Điểm tin báo chí về THADS tháng 06 năm 2021

03/07/2021


Ngày 02/06/2021, Báo Tuổi trẻ có đưa tin, bài: Tài sản thi hành án của Công ty Thuận Thảo (Phú Yên): Đại hạ giá 3 năm vẫn 'đóng băng: https://tuoitre.vn/tai-san-thi-hanh-an-cua-cong-ty-thuan-thao-phu-yen-dai-ha-gia-3-nam-van-dong-bang-20210602015029397.htm
 
01/06/2021, Báo MSN tài chính có đưa tin, bài: VKSND Tối cao vào cuộc vụ THADS ra quyết định trái luật: https://www.msn.com/vi-vn/money/news/vksnd-t%E1%BB%91i-cao-v%C3%A0o-cu%E1%BB%99c-v%E1%BB%A5-thads-ra-quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-tr%C3%A1i-lu%E1%BA%ADt/ar-AAKA8aF?li=BBr8Mki
 
03/06/2021, Cafeland có đưa tin, bài: Truy tìm tài sản bất động sản của các ông Phan Văn Anh Vũ, Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến,… tại Quảng Nam: https://cafeland.vn/tin-tuc/truy-tim-tai-san-bat-dong-san-cua-cac-ong-phan-van-anh-vu-tran-van-minh-van-huu-chien-tai-quang-nam-99483.html
 
29/05/2021, Tạp chí tài chính có đưa tin, bài: Đà Nẵng thi hành án tín dụng, ngân hàng thu hồi hơn 24 tỷ đồng: https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/da-nang-thi-hanh-an-tin-dung-ngan-hang-thu-hoi-hon-24-ty-dong-334426.html
 
03/06/2021, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự Hà Nội lên tiếng về những "ồn ào": https://dantri.com.vn/xa-hoi/cuc-thi-hanh-an-dan-su-ha-noi-len-tieng-ve-nhung-on-ao-20210603073016721.htm
 
02/06/2021, Báo Lao động có đưa tin, bài: Thêm bất thường vụ thi hành án Công ty Ximăng Hoàng Liên Sơn: https://laodong.vn/ban-doc/them-bat-thuong-vu-thi-hanh-an-cong-ty-ximang-hoang-lien-son-914448.ldo
 
02/06/2021, Báo Hà Tĩnh có đưa tin, bài: Hà Tĩnh: Vì sao sau 90 ngày nộp tiền trúng đấu giá QSD đất vẫn chưa được giao tài sản?: https://baohatinh.vn/khac/ha-tinh-vi-sao-sau-90-ngay-nop-tien-trung-dau-gia-qsd-dat-van-chua-duoc-giao-tai-san/212876.htm
 
02/06/2021, Báo Công lý có đưa tin, bài: Các Phán quyết của Tòa án được thi hành nhanh chóng: https://congly.vn/cac-phan-quyet-cua-toa-an-duoc-thi-hanh-nhanh-chong-188506.html
 
08/06/2021, Báo Thanh niên có đưa tin, bài: Xem xét trách nhiệm nhiều lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội: https://thanhnien.vn/thoi-su/xem-xet-trach-nhiem-nhieu-lanh-dao-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-qbac-tu-liem-ha-noi-1395415.htm
 
07/06/2021, Báo Nông nghiệp Việt Nam có đưa tin, bài: Mập mờ bán công ty xi măng với mức giá rẻ mạt: https://nongnghiep.vn/map-mo-ban-cong-ty-xi-mang-voi-muc-gia-re-mat-d292815.html
 
08/06/2021, Diễn đàn doanh nghiệp có đưa tin, bài: “Lùm xùm” việc đấu giá Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Liên Sơn: https://enternews.vn/lum-xum-viec-dau-gia-cong-ty-cp-xi-mang-hoang-lien-son-198877.html
 
06/06/2021, Báo Khánh Hòa Online có đưa tin, bài: Thắng kiện nhưng không đòi được nợ: https://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202106/thang-kien-nhung-khong-doi-duoc-no-8218186/
 
07/06/2021, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Hà Nội: Hàng loạt sai phạm của lãnh đạo, chấp hành viên Chi cục Thi hành án: https://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-hang-loat-sai-pham-cua-lanh-dao-chap-hanh-vien-chi-cuc-thi-hanh-an-20210607155825541.htm
 
08/06/2021, Báo Kinh tế và xây dựng có đưa tin, bài: Vụ tranh chấp lô đất xây dựng trường học ở Bắc Từ Liêm: Chi cục quận “phản bác” Cục Thi hành án dân sự Hà Nội ra văn bản không đúng: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/vu-tranh-chap-lo-dat-xay-dung-truong-hoc-o-bac-tu-liem-chi-cuc-quan-phan-bac-cuc-thi-hanh-an-dan-su-ha-noi-ra-van-ban-khong-dung-613455.html
 
08/06/2021, Báo pháp luật VN có đưa tin, bài: THADS Thái Nguyên: Thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức cán bộ ngành Tư pháp:https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-thai-nguyen-thuc-hien-nghiem-chuan-muc-dao-duc-can-bo-nganh-tu-phap-post397544.html
 
09/06/2021, BáoVietnamnet.vn có đưa tin, bài: Kiện ra tòa đòi nợ: Người thắng bị kẻ thua chế ngự: https://premium.vietnamnet.vn/kien-ra-toa-doi-no-nguoi-thang-bi-ke-thua-che-ngu-n-474820.html
 
09/06/2021, Báo nguoilambao.vn có đưa tin, bài: Vụ tranh chấp lô đất xây dựng trường học ở Bắc Từ Liêm: Chi cục quận “phản bác” Cục Thi hành án dân sự Hà Nội ra văn bản không đúng: http://nguoilambao.vn/vu-tranh-chap-lo-dat-xay-dung-truong-hoc-o-bac-tu-liem-chi-cuc-quan-phan-bac-cuc-thi-hanh-an-dan-su-ha-noi-ra-van-ban-khong-dung-n25463.html
 
09/06/2021, Báo mới có đưa tin, bài: Kiện ra tòa đòi nợ: Người thắng bị kẻ thua chê 'ngu': https://baomoi.com/s/c/39120448.epi?utm_source=mobile&utm_medium=zalo&utm_campaign=share
 
09/06/2021, Báo Doanh nghiệp hội nhập có đưa tin, bài: Chi cục THA Dân sự huyện Củ Chi – TP HCM ban hành Quyết định cưỡng chế kê biên có đúng các quy định của pháp luật?: https://doanhnghiephoinhap.vn/chi-cuc-tha-dan-su-huyen-cu-chi-tp-hcm-ban-hanh-quyet-dinh-cuong-che-ke-bien-co-dung-cac-quy-dinh-cua-phap-luat.html
 
09/06/2021, Báo Bảo vệ pháp luật có đưa tin, bài: Kiến nghị khắc phục vi phạm trong thi hành án hình sự: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/kien-nghi-khac-phuc-vi-pham-trong-thi-hanh-an-hinh-su-106915.html
 
10/06/2021, Báo nguười lao động có đưa tin, bài: Bán đấu giá khu đất của Tập đoàn Thiên Thanh ở Đà Nẵng: https://nld.com.vn/kinh-te/ban-dau-gia-khu-dat-cua-tap-doan-thien-thanh-o-da-nang-20210610115909657.htm
 
10/06/2021, Báo Lao động có đưa tin, bài: Chậm trễ thi hành án tại trường Newton: Khi cấp dưới bất phục cấp trên: https://laodong.vn/ban-doc/cham-tre-thi-hanh-an-tai-truong-newton-khi-cap-duoi-bat-phuc-cap-tren-918302.ldo?fbclid=IwAR2_gbD7eK2kRzwhcVOPS1rj4RJZvylDp4wG4V8jffnTTyIb4i0yhTgo-ps
 
10/06/2021, Báo Hà nội mới có đưa tin, bài: Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao hướng dẫn thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1002337/vien-kiem-sat-nhan-dan-toi-cao-huong-dan-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te 
 
11/06/2021, Báo Vĩnh Long có đưa tin, bài: Tài sản tranh chấp bị kê biên: http://www.baovinhlong.com.vn/phap-luat/202106/tai-san-tranh-chap-bi-ke-bien-3061292/#.YMK8uUwSmM8
 
11/06/2021, Báo Dân sinh có đưa tin, bài: Đà Nẵng: Bán đấu giá khu đất vàng của Tập đoàn Thiên Thanh liên quan đến ông Phạm Công Danh: https://baodansinh.vn/da-nang-ban-dau-gia-khu-dat-vang-cua-tap-doan-thien-thanh-lien-quan-den-ong-pham-cong-danh-20210610171314177.htm
 
11/06/2021, Báo Tiền Phòng có đưa tin, bài: Đà Nẵng đấu giá lô đất hơn 22.000m2 liên quan đến Phạm Công Danh: https://tienphong.vn/da-nang-dau-gia-lo-dat-hon-22-000m2-lien-quan-den-pham-cong-danh-post1344794.tpo
 
