Điểm tin báo chí về THADS tháng 7 năm 2021

05/08/2021


Ngày 01/07/2021
Báo Việt nambis
Đăng bài: Ocean Group bị cưỡng chế kê biên gần 4 triệu cổ phiếu OCH
https://vietnambiz.vn/ocean-group-bi-cuong-che-ke-bien-gan-4-trieu-co-phieu-och-20210630233708624.htm
Ngày 01/07/2021
Báo Dân Việt
Đăng bài: Thi hành án kéo dài: Hơn 1.000 học sinh Trường Liên cấp Pascal bao giờ mới có chỗ học ổn định?
https://danviet.vn/thi-hanh-an-keo-dai-hon-1000-hoc-sinh-truong-lien-cap-pascal-bao-gio-moi-co-cho-hoc-on-dinh-20210701103952908.htm
Ngày 01/07/2021
Báo Lao động
Đăng bài: Chủ tịch TP Thủ Đức chậm trễ thi hành bản án hành chính
https://laodong.vn/phap-luat/chu-tich-tp-thu-duc-cham-tre-thi-hanh-ban-an-hanh-chinh-925981.ldo
Ngày 01/07/2021
Báo VN net
Đăng bài: Chủ kem Tràng Tiền bị cưỡng chế kê biên gần 4 triệu cổ phiếu OCH
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/chu-kem-trang-tien-bi-cuong-che-ke-bien-gan-4-trieu-co-phieu-751814.html
Ngày 01/07/2021
Báo Quảng Bình
Đăng bài: Xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, chống đối thi hành án
https://baoquangbinh.vn/phap-luat/202107/xu-ly-nghiem-cac-truong-hop-can-tro-chong-doi-thi-hanh-an-2190745
Ngày 29/06/2021
Báo Tiền Phong
Đăng bài: Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan tố cáo của ‘cựu tử tù’ Liên Khui Thìn
https://tienphong.vn/bo-cong-an-khoi-to-vu-an-lien-quan-to-cao-cua-cuu-tu-tu-lien-khui-thin-post1350453.tpo
Ngày 02/07/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Công an Thái Nguyên khởi tố đối tượng bịa đặt, vu khống Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đại Từ
 
https://baophapluat.vn/cong-an-thai-nguyen-khoi-to-doi-tuong-bia-dat-vu-khong-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-dai-tu-post401127.html
Ngày 05/07/2021
Báo dđấu thầu
Đăng bài: Bán đấu giá tài sản thi hành án của Công ty TNHH Mai Kỳ Thịnh
https://baodauthau.vn/ban-dau-gia-tai-san-thi-hanh-an-cua-cong-ty-tnhh-mai-ky-thinh-post108998.html
Ngày 03/07/2021
Báo VTV new
Đăng bàiBất cập thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
https://vtv.vn/chinh-tri/bat-cap-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-20210703211957756.htm
 
 
Ngày 29/06/2021
Báo Tiền Phong
Đăng bài: Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan tố cáo của ‘cựu tử tù’ Liên Khui Thìn
 https://tienphong.vn/bo-cong-an-khoi-to-vu-an-lien-quan-to-cao-cua-cuu-tu-tu-lien-khui-thin-post1350453.tpo
Ngày 05/07/2021
Báo pháp luật VN
Đăng bài: Công an Thái Nguyên khởi tố đối tượng bịa đặt, vu khống Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đại Từ
Ngày 05/07/2021
báo An Giang
đăng bài: Trả lời khiếu nại của ông Phạm Hoàng Lâm
 
 
 
Ngày 05/07/2021
Báo việt nam net
Đăng bài: Khối tài sản liên quan đại gia Liên Khui Thìn
 https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/tai-san-cua-dai-gia-cuu-tu-tu-lien-khui-thin-752513.html
Ngày 06/07/2021
Báo Kiểm sát
Đăng bài: Hà Nội: Hơn 6 tháng sau khi trúng đấu giá, Chi cục THADS huyện Mê Linh vẫn chưa bàn giao tài sản
https://kiemsat.vn/ha-noi-hon-6-thang-sau-khi-trung-dau-gia-chi-cuc-thads-huyen-me-linh-van-chua-ban-giao-tai-san-61840.html
Ngày 06/07/2021
Báo Nông nghiệp
Đăng bài: Thời gian dừng tổ chức đấu giá tài sản thế chấp kéo dài bất thường
https://nongnghiep.vn/thoi-gian-dung-to-chuc-dau-gia-tai-san-the-chap-keo-dai-bat-thuong-d295999.html
Ngày 06/07/2021
Báo tài chính tiền tệ
Đăng bài: 4 kiến nghị giúp nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu
https://thitruongtaichinhtiente.vn/4-kien-nghi-giup-nang-cao-hieu-qua-xu-ly-no-xau-36196.html
 
 
Ngày 06/07/2021
Báo Thanh niên
Đăng bài: Thu hồi tài sản án kinh tế, tham nhũng gặp khó vì dịch Covid-19
https://thanhnien.vn/thoi-su/thu-hoi-tai-san-an-kinh-te-tham-nhung-gap-kho-vi-dich-covid-19-1409919.html
 
 
Ngày 08/07/2021
Báo Dân trí; Báo Ptrotime
Đăng bài: Nhiều tài sản "đại án" có vướng mắc quyền sở hữu nên khó kê biên, xử lý
https://dantri.com.vn/xa-hoi/nhieu-tai-san-dai-an-co-vuong-mac-quyen-so-huu-nen-kho-ke-bien-xu-ly-20210707191509841.htm
Ngày 08/07/2021
Báo Vneconomy
Báo người đưa tin; Báo Cafee; Báo Thanh niên; Báo đầu tư VN ; Báo VN net; Báo an ninh thủ đô; báo MNS tài chính; Báo Kiến Thức; Báo café bis
Đăng bài: Chi cục Thi hành án dân sự Quận Hoàng Mai đăng ký bán hơn 3,7 triệu cổ phiếu ACB của "bầu" Kiên
https://vneconomy.vn/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-hoang-mai-dang-ky-ban-hon-3-7-trieu-co-phieu-acb-cua-bau-kien.htm
Ngày 08/07/2021
Báo đấu thầu
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đấu giá tài sản thi hành án hơn 130 tỷ đồng
https://baodauthau.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-dau-gia-tai-san-thi-hanh-an-hon-130-ty-dong-post109175.html
Ngày 02/07/2021
Báo PLTPHCM
Đăng bài: Cục Thi hành án TP.HCM chuẩn hóa hoạt động bằng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
https://plo.vn/phap-luat/cuc-thi-hanh-an-tphcm-chuan-hoa-hoat-dong-bang-tieu-chuan-iso-90012015-997308.html
Ngày 09/07/2021
Báo PL TPHCM
Đăng bài: Chi cục Thi hành án dân sự TP Thủ Đức hỗ trợ người dân 700 phần quà
https://plo.vn/xa-hoi/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-thu-duc-ho-tro-nguoi-dan-700-phan-qua-999147.html
Ngày 09/07/2021
Báo an ninh thủ đô; Báo Thanh niên
Đăng bài: Vướng nhiều sai phạm, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự bị cách chức
https://anninhthudo.vn/vuong-nhieu-sai-pham-nguyen-bi-thu-dang-uy-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-bi-cach-chuc-post472608.antd
 
Ngày 09/07/2021
Báo PLTPHCM
Đăng bài: Cục Thi hành án TP.HCM tạm dừng nhận trực tiếp đơn yêu cầu thi hành án
https://plo.vn/phap-luat/cuc-thi-hanh-an-tphcm-tam-dung-nhan-truc-tiep-don-yeu-cau-thi-hanh-an-999278.html
 
 
Ngày 11/07/2021
Báo Tuổi trẻ online: Báo PLTPHCM; Báo VN Xpres; Báo Công luận; Báo Dân trí; Báo Thanh niên; Báo Tiền phong; Báo VOV
Đăng bài: Cách chức bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự TP.HCM vì vi phạm ở vụ án Hà Văn Thắm
https://tuoitre.vn/cach-chuc-bi-thu-dang-uy-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-vi-vi-pham-o-vu-an-ha-van-tham-20210711165353191.htm
Ngày 10/07/2021
Báo Tuổi trẻ;
Đăng bài: Vụ tráo gỗ tang vật: Nhận đủ gỗ nhưng bị tráo lúc nào thì... không biết
https://tuoitre.vn/vu-trao-go-tang-vat-nhan-du-go-nhung-bi-trao-luc-nao-thi-khong-biet-20210708142359743.htm
Ngày 12/07/2021
Báo Giao thông
Đăng bài: Thi hành án yêu cầu Bảo Việt bồi thường gần 1 tỷ đồng cho khách hàng
 
