Công đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo, Tổng cục thi hành án dân sự: Bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012-2014

Sáng ngày 28/11/2012, Tổ công đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2012 và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012-2014.

Chi bộ Trung Tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

Ngày 29/11/2012, tại Tổng cục Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp, Chi ủy Chi bộ Trung Tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quyền Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành: “Các cơ quan Thi hành án dân sự cần nhận thức thực sự sâu sắc về vai trò của công tác kiểm tra”

Sáng ngày 21/11/2012, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã đến dự và phát biểu bế mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra và  quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự dành cho các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo:  tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự  phê bình và phê bình

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự và Kế hoạch của Chi bộ, để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 15 - CT/TW ngày 24/02/2012; Kế hoạch số 08 - KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị, ngày 22/11/2012, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Chi ủy Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

Tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 liên quan đến thi hành án phạt tiền, tịch thu tài sản và các quyết định về dân sự trong vụ án hình sự

Bộ luật Tố tụng hình sự (sau đây viết tắt là BLTTHS) được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004. Bộ luật đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ tốt hơn lợi ích của Nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, việc thi hành các quy định của BLTTHS trong những năm qua đã bộc lộ không ít hạn chế, vướng mắc trong quá trình tố tụng nói chung và quá trình thi hành phần dân sự trong bản án, quyết định hình sự nói riêng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan Thi hành án dân sự và lợi ích hợp pháp của người dân. Bên cạnh đó, trong bối cảnh cải cách tư pháp hiện nay, cùng với việc sửa đổi Hiến pháp, đảm bảo tính đồng bộ với các văn bản pháp luật liên quan (Bộ luật Hình sự, Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi hành án dân sự, Luật Luật sư, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Thanh tra,...) và nội luật hóa các văn kiện quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam đã tham gia, ký kết, việc sửa đổi, bổ sung BLTTHS là rất cần thiết.

Tập huấn về nghiệp vụ thi hành án hành chính, thảo luận những vướng mắc về thi hành phần dân sự trong Bản án hình sự và công tác quản lý dự án công trình xây dựng của Bộ Tư pháp

Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2012 của Bộ Tư pháp, trong các ngày từ 14 đến 16/11/2012 tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tập huấn về nghiệp vụ thi hành án hành chính, thi hành phần dân sự trong bản án hình sự và công tác quản lý dự án công trình xây dựng của Bộ Tư pháp.

Bế mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án hành chính, thi hành phần dân sự trong bản án hình sự và công tác quản lý xây dựng công trình của Bộ Tư pháp tại Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

Ngày 09/11/2012, Lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án hành chính, thi hành phần dân sự trong bản án hình sự và công tác quản lý dự án xây dựng công trình của Bộ Tư pháp tại Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đã bế mạc. Qua ba ngày làm việc (07-09/11/2012) khẩn trương, nghiêm túc, Lớp tập huấn đã hoàn thành nội dung, chương trình như dự kiến.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự và công tác Kiểm sát thi hành án dân sự

Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự và công tác kiểm sát thi hành án dân sự tại hai miền (miền Bắc, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày 29-30/10/2012 và miền Nam, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 05-06/11/2012). Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết ba năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự và công tác Kiểm sát thi hành án dân sự của ngành Kiểm sát, hướng dẫn thực hiện Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự và thảo luận nhiều vấn đề về công tác thi hành án dân sự, công tác kiểm sát thi hành án dân sự.

Khai mạc Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra và nghiệp vụ quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự năm 2012 tại tỉnh Đăk Lăk

Sáng ngày 05/11/2012, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã đã tổ chức Lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra và nghiệp vụ quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về Thi hành án dân sự.

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra và nghiệp vụ quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự năm 2012 tại tỉnh Hậu Giang

Sáng 01/11/2012, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra và nghiệp vụ quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về Thi hành án dân sự tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.