11/06/2021, Báo an ninh tiền tệ có đưa tin, bài: Đà Nẵng đấu giá khu đất liên quan Phạm Công Danh khởi điểm hơn 700 tỷ: http://antt.vn/da-nang-dau-gia-khu-dat-lien-quan-pham-cong-danh-khoi-diem-hon-700-ty-315876.htm
 
13/06/2021, Báo Người làm báo online có đưa tin, bài: Vụ "ngâm" thi hành án lô đất xây dựng trường học ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Chi cục THADS quận Bắc Từ Liêm nói gì?: http://nguoilambao.vn/vu-quot-ngamquot-thi-hanh-an-lo-dat-xay-dung-truong-hoc-o-bac-tu-liem-ha-noi-chi-cuc-thads-quan-bac-tu-liem-noi-gi-n25541.html
 
12/06/2021,Báo pháp luật TPHCM có đưa tin, bài: Đang xem xét kháng nghị giám đốc thẩm có được hoãn thi hành án?: https://plo.vn/phap-luat/dang-xem-xet-khang-nghi-giam-doc-tham-co-duoc-hoan-thi-hanh-an-991547.html
 
11/06/2021, Báo kinh tế đô thị có đưa tin, bài: Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng: Hướng dẫn mới từ Viện Kiểm sát: http://kinhtedothi.vn/thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung-huong-dan-moi-tu-vien-kiem-sat-423229.html
 
13/06/2021, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Thu hồi tài sản vẫn là hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng: https://dantri.com.vn/xa-hoi/thu-hoi-tai-san-van-la-han-che-trong-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-20210613180557662.htm
 
12/06/2021, Báo Diễn đàn doanh nghiệp có đưa tin, bài: Hà Nội: Nghi vấn cơ quan thi hành án “tiếp tay” cho chủ đầu tư… “bội tín” khách hàng: https://doanhnghiep.enternews.vn/ha-noi-co-quan-thi-hanh-an-bi-to-tiep-tay-cho-chu-dau-tu-boi-tin-n31941.html 
 
14/06/2021, Báo Tuổi trẻ online có đưa tin, bài: Nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Cục Thi hành án dân sự Đắk Lắk: https://tuoitre.vn/nhieu-sai-pham-nghiem-trong-tai-cuc-thi-hanh-an-dan-su-dak-lak-20210614160008032.htm
 
14/06/2021, Báo Tiền Phong có đưa tin, bài: Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Đắk Lắk bổ nhiệm nhân sự không đúng quy trình: https://tienphong.vn/lanh-dao-cuc-thi-hanh-an-dan-su-dak-lak-bo-nhiem-nhan-su-khong-dung-quy-trinh-post1346039.tpo
 
15/06/2021, Báo Bảo vệ pháp luật có đưa tin, bài: Hàng loạt sai phạm tại Cục Thi hành án dân sự Đắk Lắk: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/phong-chong-tham-nhung/hang-loat-sai-pham-tai-cuc-thi-hanh-an-dan-su-dak-lak-107376.htm
 
14/06/2021, Báo Bảo vệ pháp luật có đưa tin, bài: VKSND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị khắc phục nhiều vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-tinh-dak-lak-kien-nghi-khac-phuc-nhieu-vi-pham-trong-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-107286.htm
 
14/06/2021, Báo Đồng Nai có đưa tin, bài: Khắc phục khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu thi hành án dân sự: http://baodongnai.com.vn/phapluat/202106/khac-phuc-kho-khan-hoan-thanh-chi-tieu-thi-hanh-an-dan-su-3061776/
 
16/06/2021, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Tố cáo sai phạm thi hành án dân sự sẽ được giải quyết như thế nào?: https://dantri.com.vn/xa-hoi/to-cao-sai-pham-thi-hanh-an-dan-su-se-duoc-giai-quyet-nhu-the-nao-20210615193618684.htm
 
15/06/2021, Bao đầu tư có đưa tin, bài: Phú Yên: 18 lần đấu giá khách sạn Cendeluxe vẫn không ai mua: https://baodautu.vn/phu-yen-18-lan-dau-gia-khach-san-cendeluxe-van-khong-ai-mua-d145177.html
 
16/06/2021, Báo Bảo vệ pháp luật có đưa tin, bài: Nhận diện vi phạm để nâng cao chất lượng kiểm sát cưỡng chế kê biên tài sản: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/nhan-dien-vi-pham-de-nang-cao-chat-luong-kiem-sat-cuong-che-ke-bien-tai-san-107298.html
 
16/06/2021, Báo baogiaothong.vn có đưa tin, bài: Cách nào thu hòi tối đa tài sản tham nhũng: https://www.baogiaothong.vn/cach-nao-thu-hoi-toi-da-tai-san-tham-nhung-d511838.html
 
