Điểm tin báo chí về THADS tháng 7 năm 2020

20/08/2020


Ngày 03/07/2020
Báo Pháp luật TPHCM
Đăng bài: Đà Nẵng không thể thi hành án được sân vận động Chi Lăng
https://plo.vn/phap-luat/da-nang-khong-the-thi-hanh-an-duoc-san-van-dong-chi-lang-921939.html
03/07/2020
Tiền phong
Chưa thể thi hành án nhiều tài sản công liên quan đến vụ Phạm Công Danh, Vũ 'nhôm'
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chua-the-thi-hanh-an-nhieu-tai-san-cong-lien-quan-den-vu-pham-cong-danh-vu-nhom-1682748.tpo
05/07/2020
Pháp luật VN
Chi cục THADS Chương Mỹ (Hà Nội) tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thi hành án
https://baophapluat.vn/ha-noi-hotnews/chi-cuc-thads-chuong-my-ha-noi-to-chuc-cuong-che-thu-hoi-dat-de-thi-hanh-an-527657.html
06/07/2020
Pháp luật VN
Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
https://baophapluat.vn/tu-phap/tong-cuc-truong-nguyen-quang-thai-lam-viec-voi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thanh-pho-ho-chi-minh-527760.html
04/07/2020
Ngày nay
Vụ bán đất vườn, mất luôn đất ở: ‘Cán bộ thi hành án quá nhẫn tâm’
https://ngaynay.vn/24-7/vu-ban-dat-vuon-mat-luon-dat-o-can-bo-thi-hanh-an-qua-nhan-tam-175605.html
06/07/2020
Thanh niên
Làm rõ việc kê biên đấu giá tài sản thi hành án ở TP.Đà Lạt
https://thanhnien.vn/thoi-su/lam-ro-viec-ke-bien-dau-gia-tai-san-thi-hanh-an-o-tpda-lat-1247484.html
07/07/2020
Tiền phong
Thu hồi tài sản tham nhũng các 'đại án' chưa đạt yêu cầu
https://www.tienphong.vn/phap-luat/thu-hoi-tai-san-tham-nhung-cac-dai-an-chua-dat-yeu-cau-1684237.tpo
07/07/2020
Pháp luật TP.HCM
Đà Nẵng: Tranh luận việc thu hồi khu đất 29 ha tại Đa Phước
https://plo.vn/thoi-su/da-nang-tranh-luan-viec-thu-hoi-khu-dat-29-ha-tai-da-phuoc-922753.html
07/07/2020
Pháp luật TP.HCM
Sắp bàn giao 3 khu đất liên quan Vũ ‘nhôm’ cho Đà Nẵng
https://plo.vn/thoi-su/sap-ban-giao-3-khu-dat-lien-quan-vu-nhom-cho-da-nang-922763.html
07/07/2020
VOV
Đà Nẵng không thể thi hành án thu hồi sân vận động Chi Lăng
https://vov.vn/phap-luat/da-nang-khong-the-thi-hanh-an-thu-hoi-san-van-dong-chi-lang-1068323.vov
07/07/2020
Kinh tế và đô thị
Cần khoảng 8.000 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án vụ sân Chi Lăng
http://kinhtedothi.vn/can-khoang-8000-ty-dong-de-dam-bao-thi-hanh-an-vu-san-chi-lang-389208.html
07/07/2020
Kiểm sát
Vụ việc ban hành nhiều văn bản lạ của Chi cục THA huyện Thường Tín
https://kiemsat.vn/vu-viec-ban-hanh-nhieu-van-ban-la-cua-chi-cuc-tha-huyen-thuong-tin-57624.html
08/07/2020
Dân trí
Nhầm 200 thùng tài sản của dân, cơ quan thi hành án nói do lỗi... đánh máy
https://dantri.com.vn/ban-doc/nham-200-thung-tai-san-cua-dan-co-quan-thi-hanh-an-noi-do-loi-danh-may-20200623110135955.htm
08/07/2020
Pháp luật Tp. HCM
Cần Thơ: Số tiền thi hành án tham nhũng, kinh tế chỉ đạt 1,8%
https://plo.vn/thoi-su/can-tho-so-tien-thi-hanh-an-tham-nhung-kinh-te-chi-dat-18-922866.html
08/07/2020
Pháp luật VN
Phú Thọ: Công bố Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục thi hành án tỉnh
https://baophapluat.vn/tu-phap/phu-tho-cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-tinh-528337.html
08/07/2020
Pháp luật VN
Người nỗ lực trong đổi mới lãnh đạo, điều hành Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên.
