Điểm tin báo chí về THADS tháng 05 năm 2021

02/06/2021


Ngày 03/05/2021
Báo Hà nội mới
Đăng bài: Nỗ lực ''cán đích'' các chỉ tiêu thi hành án
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Phap-luat/998058/no-luc-can-dich-cac-chi-tieu-thi-hanh-an
 
Ngày 03/05/2021
Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng bài: Thắng kiện nhưng không biết níu áo ai
 
Ngày 04/05/2021
Báo người lao động
Đăng bài: Gian truân với tranh chấp hợp đồng tín dụng
https://nld.com.vn/phap-luat/gian-truan-voi-tranh-chap-hop-dong-tin-dung-20210503205408105.htm
 
Ngày 03/05/2021
Báo Dân trí
Đăng bài: Vụ giảm án cho "trùm cờ bạc" Phan Sào Nam: Phớt lờ cơ quan thi hành án!
https://dantri.com.vn/xa-hoi/vu-giam-an-cho-trum-co-bac-phan-sao-nam-phot-lo-co-quan-thi-hanh-an-20210503085957460.htm
Ngày 02/05/2021
Báo Dân trí
Đăng bài: Cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa nộp đủ 900 triệu đồng thi hành án
https://dantri.com.vn/xa-hoi/cuu-tuong-phan-van-vinh-nguyen-thanh-hoa-nop-du-900-trieu-dong-thi-hanh-an-20210502084158618.htm
Ngày 05/05/2021
Báo Hà nội mới
Đăng bài: Phấn đấu giảm số việc phải bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/998255/phan-dau-giam-so-viec-phai-boi-thuong-trong-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su
 
 
Ngày 05/05/2021
Báo tuổi tre
Đăng bài: Nan giải thi hành án bất động sản liên quan Vũ 'nhôm'
 https://tuoitre.vn/nan-giai-thi-hanh-an-bat-dong-san-lien-quan-vu-nhom-20210504220433936.ht
Ngày 04/05/2021
Báo Kiểm sát
Đăng bài: Những kinh nghiệm rút ra từ một vụ án “tranh chấp đòi nhà”
https://kiemsat.vn/nhung-kinh-nghiem-rut-ra-tu-mot-vu-an-tranh-chap-doi-nha-61485.html
 
Ngày 26/04/2021
Báo Tài chính doanh nghiệp
Đăng bài: Thanh tra việc xây trụ sở Cục Thi hành án dân sự Đồng Nai
https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/thanh-tra-viec-xay-tru-so-cuc-thi-hanh-an-dan-su-dong-nai-d20500.html
Ngày 28/04/2021
Báo Tuổi trẻ
Đăng bài: Bản án có hiệu lực, chủ tịch tỉnh không thi hành mà đề nghị giám đốc thẩm được không?
https://tuoitre.vn/ban-an-co-hieu-luc-chu-tich-tinh-khong-thi-hanh-ma-de-nghi-giam-doc-tham-duoc-khong-20210428131524593.htm
Ngày 05/05/2021
Báo Diễn đàn doanh nghiệp
Đăng bài: Thủ tục phá sản cản trở cải cách
https://enternews.vn/thu-tuc-pha-san-can-tro-cai-cach-196490.html
 
Ngày 29/04/2021
Báo Nghệ an
Đăng bài: Tăng cường phối hợp giữa Thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân hai cấp ở Nghệ An
https://baonghean.vn/tang-cuong-phoi-hop-giua-thi-hanh-an-dan-su-va-toa-an-nhan-dan-hai-cap-o-nghe-an-285923.html
Ngày 06/05/2021
Báo PLTPHCM
Đăng bài: TP Thủ Đức có 6 phó chi cục trưởng thi hành án
https://plo.vn/phap-luat/tp-thu-duc-co-6-pho-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-983098.html
 
Ngày 12/05/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: VKS kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vks-kien-nghi-khac-phuc-vi-pham-trong-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-105383.html
 
Ngày 10/05/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: VKS kiến nghị trong hoạt động thi hành án dân sự
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vks-kien-nghi-trong-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-105208.html
 