16/06/2021, Báo tienphong.vn có đưa tin, bài: Cục THADS Đắk Lắk "đánh tráo" gỗ tang vật liên quan vụ buôn lậu xuyên quốc gia: https://tienphong.vn/cuc-thads-dak-lak-danh-trao-go-tang-vat-lien-quan-vu-buon-lau-xuyen-quoc-gia-post1346210.tpo
 
16/06/2021, Báo baovephapluat.vn có đưa tin, bài: Hàng loạt sai phạm tại Cục THADS Đắk Lắk: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/phong-chong-tham-nhung/hang-loat-sai-pham-tai-cuc-thi-hanh-an-dan-su-dak-lak-107376.html
 
16/06/2021, Báo plo.vn có đưa tin, bài: Hoãn xử vụ cựu lãnh đạo thi hành án tham ô gần 2 tỉ: https://plo.vn/phap-luat/hoan-xu-vu-cuu-lanh-dao-thi-hanh-an-tham-o-gan-2-ti-993157.html
 
16/06/2021, Báo tienphong.vn có đưa tin, bài: Vụ đánh tráo gỗ tang vật: Cục trưởng thi hành án làm đơn xin nghỉ việc: https://tienphong.vn/vu-danh-trao-go-tang-vat-cuc-truong-thi-hanh-an-lam-don-xin-nghi-viec-post1346530.tpo 
 
20/06/2021, Báo mới; Báo nhân dân: Tàu 67 đang thi hành án ở Nghệ An có dấu hiệu tháo dỡ, tẩu tán tài sản: https://baomoi.com/tau-67-dang-thi-hanh-an-o-nghe-an-co-dau-hieu-thao-do-tau-tan-tai-san/c/39242027.epi?utm_source=iapp&utm_medium=zalomsg&utm_campaign=share
 
19/06/2021, Báo Chính phủ có đưa tin, bài: Không để tình trạng 'vườn không, nhà trống' khi thi hành án dân sự: https://m.baochinhphu.vn/Story.aspx?did=435222
 
17/06/2021, Báo Hà nội mới có đưa tin, bài: Bổ sung các nguồn tiếp nhận đơn thư trong thi hành án dân sự: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1002961/bo-sung-cac-nguon-tiep-nhan-don-thu-trong-thi-hanh-an-dan-su
 
19/06/2021, Báo Phú Yên có đưa tin, bài: Nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ: http://www.baophuyen.com.vn/164/258044/no-luc-vuot-kho-hoan-thanh-nhiem-vu.html
 
22/06/2021, Báo Phú Yên online có đưa tin, bài: Kỷ luật 2 cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Hòa: http://www.baophuyen.com.vn/164/258149/ky-luat-2-can-bo-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-phu-hoa.html
 
17/06/2021, Báo Bảo vệ pháp luật có đưa tin, bài: Sau nhiều sai phạm...Cục trưởng THADS tỉnh Đắk Lắk làm đơn xin nghỉ việc: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/phong-chong-tham-nhung/sau-nhieu-sai-pham-cuc-truong-thads-tinh-dak-lak-lam-don-xin-nghi-viec-107448.htm
 
16/06/2021, Báo PLTPHCM có đưa tin, bài: Hoãn xử vụ cựu lãnh đạo thi hành án tham ô gần 2 tỉ: https://plo.vn/phap-luat/hoan-xu-vu-cuu-lanh-dao-thi-hanh-an-tham-o-gan-2-ti-993157.html
 
19/06/2021, Báo VN mới có đưa tin, bài: Long Thành, Đồng Nai đấu giá hơn 2.300 m2 đất, giá khởi điểm 1,75 tỷ đồng: https://vietnammoi.vn/long-thanh-dong-nai-dau-gia-hon-2300-m2-dat-gia-khoi-diem-175-ty-dong-20210619140711349.htm
 
10/06/2021, báo VN Xprest có đưa tin, bài: Đà Nẵng đấu giá lô đất liên quan đến Tập đoàn Thiên Thanh: https://vnexpress.net/da-nang-dau-gia-lo-dat-lien-quan-den-tap-doan-thien-thanh-4292226.html
 
22/06/2021, Báo Tuổi trẻ online có đưa tin, bài: ‘Nợ 29 triệu, bị cưỡng chế bán nhà cửa’ ở Phú Yên: Kỷ luật 2 người bên thi hành án: https://tuoitre.vn/no-29-trieu-bi-cuong-che-ban-nha-cua-o-phu-yen-ky-luat-2-nguoi-ben-thi-hanh-an-20210622092407493.htm
 
