Điểm tin báo chí về THADS tháng 8 năm 2020

01/09/2020


Điểm tin báo chí tháng 8/2020 của Văn phòng Tổng cục THADS
 
Ngày 03/08/2020
Tạp chí kiểm sát
Đăng bài: VKSND huyện Tam Nông tăng cường kiểm sát việc cưỡng chế kê biên thi hành án dân sự
https://kiemsat.vn/vksnd-huyen-tam-nong-tang-cuong-kiem-sat-viec-cuong-che-ke-bien-thi-hanh-an-dan-su-57787.html
 
Ngày 04/08/2020
Báo thanh niên
Đăng bài: Doanh nghiệp đòi Cục Thi hành án dân sự Bình Dương bồi thường 750 tỉ đồng
https://thanhnien.vn/thoi-su/doanh-nghiep-doi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-binh-duong-boi-thuong-750-ti-dong-1260479.html
 
Ngày 05/08/2020
Báo Quân đội nhân dân
Đăng bài: Không thụ lý giải quyết lại tố cáo đối với nội dung đã được giải quyết
https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/khong-thu-ly-giai-quyet-lai-to-cao-doi-voi-noi-dung-da-duoc-giai-quyet-630508
 
Ngày 05/08/2020
Báo dân trí
Đăng bài: Nhận trả lời nhầm 200 thùng tài sản của dân do đánh máy, đương sự bất bình!
https://dantri.com.vn/ban-doc/nhan-tra-loi-nham-200-thung-tai-san-cua-dan-do-danh-may-duong-su-bat-binh-20200804222522375.htm
 
Ngày 06/08/2020
Báo Tuổi trẻ
Đăng bài: Đình chỉ điều tra vụ án lãnh đạo chi cục thi hành án chết do xyanua
https://tuoitre.vn/dinh-chi-dieu-tra-vu-an-lanh-dao-chi-cuc-thi-hanh-an-chet-do-xyanua-20200806190345654.htm
 
Ngày 10/08/2020
Báo công lý
Đăng bài: Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự được thực hiện như thế nào?
https://congly.vn/phap-luat/tu-van-phap-luat/quy-trinh-tiep-nhan-xu-ly-don-khoi-kien-va-thu-ly-vu-an-dan-su-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao-354604.html
 
Ngày 10/08/2020
Tạp chí kiểm sát
Đăng bài: Kiến nghị Chi cục THADS cùng cấp chấn chỉnh vi phạm khi ra quyết định thi hành án chủ động không đúng quy định pháp luật
https://kiemsat.vn/kien-nghi-chi-cuc-thads-cung-cap-chan-chinh-vi-pham-khi-ra-quyet-dinh-thi-hanh-an-chu-dong-khong-dung-quy-dinh-phap-luat-57863.html
 
Ngày 14/08/2020
Báo công an TPHCM
Đăng bài: Cục thi hành án dân sự Long An nói gì?
http://congan.com.vn/doi-song/cuc-thi-hanh-an-dan-su-long-an-noi-gi_97779.html
 
Ngày 14/08/2020
Báo pháp luật
Đăng bài: Tổng Cục Thi hành án dân sự đề nghị giải quyết, làm rõ vụ doanh nghiệp kêu cứu tại Bình Dương
https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-de-nghi-giai-quyet-lam-ro-vu-doanh-nghiep-keu-cuu-tai-binh-duong-d132233.htm
 
Ngày 14/08/2020
Báo Vĩnh Long
Đăng bài: Trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích
http://www.baovinhlong.com.vn/ban-doc/202008/tra-loi-don-cua-ba-nguyen-thi-ngoc-bich-3017490/#.XznalTUSmM8
 
Ngày 17/08/2020
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Chuyện lạ ở Hà Nội: Bán đấu giá tài sản cả phần không kê biên?
https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/chuyen-la-o-ha-noi-ban-dau-gia-tai-san-ca-phan-khong-ke-bien-93045.html
 
Ngày 18/08/2020
Báo Đồng Nai
Đăng bài: Vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu về thi hành án dân sự
http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202008/vuot-kho-hoan-thanh-cac-chi-tieu-ve-thi-hanh-an-dan-su-3018083/
 
Ngày 19/08/2020
Báo dân trí
Đăng bài Bộ Tư pháp kết luận vụ lùm xùm thi hành án, đấu giá tài sản ở Bình Thuận
https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-tu-phap-ket-luan-vu-lum-xum-thi-hanh-an-dau-gia-tai-san-o-binh-thuan-20200819173732908.htm
 
Ngày 19/08/2020
báo mới
đăng bài: ông ty Cổ phần Bắc Trung Nam có bị 'ngồi nhầm ghế' trong quá trình thi hành án
https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-bat-khan-cap-chu-quan-nhau-bat-nu-thuc-khach-quy-lay-20200819215715541.htm
 
