Tọa đàm góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Ngày 10/01/2014, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự năm 2008 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, tham dự Hội nghị có Cố vấn Trưởng Dự án JICA tại Việt Nam – ông Matsumoto Takeshi; đại diện Viện Khoa học xét xử - Toa án nhân dân tối cao – ông Nguyễn Văn Cường; đại diện một số Cục Thi hành án dân sự địa phương.

Ấm lòng chuẩn bị hành trình “Tết ấm áp cùng đồng bào xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La”

Hòa cùng không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng, được sự nhất trí của Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, các tổ chức đoàn thể thuộc Vụ Giải quyết khiếu nại-tố cáo đã phối hợp cùng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch, chương trình tình nguyện, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách và trẻ em nghèo tại xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Thi hành án dân sự trong Quân đội vượt chỉ tiêu thi đua về việc

Năm 2013, cơ quan Thi hành án trong Quân đội đã thi hành giải quyết xong 96,85% số việc có điều kiện giải quyết vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 8,85%, hoàn thành tốt công tác huấn luyện quân sự và các mặt công tác khác. Trong đó các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 đã được Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tư pháp tặng Bằng khen là Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ ngành, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, thuộc Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và các Phòng Thi hành án Quân khu 2, 3, 5.

Những nội dung cơ bản về xác định vị trí việc đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

Thực hiện Luật cán bộ, công chức năm 2008, Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức (sau đây gọi chung là Nghị định số 36/2013/NĐ-CP) và Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức (sau đây gọi là Thông tư số 05/2013/TT-BNV), ngày 25/9/2013 Bộ Tư pháp đã có Công văn số 6925/BTP-TCCB về việc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị ngành Tư pháp, trong đó có hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. Có thể nói việc xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự từ Trung ương xuống địa phương là công việc rất quan trọng và cần thiết vì qua đó rà soát lại hệ thống các vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ngành, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi đề cập đến một số vấn đề về tổng quan tổ chức bộ máy, công chức cơ quan Thi hành án dân sự và những nội dung cơ bản của Đề án vị trí việc làm cơ quan Thi hành án dân sự.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) - Hoàng Sỹ Thành: “Công tác cán bộ phải đi trước một bước”

Năm 2013 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng của hệ thống Thi hành án dân sự: 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự từ Tòa án sang cơ quan Chính phủ, năm đầu tiên Thủ tướng quyết định công nhận Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 37 của Quốc hội về công tác tư pháp, trong đó có công tác thi hành án dân sự. Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Hoàng Sỹ Thành về một năm nhiều ý nghĩa đặc biệt này.

Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và những định hướng sửa đổi, bổ sung

Ngày 14/11/2008, Quốc hội thông qua Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết thi hành Luật này, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2009. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện và chỉ đạo các cơ quan Tư pháp, Thi hành án dân sự địa phương triển khai nhiều biện pháp thực hiện Luật thi hành án dân sự. Đến nay, sau hơn bốn năm thực hiện cho thấy Luật thi hành án dân sự đã có nhiều tác động tích cực và hiệu quả đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, thể hiện ở những điểm cơ bản như:

Hội thi “Thanh niên Thi hành án dân sự xung kích, sáng tạo” làn thứ nhất

Tối ngày 25/12/2013, tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Đoàn cơ sở Tổng cục đã tổ chức thành công Hội thi “Thanh niên Thi hành án dân sự xung kích, sáng tạo” năm 2013.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: Công tác thi hành án dân sự cần tập trung vào 4 vấn đề lớn

Sáng ngày 26/12/2013, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2013, triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2014 và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 26,27/12/2013.