Ngày 07/05/2021
Báo nhân dân
Đăng bài: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, đấu giá tài sản thi hành án
https://nhandan.com.vn/chinhtri/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tham-dinh-dau-gia-tai-san-thi-hanh-an-644942/
 
Ngày 11/05/2021
Báo Thanh niên
Đăng bài: Ngân hàng vạ lây từ tranh chấp trả nợ thay
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/ngan-hang-va-lay-tu-tranh-chap-tra-no-thay-1382072.html
 
Ngày 07/05/2021
Báo Tuổi trẻ
Đăng bài: Tòa buộc liên đới trả lại 1,7 tỉ đồng, ngân hàng nói không có tiền?
https://tuoitre.vn/toa-buoc-lien-doi-tra-lai-1-7-ti-dong-ngan-hang-noi-khong-co-tien-20210506222112897.htm
 
Ngày 11/05/2021
Báo sở hữu trí tuệ
Đăng bài: Dừng thi hành án - Có dấu hiệu xâm phạm các hoạt động tư pháp?
https://sohuutritue.net.vn/tranh-chap-thuong-mai-tai-truong-newton--cuc-thi-hanh-an-ha-noi-co-dau-hieu-xam-pham-cac-hoat-dong-tu-phap-d97778.html
11/05/2021
Báo đấu thầu
Đăng bài: Bán đấu giá nhà xưởng của Thép Việt Nhật
https://baodauthau.vn/ban-dau-gia-nha-xuong-cua-thep-viet-nhat-post106520.html
13/05/2021
Báo CA TPHCM
Đăng bài: An Giang: Mỏi mòn chờ thi hành bản án có hiệu lực 10 năm
 http://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/an-giang-moi-mon-cho-thi-hanh-ban-an-co-hieu-luc-10-nam_112099.htm
14/05/2021
Báo Đầu tư chứng khoán
Đăng bài: Thi hành án tín dụng, ngân hàng: Còn nhiều việc phải làm
https://tinnhanhchungkhoan.vn/thi-hanh-an-tin-dung-ngan-hang-con-nhieu-viec-phai-lam-post269203.html
14/05/2021
Báo Dân việt
Đăng bài: Đà Nẵng tính lại giá hàng loạt nhà đất liên quan Phan Văn Anh Vũ
https://danviet.vn/da-nang-tinh-lai-gia-hang-loat-nha-dat-lien-quan-phan-van-anh-vu-20210514095141161.htm
16/05/2021
Báo Lao động
Đăng bài: Bất thường trong đấu giá Công ty CP Xi măng Hoàng Liên Sơn
https://laodong.vn/ban-doc/bat-thuong-trong-dau-gia-cong-ty-cp-xi-mang-hoang-lien-son-908669.ldo
16/05/2021
Báo Thanh tra
Đăng bài: Quảng An, Tây Hồ: Cần làm rõ hành vi đập phá tài sản của người dân
https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/quang-an-tay-ho-can-lam-ro-hanh-vi-dap-pha-tai-san-cua-nguoi-dan-181595.htm
15/05/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Kiến nghị hoàn thiện kháng nghị của Viện kiểm sát trong thi hành án dân sự
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/kien-nghi-hoan-thien-khang-nghi-cua-vien-kiem-sat-trong-thi-hanh-an-dan-su-105444.html
16/05/2021
Báo Diễn đàn doanh nghiệp
Hà Nội: Tự nguyện thi hành án vẫn bị cơ quan chức năng… “cản trở”
https://enternews.vn/ha-noi-tu-nguyen-thi-hanh-an-van-bi-co-quan-chuc-nang-can-tro-197196.html
17/05/2021
Báo an ninh thủ đô
Đăng bài: Mua nhầm đất bị phong tỏa, kê biên thi hành án có được lấy lại tiền đặt cọc?
https://anninhthudo.vn/mua-nham-dat-bi-phong-toa-ke-bien-thi-hanh-an-co-duoc-lay-lai-tien-dat-coc-post466707.antd
 
