Điểm tin báo chí về THADS tháng 04 năm 2021

04/05/2021


Ngày 01/04/2021, Báo Đầu tư VN có đưa tin bài: Công ty đấu giá Hợp danh Trường Sơn nói gì về vụ đấu giá bất thường ở Hải Phòng?: https://dautuvietnam.com.vn/dau-tu/cong-ty-dau-gia-hop-danh-truong-son-noi-gi-ve-vu-dau-gia-bat-thuong-o-hai-phong-a15055.html

Ngày 01/04/2021, Báo Thanh niên có đưa tin bài: Cục Thi hành án dân sự Hà Nội báo cáo vụ công dân gây rối trụ sở: https://thanhnien.vn/thoi-su/cuc-thi-hanh-an-dan-su-ha-noi-bao-cao-vu-cong-dan-gay-roi-tru-so-1361967.html

Ngày 01/04/2021, Báo dân trí có đưa tin bài: Báo cáo Bộ Tư pháp, TP Hà Nội vụ gây rối ở Cục Thi hành án dân sự thành phố: https://dantri.com.vn/xa-hoi/bao-cao-bo-tu-phap-tp-ha-noi-vu-gay-roi-o-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thanh-pho-20210401074547849.htm

Ngày 05/04/2021, Báo VTC new có đưa tin bài: Xô xát ở Cục Thi hành án dân sự Hà Nội: Một người bị thương phải nhập viện: https://vtc.vn/gay-roi-o-cuc-thi-hanh-an-dan-su-ha-noi-mot-nguoi-bi-thuong-phai-nhap-vien-ar604837.html

Ngày 05/04/2021, Báo PLTPHCM có đưa tin bài: Thu hồi tài sản tham nhũng 'khủng' hậu xét xử: https://plo.vn/phap-luat/thu-hoi-tai-san-tham-nhung-khung-hau-xet-xu-976830.html

Ngày 05/04/2021, Báo PLTPHCM có đưa tin bài: Tổ công tác thu hồi tài sản tham nhũng: Cần thiết, kịp thời; https://plo.vn/phap-luat/to-cong-tac-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-can-thiet-kip-thoi-976831.html

Ngày 04/04/2021, Báo VN mới có đưa tin bài: Đấu giá đất tại phường Điện Biên và Trúc Bạch quận Ba Đình, Hà Nội: https://vietnammoi.vn/dau-gia-dat-tai-phuong-dien-bien-va-truc-bach-quan-ba-dinh-ha-noi-20210403171706442.htm

Ngày 02/04/2021, Báo Thanh niên có đưa tin bài: Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo làm rõ vụ gây rối ở Hà Nội: https://thanhnien.vn/thoi-su/tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-chi-dao-lam-ro-vu-gay-roi-o-ha-noi-1362970.html

Ngày 02/04/2021, Báo VTC new có đưa tin bài: Gây rối ở Cục Thi hành án dân sự: 'Có thông tin cán bộ cư xử không đúng mực': https://vtc.vn/gay-roi-o-cuc-thi-hanh-an-dan-su-co-thong-tin-can-bo-cu-xu-khong-dung-muc-ar604539.html

Ngày 02/04/2021, Báo Quân đội nhân dân có đưa tin bài: Bộ Tư pháp đã giải quyết hơn 178.400 vụ việc thi hành án dân sự: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-tu-phap-da-giai-quyet-hon-178-400-vu-viec-thi-hanh-an-dan-su-655818

Ngày 02/04/2021, Báo ĐT CP có đưa tin bài: Bồi thường oan sai: Số tiền lớn nhưng thu từ người gây oan sai ít: http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Boi-thuong-oan-sai-So-tien-lon-nhung-thu-tu-nguoi-gay-oan-sai-it/427591.vgp

Ngày 04/04/2021, Báo VN mới có đưa tin bài: Đấu giá hơn 900 m2 tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, giá khởi điểm hơn 7,3 tỷ đồng: https://vietnammoi.vn/dau-gia-hon-900-m2-tai-xa-van-noi-huyen-dong-anh-gia-khoi-diem-hon-73-ty-dong-20210403182756018.htm

Ngày 08/04/2021, Báo Công an TPHCM có đưa tin bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên "quên" gì?: http://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-phu-yen-quen-gi_110052.html

Ngày 08/04/2021, Báo nhân dân có đưa tin bài: Kết quả thư bạn đọc: https://nhandan.com.vn/dieu-tra-qua-thu-ban-doc/ket-qua-thu-ban-doc-641248/

Ngày 07/04/2021, Báo Việt nam mới có đưa tin bài: Đấu giá hơn 90 m2 đất cùng nhà ở tại phường Kim Mã và Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội: https://vietnammoi.vn/dau-gia-hon-90-m2-dat-cung-nha-o-tai-phuong-kim-ma-va-doi-can-ba-dinh-ha-noi-20210407111150811.html

Ngày 07/04/2021, Báo dân trí 
có đưa tin bài: Cục Thi hành án dân sự Hà Nội lên tiếng về vụ gây rối, hành hung cán bộ: https://dantri.com.vn/xa-hoi/cuc-thi-hanh-an-dan-su-ha-noi-len-tieng-ve-vu-gay-roi-hanh-hung-can-bo-20210406210207370.html

Ngày 04/04/2021, Báo tuổi trẻ có đưa tin bài: 'Quên' đóng án phí gần 10 năm, có đương nhiên được xóa án tích?: https://tuoitre.vn/quen-dong-an-phi-gan-10-nam-co-duong-nhien-duoc-xoa-an-tich-20210403222522599.htm

Ngày 12/04/2021, Báo Bảo vệ pháp luật có đưa tin bài: Trực tiếp kiểm sát hoạt động Thi hành án dân sự, hành chính tại Cục THADS tỉnh Bạc Liêu: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/truc-tiep-kiem-sat-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-hanh-chinh-tai-cuc-thads-tinh-bac-lieu-103934.html

Ngày 11/04/2021, Báo Dân Việt có đưa tin bài: Vụ trường cao đẳng bị kê biên tài sản: Hiệu trưởng nhà trường nói gì?: https://danviet.vn/vu-truong-cao-dang-bi-ke-bien-tai-san-hieu-truong-nha-truong-noi-gi-20210411114311136.htm

Ngày 12/04/2021, Báo Đấu thầu có đưa tin bài: Đấu giá hệ thống dây chuyền sản xuất giấy, công trình xây dựng tại khu công nghiệp Phong Khê: https://baodauthau.vn/dau-gia-he-thong-day-chuyen-san-xuat-giay-cong-trinh-xay-dung-tai-khu-cong-nghiep-phong-khe-post105322.html

Ngày 11/04/2021, Báo VN mới có đưa tin bài: Bán đấu giá hơn 50.000 m2 đất tại khu công nghiệp công nghệ cao ở Đà Nẵng: https://vietnammoi.vn/ban-dau-gia-hon-50000-m2-dat-tai-khu-cong-nghiep-cong-nghe-cao-o-da-nang-2021041016274623.htm

Ngày 12/04/2021, Báo HN mới có đưa tin bài: Tháo gỡ nợ xấu tại thành phố Hồ Chí Minh: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Tai-chinh/996084/thao-go-no-xau-tai-thanh-pho-ho-chi-minh

Ngày 09/04/2021, Báo nhân dân có đưa tin, bài: Giải pháp thi hành dứt điểm án tồn đọng, kéo dài: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/giai-phap-thi-hanh-dut-diem-an-ton-dong-keo-dai-641380/

Ngày 09/04/2021, Báo đấu thầu có đưa tin, bài: Bán đấu giá 2 tài sản thi hành án tại khu công nghệ cao tại Đà Nẵng: https://baodauthau.vn/ban-dau-gia-2-tai-san-thi-hanh-an-tai-khu-cong-nghe-cao-tai-da-nang-post105260.html

Ngày 10/04/2021, Báo PLTPHCM có đưa tin, bài: 1 bản án, 2 cơ quan đề nghị giám đốc thẩm: https://plo.vn/phap-luat/1-ban-an-2-co-quan-de-nghi-giam-doc-tham-978015.html

Ngày 12/04/2021, Báo VN mới có đưa tin, bài: Đấu giá 635 m2 tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, giá khởi điểm hơn 1,3 tỷ đồng: https://vietnammoi.vn/dau-gia-635-m2-tai-huyen-chuong-my-ha-noi-gia-khoi-diem-hon-13-ty-dong-20210410231026119.htm

