Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc án tín dụng, ngân hàng và công tác đưa tài sản thi hành án ra bán đấu giá tại thành phố Hải Phòng

15/10/2020
Thực hiện Kế hoạch số 3070/KH-TCTHADS ngày 11/9/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết các vụ việc án tín dụng, ngân hàng năm 2020, sáng ngày 15/10/2020, tại Cục THADS thành phố Hải Phòng, Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định số 839/QĐ-TCTHADS ngày 12/10/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng và đưa tài sản thi hành án ra bán đấu giá tại Cục THADS thành phố Hải Phòng.

Về phía Đoàn kiểm tra của Tổng cục THADS có: Đồng chí Đặng Văn Huy, Tổ Phó Tổ xử lý nợ xấu, Trưởng đoàn, các thành viên có đại diện Tổ xử lý nợ xấu, Tổ bán đấu giá tài sản. Về phía Cục THADS thành phố Hải Phòng gồm các đồng chí Lãnh đạo Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS và các Chấp hành viên phụ trách hồ sơ các vụ việc liên quan. Đồng thời, có sự tham gia của Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chi nhánh đại diện VAMC, Ngân hàng Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV.

Sau khi Đoàn kiểm tra công bố quyết định và triển khai kế hoạch kiểm tra, đồng chí Trần Hồng Quang, Cục trưởng Cục THADS thành phố Hải Phòng báo cáo sơ bộ về kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng, kết quả công tác bán đấu giá tài sản 12 tháng năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tại buổi làm viêc, đồng chí Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 đánh giá công tác chuẩn bị, triển khai Kế hoạch kiểm tra đến các đơn vị trực thuộc của thành phố Hải Phòng khá kịp thời; báo cáo đã cung cấp bức tranh tổng thể với án tín dụng ngân hàng và công tác bán đấu giá tài sản mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, kết quả chưa đạt như mong muốn. Các thành viên Đoàn kiểm tra góp ý một số nội dung báo cáo, yêu cầu Cục THADS thành phố Hải Phòng giải trình một số nội dung chưa rõ; đề nghị Cục THADS thành phố, Chi cục THADS trực thuộc phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu để Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.
 


Hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá một cách khách quan tình hình thi hành các vụ việc thi hành án tín dụng, ngân hàng; tình hình chậm giao tài sản cho người mua trúng đấu giá; chỉ ra những thiếu sót trong quá trình tổ chức vụ việc để Chấp hành viên kịp thời khắc phục. Đồng thời, đưa ra được giải pháp giải quyết các vụ việc có khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần tích cực nâng cao hiệu quả THADS, thu hồi nợ xấu của cả nước nói chung và THADS thành phố Hải Phòng nói riêng cũng như giúp cho hệ thống Ngân hàng sớm thu hồi nợ xấu, góp phần ổn định kinh tế, xã hội trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra làm việc tại Cục THADS thành phố Hải Phòng trong 02 ngày (từ ngày 15/10 đến hết ngày 16/10/2020).
Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS