Sáng kiến ở một đơn vị thi hành án

Năm 2008 cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) TP Thái Nguyên phải thi hành hơn 4,5 ngàn việc, chiếm gần một nửa số lượng án của cả tỉnh. Với số lượng chấp hành viên không nhiều tuy nhiên nhờ những sáng kiến mang tính đột phá, tỷ lệ THA ở đơn vị này đạt khá cao cả về việc và về tiền.

Các biện pháp bảo đảm thi hành án trong Luật Thi hành án số 26/2008/QH12

Chấp hành viên có quyền tự mình hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của đương sự áp dụng ngay biện pháp bảo đảm thi hành án nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án. Khi áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, Chấp hành viên không phải thông báo trước cho đương sự...

Băn khoăn thi tuyển và chuyển đổi chấp hành viên

Một trong những điểm mới cơ bản của Luật THADS so với Pháp lệnh THADS năm 2004 chính là những qui định về CHV (CHV). Với những qui định này, Luật THADS được hy vọng sẽ khắc phục những vướng mắc thời gian qua trong việc tuyển dụng, bố trí sử dụng, điều động, luân chuyển CHV.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hoạt động hoà giải trong công tác thi hành án dân sự

Thanh Hoá là một tỉnh có số lượng dân cư đông, gồm 4 triệu người. Phân bố trên phạm vi rộng thuộc 634 xã, phường, thị trấn từ huyện Mường Lát giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào) xuống đến biển với độ dài trên 200km.

Cần nhìn nhận công tác thi hành án dân sự ở mức độ hài lòng của người dân

Mới đây, HĐND thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả khảo sát về chỉ số hài lòng của người dân đối với các lĩnh vực thuộc dịch vụ công, như: cấp giấy chủ quyền nhà đất, xe buýt, y tế, thuế v.v.

Một vài suy nghĩ về thi hành án hành chính

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 (giống Điều 1 Pháp lệnh Thi hành án dân sự 1993), thì cơ quan thi hành án dân sự thi hành "quyết định về phần tài sản trong bản án, quyết định của Toà án về hành chính".

Thẩm quyền ra quyết định thi hành án

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu Cơ quan Thi hành án (CQTHA) khoản 1 Điều 16 Pháp lệnh THADS năm 2004 quy định thẩm quyền ra quyết định thi hành án (QĐTHA) là Thủ trưởng CQTHA. Đồng thời căn cứ vào sự phân cấp của CQTHA (CQTHA cấp huyện và CQTHA cấp tỉnh) và sự phân biệt giữa Cơ quan THADS với Cơ quan THA trong quân đội, Điều 21 Pháp lệnh THADS năm 2004 đã quy định cụ thể thẩm quyền ra quyết định thi hành án của Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự.

Miễn, giảm trách nhiệm THA đối với khoản thu nộp NSNN: Góp phần giảm chây ì trong thi hành án

Phần lớn các vụ việc tồn đọng, khó có thể THA hiện nay có liên quan đến các khoản thu nộp NSNN (NSNN). Giải quyết được vấn đề này sẽ góp phần giảm lượng án tồn đọng hàng năm. Vì vậy, các qui định liên quan đến việc miễn, giảm trách nhiệm THA đối với những khoản thu nộp NSNN cũng là một trong những vấn đề được quan tâm khi Quốc hội thảo luận về dự án Luật THADS tại kỳ họp 4.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức thi hành án dân sự để thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự

Sinh thời Hồ Chủ tịch đã dạy: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", và " Công việc có thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Như vậy, chất lượng nguồn nhân lực đang là vấn đề hết sức quan trọng, đặc biệt là khi đất nước ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế, để đảm bảo sự phù hợp với các nước trên thế giới chúng ta cần phải đổi mới thực sự nền hành chính công, chính vì vậy trong quá trình chuẩn bị các điều kiện cần và đủ cho hội nhập quốc tế nhà nước ta đang tiến hành cải cách nền hành chính.

Một số bất cập trong công tác thi đua khen thưởng đối với cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

Công tác thi đua khen thưởng là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý, là động lực để phát huy tinh thần tích cực lao động và tinh thần chủ động sáng tạo của người lao động.