Ngày 14/04/2021, Báo Tuổi trẻ có đưa tin, bài: Phát hiện nhiều sai phạm trong vụ thi hành án 4 năm không thành: https://tuoitre.vn/phat-hien-nhieu-sai-pham-trong-vu-thi-hanh-an-4-nam-khong-thanh-20210414163904773.htm

Ngày 15/04/2021, Báo Thanh niên có đưa tin, bài: Sẽ bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá: https://thanhnien.vn/doi-song/se-ban-giao-tai-san-cho-nguoi-trung-dau-gia-1368059.html

Ngày 14/04/2021, Báo xây dựng có đưa tin, bài: Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Trường THCS – THPT Newton liên tục gửi đơn tới Bộ Tư pháp kêu cứu, khiếu nại và tố cáo: https://baoxaydung.com.vn/bac-tu-liem-ha-noi-truong-thcs-thpt-newton-lien-tuc-gui-don-toi-bo-tu-phap-keu-cuu-khieu-nai-va-to-cao-303526.html

Ngày 14/04/2021, Báo VN mới có đưa tin, bài: Đấu giá 50 m2 tại quận Tây Hồ, Hà Nội, giá khởi điểm 3,8 tỷ đồng: https://vietnammoi.vn/dau-gia-50-m2-tai-quan-tay-ho-ha-noi-gia-khoi-diem-38-ty-dong-20210413170032214.ht

Ngày 19/04/2021, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Công ty mía đường thua kiện: Người lao động muốn cưỡng chế thi hành án: https://dantri.com.vn/ban-doc/cong-ty-mia-duong-thua-kien-nguoi-lao-dong-muon-cuong-che-thi-hanh-an-20210418155744745.htm

Ngày 13/04/2021, Báo Hà nội mới có đưa tin, bài: Cập nhật dữ liệu điện tử về người phải thi hành án chưa có điều kiện từ ngày 15-4: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/996179/cap-nhat-du-lieu-dien-tu-ve-nguoi-phai-thi-hanh-an-chua-co-dieu-kien-tu-ngay-15-4

Ngày 16/04/2021, Báo Hà Tĩnh có đưa tin, bài: Hà Tĩnh thi hành án xong 1.565 việc, gần 50 tỷ đồng: https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/ha-tinh-nbsp-thi-hanh-an-xong-1-565-viec-gan-50-ty-dong/210156.htm

Ngày 16/04/2021, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Vụ thi hành án sai phạm nghiêm trọng ở Hà Nội: Hậu quả rất lớn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/vu-thi-hanh-an-sai-pham-nghiem-trong-o-ha-noi-hau-qua-rat-lon-20210416145443273.htm

Ngày 19/04/2021, Báo PLTPHCM có đưa tin, bài: Bản án làm khó thi hành án Cà Mau đã được thi hành xong: https://plo.vn/phap-luat/ban-an-lam-kho-thi-hanh-an-ca-mau-da-duoc-thi-hanh-xong-979148.html

Ngày 26/04/2021, Báo Tuổi trẻ online có đưa tin, bài: Thu hồi quyết định thi hành án loạt bất động sản trong vụ án Phan Văn Anh Vũ: https://tuoitre.vn/thu-hoi-quyet-dinh-thi-hanh-an-loat-bat-dong-san-trong-vu-an-phan-van-anh-vu-20210426124816288.htm

Ngày 27/04/2021, Báo Tuổi trẻ online có đưa tin, bài: ‘Nợ 29 triệu, bị cưỡng chế bán nhà cửa’: kiểm tra dấu hiệu vi phạm của 2 chấp hành viên: https://tuoitre.vn/no-29-trieu-bi-cuong-che-ban-nha-cua-kiem-tra-dau-hieu-vi-pham-cua-2-chap-hanh-vien-202104261503558.htm

Ngày 27/04/2021, Báo kinh tế đô thị có đưa tin, bài: Xử lý những “điểm nghẽn” trong thi hành án: http://kinhtedothi.vn/xu-ly-nhung-diem-nghen-trong-thi-hanh-an-416874.html

