháp luật VN
Thi hành án dân sự Nam Định tăng cường kiểm tra cơ sở
https://baophapluat.vn/tu-phap/thi-hanh-an-dan-su-nam-dinh-tang-cuong-kiem-tra-co-so-506108.html
 
08/04/2020
Pháp luật VN
Quy định mới về tiêu chí từ chối, tiếp nhận yêu cầu thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/tu-phap/quy-dinh-moi-ve-tieu-chi-tu-choi-tiep-nhan-yeu-cau-thi-hanh-an-dan-su-506907.html
 
08/04/2020
ĐấtViệt
Tin mới nghi lãnh đạo thi hành án lộ 4 clip nóng
 https://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tin-moi-nghi-lanh-dao-thi-hanh-an-lo-4-clip-nong-3400022/
 
10/04/2020
Pháp luật VN
Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
https://baophapluat.vn/tu-phap/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-tan-binh-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid19-507587.html
 
10/04/2020
Pháp luật VN
Sơn La tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác THADS
https://baophapluat.vn/tu-phap/son-la-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-voi-cong-tac-thads-508163.html
 
10/04/2020
Đời sống PL
4 loại tài sản không được kê biên cưỡng chế thi hành án thương mại
https://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/4-loai-tai-san-khong-duoc-ke-bien-cuong-che-thi-hanh-an-thuong-mai-a319128.html
 
09/04/2020
Dân trí
Vụ cả huyện không cưỡng chế được nhà máy nước đá sai phạm: Bài 5: Tỉnh Trà Vinh bất ngờ thẩm tra việc giao đất cho người dân
 https://dantri.com.vn/ban-doc/bai-5-tinh-tra-vinh-bat-ngo-tham-tra-viec-giao-dat-cho-nguoi-dan-20200408182752713.htm
 
14/04/2020
Tiền phong
Khởi tố 2 bị can liên quan đến ảnh ‘nóng’ nghi của lãnh đạo ngành ở Hậu Giang
 https://www.tienphong.vn/phap-luat/khoi-to-2-bi-can-lien-quan-den-anh-nong-nghi-cua-lanh-dao-nganh-o-hau-giang-1641632.tpo
 
15/04/2020
Pháp luật VN
Làm rõ thẩm quyền giải quyết khiếu nại kết quả định giá tài sản
https://baophapluat.vn/tu-phap/lam-ro-tham-quyen-giai-quyet-khieu-nai-ket-qua-dinh-gia-tai-san-508743.html
 
16/04/2020
Bảo vệ pháp luật
VKSND huyện Tháp Mười kiến nghị khắc phục vi phạm trong thi hành án dân sự
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-huyen-thap-muoi-kien-nghi-khac-phuc-vi-pham-trong-thi-hanh-an-dan-su-86559.html
 
16/04/2020
Pháp luật VN
Triển khai Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/tu-phap/trien-khai-phan-mem-ho-tro-truc-tuyen-thi-hanh-an-dan-su-509449.html
 
17/04/2020
Pháp luật VN
Quan tâm bố trí kinh phí cưỡng chế thi hành án đáp ứng yêu cầu
https://baophapluat.vn/tu-phap/quan-tam-bo-tri-kinh-phi-cuong-che-thi-hanh-an-dap-ung-yeu-cau-509457.html
 
17/04/2020
Đồng Nai
Nhiều quy định mới, gỡ vướng cho thi hành án dân sự
http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202004/nhieu-quy-dinh-moi-go-vuong-cho-thi-hanh-an-dan-su-2999394/
 
19/04/2020
Pháp luật VN
Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/tu-phap/hop-nhat-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su-510229.html
 
19/04/2020
Kinh tế nông thôn
Còn để dân “kêu oan” đến bao giờ?
https://kinhtenongthon.vn/con-de-dan-keu-oan-den-bao-gio-post34970.html
 
20/04/2020
An Giang
Không có cơ sở xem xét giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Huỳnh Tiền
 https://baoangiang.com.vn/khong-co-co-so-xem-xet-giai-quyet-khieu-nai-cua-ong-nguyen-huynh-tien-a269960.html
 
20/04/2020
Đời sống PL
Công an Thanh Hóa thông tin vụ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự chết bất thường
https://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cong-an-thanh-hoa-thong-tin-vu-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-chet-bat-thuong-a320388.html
 