Ngày 12/07/2021
Báo Dân trí; Báo Thanh niên; Báo đấu thầu; Báo MSN; Báo VN Xpres
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự TPHCM "dính" loạt vi phạm trong đấu giá tài sản;
https://dantri.com.vn/xa-hoi/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tphcm-dinh-loat-vi-pham-trong-dau-gia-tai-san-20210712084624646.htm
Ngày 12/07/2021
Báo PL Việt Nam
Đăng bài: Nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ thi hành án tín dụng ngân hàng
https://baophapluat.vn/nang-cao-hieu-qua-giai-quyet-cac-vu-thi-hanh-an-tin-dung-ngan-hang-post402441.html
Ngày 13/07/2021
Báo Nông nghiệp
Đăng bài: 'Om' thi hành án 8 năm trời, đẩy người dân vào 'cùng cực'
https://nongnghiep.vn/om-thi-hanh-an-8-nam-troi-day-nguoi-dan-vao-cung-cuc-d296671.html
Ngày 13/07/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Phối hợp liên ngành để thực hiện tốt công tác THADS ở Điện Biên
https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/phoi-hop-lien-nganh-de-thuc-hien-tot-cong-tac-thads-o-dien-bien-108756.html
Ngày 12/07/2021
Báo Thanh Tra
Đăng bài: MSB thông báo xử lý tài sản thế chấp
https://thanhtra.com.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/msb-thong-bao-xu-ly-tai-san-the-chap-184331.html
 
Ngày 12/07/2021
Báo Pháp luật VN
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang dâng hương, báo công tại đền thờ Bác
https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-tuyen-quang-dang-huong-bao-cong-tai-den-tho-bac-post402591.html
Ngày 12/07/2021
Báo Pháp luật VN
Đăng bài: Thái Nguyên: Tiêu hủy vật chứng là ma túy, vật liệu nổ
https://baophapluat.vn/thai-nguyen-tieu-huy-vat-chung-la-ma-tuy-vat-lieu-no-post402438.html
 
Ngày 12/07/2021
Báo Pháp luật VN
Đăng bài: Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Cục THADS Đồng Tháp
https://baophapluat.vn/bo-nhiem-chanh-van-phong-cuc-thads-dong-thap-post402436.html
 
Ngày 09/07/2021
Báo pháp luật VN
Đăng bài: Văn phòng Cục THADS Vĩnh Phúc phát huy vai trò “nhạc trưởng” trong công tác tham mưu
https://baophapluat.vn/van-phong-cuc-thads-vinh-phuc-phat-huy-vai-tro-nhac-truong-trong-cong-tac-tham-muu-post402185.html
Ngày 08/07/2021
Báo pháp luật VN
Đăng bài; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19
https://baophapluat.vn/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thanh-pho-thu-duc-chung-tay-phong-chong-dich-benh-covid-19-post402064.html
Ngày 06/07/2021
Báo pháp luật VN
Đăng bài: Kim Động, Hưng Yên: Nhiều kết quả nổi bật trong đợt thi đua cao điểm về Thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/kim-dong-hung-yen-nhieu-ket-qua-noi-bat-trong-dot-thi-dua-cao-diem-ve-thi-hanh-an-dan-su-post401635.html
Ngày 05/07/2021
Báo pháp luật VN
Cục THADS Phú Thọ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
https://baophapluat.vn/cuc-thads-phu-tho-to-chuc-huan-luyen-nghiep-vu-phong-chay-chua-chay-post401528.html
 
05/07/2021
Báo pháp luật VN
Đăng bài: Cục THADS Lạng Sơn: Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày truyền thống Ngành Tư pháp
https://baophapluat.vn/cuc-thads-lang-son-thi-dua-lap-thanh-tich-chao-mung-ngay-truyen-thong-nganh-tu-phap-post401374.html
Ngày 05/07/2021
Báo pháp luật VN
Đăng bài: Cục Thi hành án Phú Thọ Ký kết Quy chế phối hợp với Trại giam Tân Lập
https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-phu-tho-ky-ket-quy-che-phoi-hop-voi-trai-giam-tan-lap-post401372.html
 