Ngày 20/08/2020
Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Yêu cầu chấn chỉnh vi phạm trong việc ra quyết định thi hành án
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/yeu-cau-chan-chinh-vi-pham-trong-viec-ra-quyet-dinh-thi-hanh-an-93231.html
 
Ngày 21/08/2020
Báo pháp luật TPHCM
Đăng bài: ‘Sếp’ thi hành án chiếm đoạt gần 1 tỉ, tội gì?
https://plo.vn/phap-luat/sep-thi-hanh-an-chiem-doat-gan-1-ti-toi-gi-933303.html
 
Ngày 27/07/2020
Báo pháp luật TPHCM
Đăng bài: Thắng kiện 14,5 tỉ nhưng 10 năm chưa thi hành xong
https://plo.vn/phap-luat/thang-kien-145-ti-nhung-10-nam-chua-thi-hanh-xong-926670.html
 
Ngày 21/08/2020
Báo pháp luật
Đăng bài: Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang: Đẩy mạnh thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp
https://baophapluat.vn/tu-phap/chi-cuc-thads-thanh-pho-tuyen-quang-day-manh-thi-dua-chao-mung-ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tu-phap-537865.html
 
Ngày 21/08/2020
Báo thanh tra
Đăng bài: công ty CP dệt Long an bất ngờ vì tiếp tục bị THA
https://thanhtra.com.vn/khieu-nai-to-cao/cong-ty-co-phan-det-long-an-bat-ngo-vi-tiep-tuc-bi-thi-hanh-an-170093.html
 
Ngày 23/08/2020
Báo thanh niên
Đăng bài: Bất thường vụ thi hành án dân sự tại TP.HCM
https://thanhnien.vn/thoi-su/bat-thuong-vu-thi-hanh-an-dan-su-tai-tphcm-1269390.html
 
24/08/2020
thanh niên
Bất thường thi hành án dân sự tại TP.HCM: Bán tài sản nhưng người phải thi hành không biết!
https://thanhnien.vn/thoi-su/bat-thuong-thi-hanh-an-dan-su-tai-tphcm-ban-tai-san-nhung-nguoi-phai-thi-hanh-khong-biet-1269580.html
 
23/08/2020
báo giáo dục & thời đại
Hải Phòng: Bất thường vụ tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án trên 10 tỉ đồng
https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/hai-phong-bat-thuong-vu-to-chuc-ban-dau-gia-tai-san-thi-hanh-an-tren-10-ti-dong-WTS1z0HGg.html
 
24/08/2020
báo lao động
Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng: Quyết liệt truy tìm, tránh tẩu tán tài sản
https://laodong.vn/thoi-su/thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung-quyet-liet-truy-tim-tranh-tau-tan-tai-san-830274.ldo
 
21/08/2020
báo Tài nguyên & MT
Thông tin tiếp vụ "Cho phép chuyển nhượng mảnh đất đã bị kê biên để thi hành án?"
https://baotainguyenmoitruong.vn/thong-tin-tiep-vu-cho-phep-chuyen-nhuong-manh-dat-da-bi-ke-bien-de-thi-hanh-an-309356.html
 
26/08/2020
Lao động
Quảng Trị: Cưỡng chế thu hồi tiền nợ của Công ty Cổ phần Việt Ren
https://laodong.vn/xa-hoi/quang-tri-cuong-che-thu-hoi-tien-no-cua-cong-ty-co-phan-viet-ren-831011.ldo
 
27/08/2020
Hòa bình
Thành phố Hòa Bình: Hiệu quả công tác thi hành án dân sự
http://www.baohoabinh.com.vn/274/144851/Thanh-pho-Hoa-Binh-Hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su.htm
 
27/08/2020
Dan trí
Hai năm mòn mỏi chờ thi hành một bản án, người dân "đội đơn" kêu cứu
https://dantri.com.vn/ban-doc/hai-nam-mon-moi-cho-thi-hanh-mot-ban-an-nguoi-dan-doi-don-keu-cuu-20200823184329754.htm
 
29/08/2020
pháp luật
Nữ Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án tận tâm với nghề
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/nu-truong-phong-nghiep-vu-va-to-chuc-thi-hanh-an-tan-tam-voi-nghe-d133648.html
 
31/08/2020
pháp luật
Mua nhà 2 năm vẫn chưa được vào ở
https://plo.vn/ban-doc/mua-nha-2-nam-van-chua-duoc-vao-o-935414.html
 
 
31/08/2020
pháp luật
Người Chi cục trưởng Thi hành án dân sự tràn đầy nhiệt huyết
https://baophapluat.vn/tu-phap/nguoi-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-tran-day-nhiet-huyet-539973.html