 
10/05/2021
Luật Việt Nam
Đăng bài: Quyết định 673/QĐ-BTP sơ kết 05 năm triển khai Nghị định 71/2016 về thi hành án hành chính
https://luatvietnam.vn/tu-phap/quyet-dinh-673-qd-btp-so-ket-05-nam-trien-khai-nghi-dinh-71-2016-ve-thi-hanh-an-hanh-chinh-201895-d1.html
 
17/05/2021
Báo kiểm sát
Đăng bài: Tranh chấp tại Dự án phố Wall: Toà tuyên huỷ 14 hợp đồng mua bán nhà trái pháp luật
https://kiemsat.vn/tranh-chap-tai-du-an-pho-wall-toa-tuyen-huy-14-hop-dong-mua-ban-nha-trai-phap-luat-61552.html
 
18/05/2021
Báo Việt nam net
Đăng bài: Toà nhà gần 600 tỷ, bán rẻ hơn 350 tỷ mãi không ai mua
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/rao-ban-tai-san-dam-bao-no-xau-phien-cho-chieu-vang-khach-736874.html
 
14/05/2021
Báo Tuổi trẻ online
Đăng bài: Mẹ không mở lối đi, con phải chui rào
https://tuoitre.vn/me-khong-mo-loi-di-con-phai-chui-rao-20210513221920927.htm
11/05/2021
Báo VN mới
Đăng bài: Hải Phòng đấu giá nhà máy của Công ty thép Việt Nhật
https://vietnammoi.vn/hai-phong-dau-gia-gan-9000-m2-dat-cua-cong-ty-thep-viet-nhat-20210511003237816.htm
08/05/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: VKSND tỉnh Điện Biên: Kiểm sát tiêu hủy vật chứng, tài sản của 20 bản án có hiệu lực
https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-tinh-dien-bien-kiem-sat-tieu-huy-vat-chung-tai-san-cua-20-ban-an-co-hieu-luc-105152.html
19/05/2021
Báo gia đình
Đăng bài: Toà nhà gần 600 tỷ, bán rẻ hơn 350 tỷ mãi không ai mua
https://giadinh.net.vn/thi-truong/toa-nha-gan-600-ty-ban-re-hon-350-ty-mai-khong-ai-mua-20210518142208378.htm
20/05/2021
Báo VNXpres
Đăng bài: Tòa tuyên án, rồi sao?
https://vnexpress.net/toa-tuyen-an-roi-sao-4280933.html
19/05/2021
Báo Công lý
Đăng bài: Tuyên huỷ 14 hợp đồng bán nhà trái pháp luật tại dự án Phố Wall
https://congly.vn/tuyen-huy-14-hop-dong-ban-nha-trai-phap-luat-tai-du-an-pho-wall-187538.html
 
Ngày 19/05/2021
Báo Đồng Tháp Online
Đăng bài: Khởi tố chấp hành viên lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
http://www.baodongthap.vn/phap-luat/khoi-to-chap-hanh-vien-lam-dung-chuc-vu-quyen-han-chiem-doat-tai-san-97711.asp
20/05/2021
Báo Chính phủ
Đăng bài: Thi hành án dân sự thu hồi được hơn 23.757 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng
http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Thi-hanh-an-dan-su-thu-hoi-duoc-hon-23757-ty-dong-tu-cac-vu-an-tham-nhung/431924.vgp
Ngày 21/05/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: VKSND tỉnh Gia Lai ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-tinh-gia-lai-ban-hanh-nhieu-kien-nghi-yeu-cau-khac-phuc-vi-pham-phap-luat-trong-hoat-dong-tu-phap-105847.html
Ngày 20/05/2021
Báo Đại đoàn kết
Đăng bài: Lạ lùng thi hành án: Hàng ngàn học sinh trường Newton bị ảnh hưởng?
http://daidoanket.vn/la-lung-thi-hanh-an-hang-ngan-hoc-sinh-truong-newton-bi-anh-huong-5641164.htm
Ngày 20/05/2021
Báo pháp luật VN
Đăng bài: Ông Nguyễn Văn Nghiệp - Cục trưởng THADS Bến Tre: Nguyện vọng của cử tri là “mệnh lệnh” để hành động
https://baophapluat.vn/tu-phap/ong-nguyen-van-nghiep-cuc-truong-thads-ben-tre-nguyen-vong-cua-cu-tri-la-menh-lenh-de-hanh-dong-592109.html
Ngày 24/05/2021
Báo người lao động
Đăng bài: Phần dân sự các đại án: Xử lý ra sao?
https://nld.com.vn/thoi-su/phan-dan-su-cac-dai-an-xu-ly-ra-sao-20210523214132171.htm
Ngày 24/05/2021
Báo 24H
Đăng bài: Các đương sự đồng loạt khiếu nại Thi hành án vụ Phan Văn Anh Vũ
24/05/2021
Báo cafebit
Đăng bài: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ hoàn tất thanh toán hơn 1.300 tỷ đồng tiền mặt cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo, chính thức đường ai nấy đi
https://cafebiz.vn/ong-dang-le-nguyen-vu-hoan-tat-thanh-toan-hon-1300-ty-dong-tien-mat-cho-ba-le-hoang-diep-thao-chinh-thuc-duong-ai-nay-di-20210524100454643.chn
Ngày 24/05/2021
Báo PLTPHCM
Đăng bài: Thắng kiện chồng, lại bị vợ tiếp tục cản địa
https://plo.vn/phap-luat/thang-kien-chong-lai-bi-vo-tiep-tuc-can-dia-987260.html
Ngày 23/05/2021
Báo Đầu tư chứng khoán
Đăng bài: Xác minh tài sản của Vũ “nhôm” và 2 cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng tại Cần Thơ
https://tinnhanhchungkhoan.vn/xac-minh-tai-san-cua-vu-nhom-va-2-cuu-chu-tich-ubnd-tp-da-nang-tai-can-tho-post269984.html
Ngày 22/05/2021
Báo vnecolomy
Đăng bài: Đã thu hồi được 23.757 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế
https://vneconomy.vn/da-thu-hoi-duoc-23-757-ty-dong-tu-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te.htm
24/05/2021
Báo PLTPHCM
Đăng bài: 17 lần đại hạ giá vẫn không có người mua khách sạn 5 sao
https://plo.vn/kinh-te/17-lan-dai-ha-gia-van-khong-co-nguoi-mua-khach-san-5-sao-987436.html
Ngày 26/05/2021
Báo người lao động
Đăng bài: Phần dân sự các đại án: Bịt các "khoảng trống pháp lý"
https://nld.com.vn/phap-luat/bit-cac-khoang-trong-phap-ly-20210525220300169.htm
 
Ngày 26/05/2021
Báo đấu thầu
Đăng bài: Bán đấu giá tài sản “khiếu nại kéo dài” của Công ty TNHH Tây Đô
https://baodauthau.vn/ban-dau-gia-tai-san-khieu-nai-keo-dai-cua-cong-ty-tnhh-tay-do-post107225.htm
26/05/2021
Báo đấu thầu
Đăng bài: 17 lần đại hạ giá vẫn không có người mua khách sạn 5 sao
https://baodauthau.vn/17-lan-dai-ha-gia-van-khong-co-nguoi-mua-khach-san-5-sao-post107280.html
Ngày 27/05/2021
Báo VNXpres
Đăng bài: Vợ mất năng lực hành vi dân sự, chồng tự bán tài sản được không?
https://vnexpress.net/vo-mat-nang-luc-hanh-vi-dan-su-chong-tu-ban-tai-san-duoc-khong-4284384.html
Ngày 27/05/2021
Báo Cafelan
Đăng bài: Thông tin mới vụ lình xình 14 căn biệt thự dự án phố Wall ở Hà Nội
https://cafeland.vn/tin-tuc/thong-tin-moi-vu-linh-xinh-14-can-biet-thu-du-an-pho-wall-o-ha-noi-99255.html
25/05/2021
Báo Vĩnh Long
Đăng bài: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Tân trả lời bà Võ Thị Ánh và Nguyễn Thị Thảo
http://www.baovinhlong.com.vn/ban-doc/phan-hoi/202105/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-binh-tan-tra-loi-ba-vo-thi-anh-va-nguyen-thi-thao-3058482/#.YK71nKESmM8
25/05/2021
Báo Kiểm sát
Đăng bài: (TP. HCM): Người dân “nhọc nhằn” đi đòi thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật
https://kiemsat.vn/tp-hcm-nguoi-dan-nhoc-nhan-di-doi-thi-hanh-ban-an-da-co-hieu-luc-phap-luat-61605.html
 