Ngày 02/07/2021
Báo pháp luật VN
Đăng bài: Vĩnh Phúc: Hiệu quả từ phong trào thi đua chuyên đề
https://baophapluat.vn/vinh-phuc-hieu-qua-tu-phong-trao-thi-dua-chuyen-de-post401045.html
Ngày 02/07/2021
Báo pháp luật VN
Đăng bài: Tổng cục THADS hướng dẫn giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài
https://baophapluat.vn/tong-cuc-thads-huong-dan-giai-quyet-vu-viec-khieu-nai-to-cao-phuc-tap-keo-dai-post401044.html
 
Ngày 13/07/2021
Báo Tri thức cuộc sống; Báo Kiến thức
Đăng bài: Vì sao khó thu hồi tài sản đại án Phan Văn Anh Vũ, Phạm Công Danh…?
https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/vi-sao-kho-thu-hoi-tai-san-dai-an-phan-van-anh-vu-pham-cong-danh-1561777.html
Ngày 13/07/2021
Báo pháp luật VN
Đăng bài: Cục THADS Nam Định sơ kết 9 tháng, phát huy lập thành tích chào mừng 75 năm ngày truyền thống
https://baophapluat.vn/cuc-thads-nam-dinh-so-ket-9-thang-phat-huy-lap-thanh-tich-chao-mung-75-nam-ngay-truyen-thong-post402789.html
Ngày 13/07/2021
Báo pháp luật VN
Đăng bài: Hà Nội có tân Cục trưởng Thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/ha-noi-co-tan-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-post402762.html
Ngày 14/07/2021
Báo Thái Bình
Đăng bài: Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình: 75 năm hình thành và phát triển
https://baothaibinh.com.vn/news/16/131781/thi-hanh-an-dan-su-tinh-thai-binh-75-nam-hinh-thanh-va-phat-trien
Ngày 13/07/2021
Báo Đấu thầu; Báo Thương trường
Đăng bài; Bán tài sản thi hành án có liên quan tới Vũ “nhôm”
https://baodauthau.vn/ban-tai-san-thi-hanh-an-co-lien-quan-toi-vu-nhom-post109553.html
Ngày 14/07/2021
Báo Chính phủ
Đăng bài: Hoàn thiện pháp luật hình sự liên quan đến xử lý các vụ án tham nhũng
Ngày 14/07/2021
Báo Kiểm sát
Đăng bài: Người dân bức xúc vì gần 2 năm mua đất đấu giá phát mãi tài sản mà không được cấp “sổ đỏ”
https://kiemsat.vn/nguoi-dan-buc-xuc-vi-gan-2-nam-mua-dat-dau-gia-phat-mai-tai-san-ma-khong-duoc-cap-so-do-61917.html
Ngày 14/07/2021
Báo Đấu thầu
Đăng bài: Đấu giá quyền sử dụng đất địa chỉ 69 Bà Triệu (Hà Nội)
https://baodauthau.vn/dau-gia-quyen-su-dung-dat-dia-chi-69-ba-trieu-ha-noi-post109640.html
Ngày 14/07/2021
Báo Nghệ An
Đăng bài: Khẳng định vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
https://baonghean.vn/khang-dinh-vai-tro-vi-the-trong-he-thong-chinh-tri-gop-phan-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-dia-phuong-290445.html
 
Ngày 14/07/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự
https://tvphapluat.vn/video/thu-chuc-mung-cua-bo-truong-bo-tu-phap-nhan-dip-ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-thi-hanh-an-dan-su-51892/
 
 
Ngày 10/07/2021
Báo Caàebis
Đăng bài: Vụ án bầu Kiên: Rao bán 3,7 triệu cổ phiếu ACB của bầu Kiên để thi hành án, trị giá hơn 130 tỷ đồng
https://cafebiz.vn/vu-an-bau-kien-rao-ban-37-trieu-co-phieu-acb-cua-bau-kien-de-thi-hanh-an-tri-gia-hon-130-ty-dong-20210710203831007.chn
Ngày 15/07/2021
Báo Công an nhân dân; Báo bảo vệ pháp luật; Báo Dân việt
Đăng bài: Hồi âm bài báo về vụ sai phạm liên quan gỗ tang vật ở Đắk Lắk
http://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/hoi-am-bai-bao-ve-vu-sai-pham-lien-quan-go-tang-vat-o-dak-lak-650123/
Ngày 15/07/2021
Báo Thái Nguyên
Đăng bài: Chỉ đạo, đôn đốc thi hành án tín dụng ngân hàng
https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/chi-dao-don-doc-thi-hanh-an-tin-dung-ngan-hang-288605-205.html
 