https://baophapluat.vn/tu-phap/nguoi-no-luc-trong-doi-moi-lanh-dao-dieu-hanh-thi-hanh-an-dan-su-tinh-phu-yen-528344.html
08/07/2020
Công lý và xã hội
Vụ người dân kêu cứu vì hơn 4 năm vẫn chưa được thi hành án: Cục thi hành án dân sự Đồng Tháp phản hồi
https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/vu-nguoi-dan-keu-cuu-vi-hon-4-nam-van-chua-duoc-thi-hanh-an-cuc-thi-hanh-an-dan-su-dong-thap-phan-hoi-49033.html
08/07/2020
Tài nguyên và Môi trường
Thái Nguyên: Vì sao Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Đại Từ bị “tố” nhận hối lộ?
https://baotainguyenmoitruong.vn/thai-nguyen-vi-sao-chi-cuc-truong-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-dai-tu-bi-to-nhan-hoi-lo-306743.html
08/07/2020
Thanh tra
Thanh tra Bộ Tư pháp yêu cầu Cục THADS tỉnh Long An báo cáo vụ việc
https://thanhtra.com.vn/khieu-nai-to-cao/thanh-tra-bo-tu-phap-yeu-cau-cuc-thads-tinh-long-an-bao-cao-vu-viec-167791.html
09/07/2020
Pháp luật VN
Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái: Phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nhiệm vụ trọng tâm lâu dài, xuyên suốt
https://baophapluat.vn/tu-phap/bi-thu-dang-uy-tong-cuc-truong-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-nguyen-quang-thai-phong-chong-nhung-bieu-hien-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-trong-noi-bo-la-nhiem-vu-trong-tam-lau-dai-xuyen-suot-528456.html
09/07/2020
Người lao động
Tập đoàn Thiên Thanh vẫn quyết tâm đầu tư dự án Sân vận động Chi Lăng
https://nld.com.vn/phap-luat/tap-doan-thien-thanh-van-quyet-tam-dau-tu-du-an-san-van-dong-chi-lang-20200709170444717.htm
09/07/2020
Pháp luật Tp. HCM
Doanh nghiệp họp báo về dự án sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng
https://plo.vn/phap-luat/doanh-nghiep-hop-bao-ve-du-an-san-van-dong-chi-lang-da-nang-923191.html
09/07/2020
Dân trí
Vụ thi hành án tại Cty Dệt Long An: Thanh tra Bộ Tư pháp yêu cầu báo cáo!
https://dantri.com.vn/phap-luat/vu-thi-hanh-an-tai-cty-det-long-an-thanh-tra-bo-tu-phap-yeu-cau-bao-cao-20200709113413181.htm
09/07/2020
Tuổi trẻ
Tương lai nào cho dự án sân vận động Chi Lăng - Đà Nẵng?
https://tuoitre.vn/tuong-lai-nao-cho-du-an-san-van-dong-chi-lang-da-nang-20200709163737901.htm
09/07/2020
Vnexpress
Rắc rối quanh khu đất 'vàng' sân vận động Chi Lăng
https://vnexpress.net/rac-roi-quanh-khu-dat-vang-san-van-dong-chi-lang-4128223.html
10/07/2020
Pháp luật và xã hội
Vụ án chia tài sản sau khi ly hôn tại TP HCM - Kỳ 1: Bị đơn "đồng tình" với nguyên đơn!
https://phapluatxahoi.vn/vu-an-chia-tai-san-sau-khi-ly-hon-tai-tp-hcm-ky-1-bi-don-dong-tinh-voi-nguyen-don-200940.html
10/07/2020
Hải Phòng
Xử lý hình sự hành vi lấn chiếm đất trái phép: Nghiêm khắc để phòng ngừa vi phạm
https://thanhphohaiphong.gov.vn/xu-ly-hinh-su-hanh-vi-lan-chiem-dat-trai-phep-nghiem-khac-de-phong-ngua-vi-pham.html
10/07/2020
Kiểm sát
Thị xã Phú Thọ: Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế kê biên sai quy định
https://kiemsat.vn/thi-xa-phu-tho-chap-hanh-vien-tien-hanh-cuong-che-ke-bien-sai-quy-dinh-57643.html
10/07/2020
Pháp luật VN
THADS Nghệ An gỡ khó để đẩy nhanh tiến độ giải quyết án tín dụng, ngân hàng
https://baophapluat.vn/tu-phap/thads-nghe-an-go-kho-de-day-nhanh-tien-do-giai-quyet-an-tin-dung-ngan-hang-528572.html
10/07/2020
Tuổi trẻ
Tòa tuyên không đúng thực tế, thi hành án... bó tay
https://tuoitre.vn/toa-tuyen-khong-dung-thuc-te-thi-hanh-an-bo-tay-20200709214458852.htm
11/07/2020
Pháp luật và xã hội
Kỳ 2: Tổng cục Thi hành án dân sự vào cuộc!