20/04/2020
Tiền phong
Đã làm việc với nhân vật nam và nữ trong clip ‘nóng’ nghi của lãnh đạo ngành ở Hậu Giang
 https://www.tienphong.vn/phap-luat/da-lam-viec-voi-nhan-vat-nam-va-nu-trong-clip-nong-nghi-cua-lanh-dao-nganh-o-hau-giang-1645262.tpo
 
20/04/2020
Pháp luật VN
Gian nan thi hành án giao trẻ chưa thành niên cho người nuôi dưỡng
https://baophapluat.vn/tu-phap/gian-nan-thi-hanh-an-giao-tre-chua-thanh-nien-cho-nguoi-nuoi-duong-510227.html
 
21/04/2020
Dân trí
Vụ thi hành án "chấn động" TP Việt Trì: Chuyển đơn yêu cầu khởi tố!
https://dantri.com.vn/ban-doc/vu-thi-hanh-an-chan-dong-tp-viet-tri-chuyen-don-yeu-cau-khoi-to-20200421144723813.htm
 
22/04/2020
Pháp luật VN
Cần phương thức linh hoạt trong trả lại tiền, tài sản thi hành án
https://baophapluat.vn/tu-phap/can-phuong-thuc-linh-hoat-trong-tra-lai-tien-tai-san-thi-hanh-an-510788.html
 
23/04/2020
Thanh tra
Pháp luật VN
Phải có kịch bản cho các vụ án lớn
https://thanhtra.com.vn/phap-luat/hoan-thien-the-che/phai-co-kich-ban-cho-cac-vu-an-lon-164206.html
 
23/04/2020
Pháp luật VN
Sau cách ly xã hội, thi hành án phải nỗ lực tối đa
https://baophapluat.vn/tu-phap/sau-cach-ly-xa-hoi-thi-hanh-an-phai-no-luc-toi-da-511332.html
 
23/04/2020
Pháp luật VN
Sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm
https://baophapluat.vn/tu-phap/so-ket-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-6-thang-dau-nam-511302.html
 
24/04/2020
Tiền phong
Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa chết do cyanua?
 https://www.tienphong.vn/phap-luat/chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-tp-thanh-hoa-chet-do-cyanua-1647441.tpo
 
24/04/2020
Đời sống PL
Công lý
Hậu Giang: Kỷ luật cảnh cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự do lộ clip "nóng"
 https://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/hau-giang-ky-luat-canh-cao-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-do-lo-clip-nong-a320795.html
 
24/04/2020
Pháp luật VN
Thi hành án dân sự Hà Nam tăng gần 19 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019
https://baophapluat.vn/tu-phap/thi-hanh-an-dan-su-ha-nam-tang-gan-19-ty-dong-so-voi-cung-ky-nam-2019-511560.html
 
26/04/2020
Đồng Nai
Kịp thời đôn đốc để tránh kéo dài các vụ tranh chấp dân sự
http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202004/kip-thoi-don-doc-de-tranh-keo-dai-cac-vu-tranh-chap-dan-su-3000752/
 
27/04/2020
Người lao động
Đường quan lộ thăng tiến của cục trưởng lộ clip “nóng” với nữ sinh
 https://nld.com.vn/thoi-su/duong-quan-lo-thang-tien-cua-cuc-truong-lo-clip-nong-voi-nu-sinh-20200427190903237.htm
 
27/04/2020
Pháp luật VN
Công bố quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục thi hành án dân sự Kiên Giang
https://baophapluat.vn/tu-phap/cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-512507.html
 
28/04/2020
Pháp luật VN
Đà Nẵng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/tu-phap/da-nang-tang-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-thi-hanh-an-dan-su-512226.html
 
28/04/2020
Pháp luật VN
Khó khăn cơ chế “tự thi hành” phần tài sản trong án hành chính
https://baophapluat.vn/tu-phap/kho-khan-co-che-tu-thi-hanh-phan-tai-san-trong-an-hanh-chinh-512225.html
 
29/04/2020
Dân trí
Hà Tĩnh: Chi cục trưởng Chi cục thi hành án hành dân đến bao giờ?
 https://dantri.com.vn/ban-doc/ha-tinh-chi-cuc-truong-chi-cuc-thi-hanh-an-hanh-dan-den-bao-gio-20200428172838468.htm