Ngày 14/07/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Cục THADS TP. Hồ Chí Minh nỗ lực trong giải quyết án
https://baophapluat.vn/cuc-thads-tp-ho-chi-minh-no-luc-trong-giai-quyet-an-post402872.html
 
 
Ngày 14/07/2021
Báo Pháp luật
Đăng abif: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống
https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-son-la-gap-mat-ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-post402954.html
Ngày 16/07/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Hoạt động thi hành án dân sự ở Hà Tĩnh góp phần bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật
https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-o-ha-tinh-gop-phan-bao-ve-tinh-nghiem-minh-cua-phap-luat/215694.htm
Ngày 16/07/2021
Báo pháp luật
Đăng bài: Cục THADS Phú Thọ tăng cường công tác thi hành án
https://baophapluat.vn/cuc-thads-phu-tho-tang-cuong-cong-tac-thi-hanh-an-post403240.html?gidzl=dX12SNOaMqEV2qD_TJnSG9eAGt9iE5CQqLqUSZfi3XpIN1OlE3zPGz4DG7m-EbqIqLWGBMRO0IaATo9JIm
 
Ngày 18/07/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: quỳnh Lưu (Nghệ An): Hiệu quả từ công tác vận động, thuyết phục trong THADS
https://baophapluat.vn/quynh-luu-nghe-an-hieu-qua-tu-cong-tac-van-dong-thuyet-phuc-trong-thads-post403422.html
Ngày 19/07/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Thi hành án – Nghề nguy hiểm
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-nghe-nguy-hiem-post403591.html
 
 
Ngày 19/07/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Hiệu quả công tác thi hành án dân sự: Nhìn từ các đợt thi đua cao điểm
https://baophapluat.vn/hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-nhin-tu-cac-dot-thi-dua-cao-diem-post403592.html
Ngày 19/07/2021
Báo điện tử ĐCSVN
Đăng bài: Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự
https://dangcongsan.vn/phap-luat/tao-buoc-chuyen-manh-me-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-585767.html
 
Ngày 19/07/2021
Báo pháp luật VN
Đăng bài: Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải ghi nhận những đóng góp của Thi hành án dân sự tỉnh
Ngày 19/07/2021
Báo Đồng Nai
Đăng bài: Nỗ lực vượt khó đạt chỉ tiêu thi hành án dân sự
Ngày 19/07/2021
Báo Phú Yên
Đăng bài: Bất cập từ thực tiễn xác minh điều kiện thi hành án dân sự
 
18/07/2021
Báo Bắc Ninh
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh nỗ lực đổi mới, phát triển
http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/no-luc-oi-moi-phat-trien
 
19/07/2021
Báo Thanh niên
Cơ quan chưa trả lời bạn đọc
https://thanhnien.vn/doi-song/co-quan-chua-tra-loi-ban-doc-1416437.html
19/07/2021
Báo Khoa học đời sống
Đấu giá “đất vàng” 69 Bà Triệu, Hà Nội giá khởi điểm 75,102 tỷ đồng
https://khoahocdoisong.vn/dau-gia-dat-vang-69-ba-trieu-ha-noi-gia-khoi-diem-75-102-ty-dong-174899.html
19/07/2021
Báo Hòa Bình
Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
http://www.baohoabinh.com.vn/217/154697/Nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su.htm
19/07/2021
Truyền hình Nghệ An
Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự
https://truyenhinhnghean.vn/thoi-su-chinh-tri/202107/ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-thi-hanh-an-dan-su-5bb3549/
 
19/07/2021
Báo Hòa Bình
Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai công tác những tháng cuối năm 2021
http://www.baohoabinh.com.vn/217/154649/Cuc-Thi-hanh-an-dan-su-tinh-trien-khai-cong-tac-nhung-thang-cuoi-nam-2021.htm
06/07/2021
Báo Thanh tra
Thi hành án xong gần 24 nghìn tỷ về án kinh tế, tham nhũng
https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/tin-tuc/thi-hanh-an-xong-gan-24-nghin-ty-ve-an-kinh-te-tham-nhung-184015.html
 