https://phapluatxahoi.vn/ky-2-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-vao-cuoc-200414.html
11/07/2020
Đấu thầu
Hải Phòng: Đấu giá Nhà máy Luyện gang Vạn Lợi
https://baodauthau.vn/hai-phong-dau-gia-nha-may-luyen-gang-van-loi-post92311.html
11/07/2020
Công lý và xã hội
Bắc Từ Liêm, Hà Nội: Cần làm rõ có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản
https://conglyxahoi.net.vn/congly-24h/bac-tu-liem-ha-noi-can-lam-ro-co-hanh-vi-gian-doi-de-chiem-doat-tai-san-49029.html
11/07/2020
Công an nhân dân
Thu hồi dự án và đất đai liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ được thực hiện như thế nào?
http://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/thu-hoi-du-an-va-dat-dai-lien-quan-den-vu-an-phan-van-anh-vu-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao-602404/
12/07/2020
An ninh tiền tệ
Chi Cục THADS Hoằng Hóa nói gì vụ xã 'chây ì' không thi hành bản án?
http://antt.nguoiduatin.vn/chi-cuc-thads-hoang-hoa-noi-gi-vu-xa-chay-i-khong-thi-hanh-ban-an-296079.htm
12/07/2020
Đất Việt
Hậu Giang: Vợ chồng trẻ bán nhà, vay tiền mua tài sản thi hành án, giờ phải đi "ăn nhờ, ở đậu"
https://danviet.vn/hau-giang-vo-chong-tre-ban-nha-vay-tien-mua-tai-san-thi-hanh-an-gio-phai-di-an-nho-o-dau-20200709125615851.htm
13/07/2020
Pháp luật plus
Nhiều vướng mắc trong việc xử lý tài sản vụ án Tập đoàn Thiên Thanh
https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nhieu-vuong-mac-trong-viec-xu-ly-tai-san-vu-an-tap-doan-thien-thanh-d128918.html
13/07/2020
Dân trí
Vụ 3 năm chưa thi hành án: Vi phạm nghiêm trọng Luật Tố tụng hành chính
https://dantri.com.vn/ban-doc/vu-3-nam-chua-thi-hanh-an-vi-pham-nghiem-trong-luat-to-tung-hanh-chinh-20200710134025004.htm
13/07/2020
Pháp luật và xã hội
Kỳ cuối: Chờ một quyết định tái thẩm công minh
https://phapluatxahoi.vn/ky-cuoi-cho-mot-quyet-dinh-tai-tham-cong-minh-201036.html
15/07/2020
Hà Tĩnh
Cưỡng chế thi hành án dân sự ở Nghi Xuân
https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-o-nghi-xuan/195295.htm
17/07/2020
Sài gòn giải phóng
Thu hồi tài sản tham nhũng, sai phạm kinh tế đạt 18,35% về tiền
https://www.sggp.org.vn/thu-hoi-tai-san-tham-nhung-sai-pham-kinh-te-dat-1835-ve-tien-673523.html
17/07/2020
Vĩnh Long
Nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự
http://www.baovinhlong.com.vn/thoi-su/202007/nhieu-hoat-dong-ky-niem-74-nam-ngay-truyen-thong-thi-hanh-an-dan-su-3013063/#.Xxa0cygzaM8
17/07/2020
Pháp luật VN
Gặp mặt kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/tu-phap/gap-mat-ky-niem-74-nam-ngay-truyen-thong-thi-hanh-an-dan-su-529647.html
18/07/2020
Pháp luật VN
Cục thi hành án Kiên Giang kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/tu-phap/cuc-thi-hanh-an-kien-giang-ky-niem-74-nam-ngay-truyen-thong-thi-hanh-an-dan-su-529662.html
19/07/2020
Pháp luật VN
Cục THADS TP. Hồ Chí Minh tri ân các thế hệ lãnh đạo nhân Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 19/7
https://baophapluat.vn/tu-phap/cuc-thads-tp-ho-chi-minh-tri-an-cac-the-he-lanh-dao-nhan-ngay-truyen-thong-thi-hanh-an-dan-su-197-529883.html
20/07/2020
Đấu thầu
Cục Thi hành án dân sự TP.HCM phản hồi về gói thầu mua sắm thiết bị
https://baodauthau.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-phan-hoi-ve-goi-thau-mua-sam-thiet-bi-post92772.html
20/07/2020
Đồng Nai
Một số quy định mới trong công tác thi hành án dân sự
http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202007/mot-so-quy-dinh-moi-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-3013483/
20/07/2020
Doanh nghiệp hội nhập
Thoả thuận tự nguyện thi hành án nhưng nhất quyết... không bàn giao?