22/06/2021, Báo Mới có đưa tin, bài: Phú Quốc, Kiên Giang: Gần 4 năm, một bản án hành chính chưa được thi hành: https://baomoi.com/phu-quoc-kien-giang-gan-4-nam-mot-ban-an-hanh-chinh-chua-duoc-thi-hanh/c/39266625.epi?utm_source=desktop&utm_medium=zalo&utm_campaign=share
 
22/06/2021, Báo Công an TPHCM có đưa tin, bài: Cục trưởng Cục Thi hành án nói gì?: http://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-noi-gi_114787.htm
 
24/06/2021, Báo VTV có đưa tin, bài: Vì sao hàng nghìn tỷ đồng tham nhũng không được thu hồi?: https://vtv.vn/chinh-tri/vi-sao-hang-nghin-ty-dong-tham-nhung-khong-duoc-thu-hoi-20210624000942074.htm
 
24/06/2021, Báo Người lao động có đưa tin, bài: Đà Nẵng không tổ chức phiên đấu giá khu đất của Thiên Thanh: https://nld.com.vn/kinh-te/da-nang-khong-to-chuc-phien-dau-gia-khu-dat-cua-thien-thanh-20210624084555449.htm
 
27/06/2021, Báo Nông nghiệp có đưa tin, bài: Chấp hành viên thi hành án bị tố dừng đấu giá tài sản trái luật?: https://nongnghiep.vn/chap-hanh-vien-thi-hanh-an-bi-to-dung-dau-gia-tai-san-trai-luat-d295056.html
 
28/06/2021, Baáo cafee land có đưa tin, bài: một mảnh đất 2 giấy đỏ: https://cafeland.vn/tin-tuc/1-manh-dat-2-giay-do-100178.html
 
24/06/2021, Báo Pháp luật TP>HCM có đưa tin, bài: Ông Nguyễn Văn Hòa phụ trách Cục Thi hành án dân sự TP.HCM: https://plo.vn/phap-luat/ong-nguyen-van-hoa-phu-trach-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tphcm-995253.html
 
25/06/2021, Báo Tuổi trẻ online có đưa tin, bài: Để tuồn cẩm lai, giáng hương ra ngoài và độn gỗ khác vào tang vật: https://tuoitre.vn/de-tuon-cam-lai-giang-huong-ra-ngoai-va-don-go-khac-vao-tang-vat-20210625163435842.htm
 
25/06/2021, Báo men tivi có đưa tin, bài: Đọc báo mỗi ngày: Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo xử lý đơn tố cáo vụ tranh chấp nghìn tỷ ở Long An: https://mtv.vn/5938/pho-thu-tuong-truong-hoa-binhvu-tranh-chap-nghin-ty-o-long-an/
 
29/06/2021, Báo pháp luật TPHCM: Nhân sự mới Cục Thi hành án dân sự TP.HCM: https://plo.vn/phap-luat/nhan-su-moi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tphcm-996505.html
 
30/06/2021, Báo Caafe có đưa tin, bài: OGC Group bị Cục thi hành án dân sự quận Ba Đình kê biên gần 4 triệu cổ phiếu OCH để chờ xử lý: https://cafef.vn/ogc-group-bi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-ba-dinh-ke-bien-gan-4-trieu-co-phieu-och-de-cho-xu-ly-20210629181302974.chn
 
28/06/2021, Báo Ngày mới online có đưa tin, bài: Cần làm rõ việc mua đất đấu giá hơn 11 năm không được cấp sổ đỏ và thi hành án theo kiểu “đánh úp” người dân: https://ngaymoionline.com.vn/can-lam-ro-viec-mua-dat-dau-gia-hon-11-nam-khong-duoc-cap-so-do-va-thi-hanh-an-theo-kieu-danh-up-nguoi-dan-25241.html
 
30/06/2021, Báo Tuổi trẻ Online có đưa tin, bài: Làm rõ vụ tráo gỗ tang vật tại Cục Thi hành án dân sự Đắk Lắk vào đầu tháng 7-2021: https://tuoitre.vn/lam-ro-vu-trao-go-tang-vat-tai-cuc-thi-hanh-an-dan-su-dak-lak-vao-dau-thang-7-2021-20210630093800195.htm
 
30/06/2021, Báo Cafeland có đưa tin, bài: Dân thắng kiện nhưng chính quyền chưa thi hành án: https://cafeland.vn/tin-tuc/dan-thang-kien-nhung-thanh-pho-cham-thi-hanh-an-bo-tu-phap-yeu-cau-quang-nam-kiem-tra-xu-ly-nghiem-100258.html