Ngày 26/04/2021, Việt báo có đưa tin, bài: Vụ thi hành án sai nghiêm trọng ở Hà Nội: Trách nhiệm thuộc về ai?: https://vietbao.vn/tin-tuc-17/vu-thi-hanh-an-sai-nghiem-trong-o-ha-noi-trach-nhiem-thuoc-ve-ai-57496.html

Ngày 27/04/2021, Báo Vnprets có đưa tin, bài: Làm gì khi mua nhầm đất bị phong toả, kê biên thi hành án?: https://vnexpress.net/lam-gi-khi-mua-nham-dat-bi-phong-toa-ke-bien-thi-hanh-an-4265392.html

Ngày 22/04/2021, Báo Thanh niên có đưa tin, bài: Bà Nguyễn Thị Thu làm chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP.Thủ Đức: https://thanhnien.vn/thoi-su/ba-nguyen-thi-thu-lam-chi-cuc-truong-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tpthu-duc-1372465.html

Ngày 26/04/2021, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Thanh tra việc đầu tư xây dựng trụ sở Cục Thi hành án dân sự Đồng Nai: https://dantri.com.vn/xa-hoi/thanh-tra-viec-dau-tu-xay-dung-tru-so-cuc-thi-hanh-an-dan-su-dong-nai-20210426084254538.htm

Ngày 26/04/2021, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Vụ thi hành án sai nghiêm trọng ở Hà Nội: Trách nhiệm thuộc về ai?: https://dantri.com.vn/xa-hoi/vu-thi-hanh-an-sai-nghiem-trong-o-ha-noi-trach-nhiem-thuoc-ve-ai-20210426161747891.htm

Ngày 27/04/2021, Báo Dân việt có đưa tin, bài: Thu hồi quyết định thi hành án 29ha dự án Đa Phước và nhiều tài sản vụ án Phan Văn Anh Vũ: https://danviet.vn/thu-hoi-quyet-dinh-thi-hanh-an-29ha-du-an-da-phuoc-va-nhieu-tai-san-vu-an-phan-van-anh-vu-20210427100028549

Ngày 28/04/2021, Báo VTC new có đưa tin, bài: Xô xát ở Cục Thi hành án dân sự Hà Nội: Người bị thương đề nghị khởi tố vụ án: https://vtc.vn/xo-xat-o-cuc-thi-hanh-an-dan-su-ha-noi-nguoi-bi-thuong-de-nghi-khoi-to-vu-an-ar609208.html

Ngày 29/04/2021, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Bị đốc thúc nộp tiền thi hành án, "trùm cờ bạc" Phan Sào Nam "ra điều kiện": https://dantri.com.vn/xa-hoi/bi-doc-thuc-nop-tien-thi-hanh-an-trum-co-bac-phan-sao-nam-ra-dieu-kien-20210429065039024.htm

Ngày 28/04/2021, Báo PL đời sống có đưa tin, bài: Thu hồi quyết định thi hành án nhiều dự án bất động sản liên quan đến Vũ "nhôm: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/thu-hoi-quyet-dinh-thi-hanh-an-nhieu-du-an-bat-dong-san-lien-quan-den-vu-nhom-a363951

Ngày 28/04/2021, Báo Tuổi trẻ có đưa tin, bài: Bản án có hiệu lực, chủ tịch tỉnh không thi hành mà đề nghị giám đốc thẩm được không?: https://tuoitre.vn/ban-an-co-hieu-luc-chu-tich-tinh-khong-thi-hanh-ma-de-nghi-giam-doc-tham-duoc-khong-20210428131524593.htm

Ngày 30/04/2021, Báo Tuổi trẻ có đưa tin, bài: ‘Nợ 29 triệu, bị cưỡng chế bán nhà cửa': thu hồi quyết định cưỡng chế, giải tỏa kê biên: https://tuoitre.vn/no-29-trieu-bi-cuong-che-ban-nha-cua-thu-hoi-quyet-dinh-cuong-che-giai-toa-ke-bien-20210430180944757.htm

Ngày 29/04/2021, Báo Nghệ an có đưa tin, bài: Tăng cường phối hợp giữa Thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân hai cấp ở Nghệ An: https://m.baonghean.vn/tang-cuong-phoi-hop-giua-thi-hanh-an-dan-su-va-toa-an-nhan-dan-hai-cap-o-nghe-an-285923.amp