http://doanhnghiephoinhap.vn/thoa-thuan-tu-nguyen-thi-hanh-an-nhung-nhat-quyet-khong-ban-giao.html
21/07/2020
Giáo dục và thời đại
Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý dự án Đa Phước
https://giaoducthoidai.vn/da-nang-kien-nghi-thu-tuong-chi-dao-xu-ly-du-an-da-phuoc-1595300663587.html
21/07/2020
Sức khỏe & pháp luật
Yên Thành – Nghệ An: Cần nhanh chóng thực hiện bản án của Tòa án Nhân dân cấp cao
http://khoe365.nguoiduatin.vn/yen-thanh-nghe-an-can-nhanh-chong-thuc-hien-ban-an-cua-toa-an-nhan-dan-cap-cao-71062.html
24/07/2020
Thanh niên
Tạo “sân chơi” bình đẳng, minh bạch trong đấu giá tài sản thi hành án dân sự
https://thanhnien.vn/thoi-su/tao-san-choi-binh-dang-minh-bach-trong-dau-gia-tai-san-thi-hanh-an-dan-su-1255637.html
27/07/2020
Sài gòn giải phóng
Bán nhà máy thủy sản ở An Giang - Nông dân nguy cơ mất trắng tiền nợ cá
https://www.sggp.org.vn/ban-nha-may-thuy-san-o-an-giang-nong-dan-nguy-co-mat-trang-tien-no-ca-675381.html
27/07/2020
Pháp luật TP.HCM
Thắng kiện 14,5 tỉ nhưng 10 năm chưa thi hành xong
https://plo.vn/phap-luat/thang-kien-145-ti-nhung-10-nam-chua-thi-hanh-xong-926670.html
27/07/2020
Pháp luật VN
Quảng Ninh: Thi hành án dân sự gặp khó vì một bản án có dấu hiệu vi phạm tố tụng
https://baophapluat.vn/tu-phap/quang-ninh-thi-hanh-an-dan-su-gap-kho-vi-mot-ban-an-co-dau-hieu-vi-pham-to-tung-531523.html
27/07/2020
Pháp luật VN
Vi phạm trong lĩnh vực Thi hành án dân sự: Thừa phát lại có thể bị phạt tới 20 triệu đồng
https://baophapluat.vn/tu-phap/vi-pham-trong-linh-vuc-thi-hanh-an-dan-su-thua-phat-lai-co-the-bi-phat-toi-20-trieu-dong-531442.html
27/07/2020
Đồng Nai
Nhiều địa phương sớm đạt hoặc vượt mức chỉ tiêu về thi hành án dân sự
http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202007/nhieu-dia-phuong-som-dat-hoac-vuot-muc-chi-tieu-ve-thi-hanh-an-dan-su-3014534/
29/07/2020
Pháp luật VN
Hiệu quả từ công tác vận động, thuyết phục trong thi hành án dân sự.
https://baophapluat.vn/tu-phap/hieu-qua-tu-cong-tac-van-dong-thuyet-phuc-trong-thi-hanh-an-dan-su-531898.html
28/07/2020
Đất mũi Cà Mau
Nhiều khó khăn trong công tác thi hành án dân sự
https://baoanhdatmui.vn/tin-tuc/phap-luat-9/nhieu-kho-khan-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-30228.html
30/07/2020
Dân trí
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thụ lý tố cáo vụ chính quyền bị tố "hành dân"!
https://dantri.com.vn/ban-doc/ubnd-tinh-ba-ria-vung-tau-thu-ly-to-cao-vu-chinh-quyen-bi-to-hanh-dan-20200730053904750.htm
31/07/2020
Nhân dân
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự
https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-610741/
31/07/2020
Dân việt
Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng: Tráo đổi trái luật người đại diện, đẩy người lao động ra đường (Bài 1)
https://danviet.vn/cong-ty-cp-cong-nghe-pham-hai-phong-trao-doi-trai-luat-nguoi-dai-dien-day-nguoi-lao-dong-ra-duong-20200720125336142.htm
31/07/2020
Doanh nghiệp hội nhập
Ban Dân nguyện kiến nghị giải quyết khiếu nại đối với Chi cục THA Dân sự huyện Củ Chi
http://doanhnghiephoinhap.vn/ban-dan-nguyen-kien-nghi-giai-quyet-khieu-nai-doi-voi-chi-cuc-tha-dan-su-huyen-cu-chi.html
31/07/2020
Báo Kinh tế đô thị
Quảng ninh tiêu hủy 100 bánh heoroin tang vật vụ án
http://kinhtedothi.vn/quang-ninh-tieu-huy-100-banh-heroin-tang-vat-vu-an-391635.html
 
31/07/2020
Công lý
Vụ tranh chấp đất đai tại Thủy nguyên-HP: bản án hơn 10 năm chưa được thi hành dứt điểm
https://congly.vn/ban-doc/vu-tranh-chap-dat-dai-tai-thuy-nguyen-hai-phong-ban-an-hon-10-nam-chua-duoc-thi-hanh-dut-diem-353224.html