19/07/2021
Báo Thái Nguyên
Bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật
https://baothainguyen.vn/tin-tuc/phap-luat/bao-dam-tinh-nghiem-minh-cua-phap-luat-288694-101.html
19/07/2021
Báo Sài gòn giải phóng
Siết chặt kỷ cương trong thu hồi tài sản tham nhũng
https://www.sggp.org.vn/siet-chat-ky-cuong-trong-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-747113.html?gidzl=6nBzJgO-MHeQ2Vn0fIPU6n07-4QpBLL8Mr2bHkLv24vOKQqRvofV4Li0-qZXBrj0MrMh6MQD6PHifpXH4
20/07/2021
Báo Pháp luật
Bình Định: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng ngày Truyền thống Thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/binh-dinh-pho-chu-tich-ubnd-tinh-chuc-mung-ngay-truyen-thong-thi-hanh-an-dan-su-post403816.html
 
 
20/07/2021
Báo Pháp luật Vn
Thi hành án Dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế: Nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua trong khu vực
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-tinh-thua-thien-hue-nhieu-nam-lien-dan-dau-phong-trao-thi-dua-trong-khu-vuc-post403635.html
 
 
20/07/2021
Báo Người đưa tin; Báo Fini.vn; Báo 24H
Chủ kem Tràng Tiền bị cưỡng chế kê biên khối tài sản gần 150 tỷ đồng
https://www.nguoiduatin.vn/chu-kem-trang-tien-bi-cuong-che-ke-bien-khoi-tai-san-gan-150-ty-dong-a521495.html
 
 
21/07/2021
Báo Pháp Luật
Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội
 
22/07/2021
Báo Việt time
Quảng Nam: Đưa vụ án liên quan đến Công ty CP Bách Đạt An vào diện theo dõi của Thường vụ Tỉnh uỷ
https://viettimes.vn/quang-nam-dua-vu-an-lien-quan-den-cong-ty-cp-bach-dat-an-vao-dien-theo-doi-cua-thuong-vu-tinh-uy-post148338.html
 
 
23/07/2021
Báo Thanh tra
Bản án có hiệu lực hai năm vẫn chưa được thi hành
https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/ban-an-co-hieu-luc-hai-nam-van-chua-duoc-thi-hanh-184953.html
22/07/2021
Báo Giáo dục và thời đại
Vụ nhà giáo thắng kiện sau 15 năm: Khó thi hành án
https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/vu-nha-giao-thang-kien-sau-15-nam-kho-thi-hanh-an-mSLEjNZ7R.html
27/07/2021
Ngày 27/7/2021 Báo Công Luận
Xem xét, xử lý trách nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai
https://congluan.vn/xem-xet-xu-ly-trach-nhiem-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-dong-nai-post146843.html
25/07/2021
Báo VOV
Tập trung thu hồi tài sản thất thoát liên quan "đất vàng" tại Đà Nẵng, TP.HCM
https://vov.vn/chinh-tri/tap-trung-thu-hoi-tai-san-that-thoat-lien-quan-dat-vang-tai-da-nang-tphcm-876419.vov
 
26/07/2021
Báo đấu thầu
Đồng Tháp bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự
https://baodauthau.vn/dong-thap-ban-dau-gia-tai-san-thi-hanh-an-dan-su-post110293.html
30/07/2021
Báo Viettime
Thi hành án “Vụ bẻ kèo môi giới BĐS" ở Quảng Nam: Có dấu hiệu hình sự nếu giữ tiền trái mục đích!
https://viettimes.vn/thi-hanh-an-vu-be-keo-moi-gioi-bds-o-quang-nam-co-dau-hieu-hinh-su-neu-giu-tien-trai-muc-dich-post148403.html
23/07/2021
Báo đấu thầu
Bán tài sản thi hành án của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại tổng Hợp Thành Đạt
https://baodauthau.vn/ban-tai-san-thi-hanh-an-cua-cong-ty-cp-dau-tu-xay-dung-va-thuong-mai-tong-hop-thanh-dat-post110171.html
10/07/2021
Báo giao thông
Thi hành án yêu cầu Bảo Việt bồi thường gần 1 tỷ đồng cho khách hàng
https://xe.baogiaothong.vn/thi-hanh-an-yeu-cau-bao-viet-boi-thuong-gan-1-ty-dong-cho-khach-hang-d515330.htm