Cơ quan thi hành án chứng minh như thề nào trong hồ sơ xét miễn, giảm thi hành án các khoản thu cho ngân sách nhà nước

Việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước được quy định trong các điều 61, 62 và 63 Luật thi hành án dân sự (Luật THADS) và Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 về thi hành Luật Thi hành án dân sự (Nghị quyết về thi hành Luật THADS). Song việc nhận thức và áp dụng quy định này rất cần quan tâm một cách toàn diện. Ở đây chúng tôi xin nêu ra một vài ý từ nhận thức của mình để bạn đọc tham khảo. Trong đó đề cập về trách nhiệm trong lập thủ tục, xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án và nhận thức về khái niệm không có có tài sản để thi hành án (trong Luật THADS); hoặc không có điều kiện thi hành án (trong Nghị quyết về thi hành Luật THADS).

Công tác thi hành án dân sự 2009: Thách thức còn ở phía trước!

Việc quán triệt Luật Thi hành án dân sự (THADS) và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật này đã  được thảo luận tại hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2009. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của hai văn bản trên đối với hiệu quả công tác THADS. Tuy nhiên, như nhắc nhở của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, đó vẫn chưa phải là “đôi đũa thần” cho công tác THADS trong năm 2009, mà chỉ đặt ra thêm nhiều thách thức cho lĩnh vực còn nhiều hạn chế này.

Sáng kiến ở một đơn vị thi hành án

Năm 2008 cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) TP Thái Nguyên phải thi hành hơn 4,5 ngàn việc, chiếm gần một nửa số lượng án của cả tỉnh. Với số lượng chấp hành viên không nhiều tuy nhiên nhờ những sáng kiến mang tính đột phá, tỷ lệ THA ở đơn vị này đạt khá cao cả về việc và về tiền.

Các biện pháp bảo đảm thi hành án trong Luật Thi hành án số 26/2008/QH12

Chấp hành viên có quyền tự mình hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của đương sự áp dụng ngay biện pháp bảo đảm thi hành án nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án. Khi áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, Chấp hành viên không phải thông báo trước cho đương sự...

Băn khoăn thi tuyển và chuyển đổi chấp hành viên

Một trong những điểm mới cơ bản của Luật THADS so với Pháp lệnh THADS năm 2004 chính là những qui định về CHV (CHV). Với những qui định này, Luật THADS được hy vọng sẽ khắc phục những vướng mắc thời gian qua trong việc tuyển dụng, bố trí sử dụng, điều động, luân chuyển CHV.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hoạt động hoà giải trong công tác thi hành án dân sự

Thanh Hoá là một tỉnh có số lượng dân cư đông, gồm 4 triệu người. Phân bố trên phạm vi rộng thuộc 634 xã, phường, thị trấn từ huyện Mường Lát giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào) xuống đến biển với độ dài trên 200km.

Cần nhìn nhận công tác thi hành án dân sự ở mức độ hài lòng của người dân

Mới đây, HĐND thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả khảo sát về chỉ số hài lòng của người dân đối với các lĩnh vực thuộc dịch vụ công, như: cấp giấy chủ quyền nhà đất, xe buýt, y tế, thuế v.v.

Một vài suy nghĩ về thi hành án hành chính

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 (giống Điều 1 Pháp lệnh Thi hành án dân sự 1993), thì cơ quan thi hành án dân sự thi hành "quyết định về phần tài sản trong bản án, quyết định của Toà án về hành chính".

Thẩm quyền ra quyết định thi hành án

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu Cơ quan Thi hành án (CQTHA) khoản 1 Điều 16 Pháp lệnh THADS năm 2004 quy định thẩm quyền ra quyết định thi hành án (QĐTHA) là Thủ trưởng CQTHA. Đồng thời căn cứ vào sự phân cấp của CQTHA (CQTHA cấp huyện và CQTHA cấp tỉnh) và sự phân biệt giữa Cơ quan THADS với Cơ quan THA trong quân đội, Điều 21 Pháp lệnh THADS năm 2004 đã quy định cụ thể thẩm quyền ra quyết định thi hành án của Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự.

Miễn, giảm trách nhiệm THA đối với khoản thu nộp NSNN: Góp phần giảm chây ì trong thi hành án

Phần lớn các vụ việc tồn đọng, khó có thể THA hiện nay có liên quan đến các khoản thu nộp NSNN (NSNN). Giải quyết được vấn đề này sẽ góp phần giảm lượng án tồn đọng hàng năm. Vì vậy, các qui định liên quan đến việc miễn, giảm trách nhiệm THA đối với những khoản thu nộp NSNN cũng là một trong những vấn đề được quan tâm khi Quốc hội thảo luận về dự án Luật THADS tại kỳ họp 4.