27/05/2021
Báo Công an TPHCM
Đăng bài: Thi hành án làm sai, dân chịu đến bao giờ!
 http://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/thi-hanh-an-lam-sai-dan-chiu-den-bao-gio_112849.html
27/05/2021
Báo Thanh niên
Đăng bài: Bị dùng xăng đốt trước cửa nhà khi cưỡng chế di dời, 3 chiến sĩ bị thương
 https://thanhnien.vn/thoi-su/bi-dung-xang-dot-truoc-cua-nha-khi-cuong-che-di-doi-3-chien-si-bi-thuong-1389701.html
27/05/2021
Báo Tuổi trẻ
Đăng bài: Chi cục trưởng thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm ra quyết định trái luật vụ Trường Newton
https://tuoitre.vn/chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-quan-bac-tu-liem-ra-quyet-dinh-trai-luat-vu-truong-newton-2021052717551555.htm
 
27/05/2021
Báo Công lý & xã hội
Cđăng bài: Cục THADS Hà Nội: Bao giờ thi hành bản án có hiệu lực pháp luật?
https://m.conglyxahoi.net.vn/congly-24h/cuc-thads-ha-noi-bao-gio-thi-hanh-ban-an-co-hieu-luc-phap-luat-83493.ht
 
28/05/2021
Báo xây dựng
Đăg bài: Vụ tranh chấp lô đất xây dựng trường học ở Bắc Từ Liêm:Trường Newton “tố” Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội ra văn bản trái luật
https://xaydungtoday.vn/vu-tranh-chap-lo-dat-xay-dung-truong-hoc-o-bac-tu-liem-truong-newton-to-pho-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-ha-noi-ra-van-ban-trai-luat/
28/05/2021
Báo Lao động
Đăng bài: Người lớn tranh chấp trường, ngàn học sinh bị ảnh hưởng
https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-nguoi-lon-tranh-chap-truong-ngan-hoc-sinh-bi-anh-huong- 
28/05/2021
Báo kinh tế đô thị
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội kết luận nội dung tố cáo Chi cục trưởng Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm
http://kinhtedothi.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-ha-noi-ket-luan-noi-dung-to-cao-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-quan-bac-tu-liem-421333.html
 
28/05/2021
Báo Dân trí
Đăng bài: Thi hành án dân sự ra quyết định trái luật: VKSND Tối cao đang làm rõ
https://dantri.com.vn/xa-hoi/thi-hanh-an-dan-su-ra-quyet-dinh-trai-luat-vksnd-toi-cao-dang-lam-ro-20210528112923346.htm
Ngày 27/05/2021
Báo Thanh niên
Đăng bài: Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Q.Bắc Từ Liêm ra quyết định trái luật
 https://thanhnien.vn/thoi-su/chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-qbac-tu-liem-ra-quyet-dinh-trai-luat-1389680.htm
Ngày 29/05/2021
Báo điện tử chính phủ
Đăng bài: Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự
http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Nhung-buoc-chuyen-manh-me-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su/432828.vgp
Ngày 28/05/2021
Báo Lao động
Đăng bài: Hà Nội: Người lớn tranh chấp trường, ngàn học sinh bị ảnh hưởng
 https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-nguoi-lon-tranh-chap-truong-ngan-hoc-sinh-bi-anh-huong-913359.ldo