Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên tập huấn công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

25/03/2022
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan THADS tỉnh, ngày 25/3/2022, Cục THADS tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục THADS tập huấn công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, đồng chí Văn Thị Tâm Hồng, Nguyễn Văn Việt - Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Tổng cục THADS, các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục THADS trực thuộc và Thẩm tra viên các cơ quan THADS tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một hoạt động quan trọng trong công tác THADS, luôn được lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Thái nguyên đã nề nếp, bài bản hơn, các cuộc kiểm tra và quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi trong tình hình mới; chất lượng kiểm tra, nhất là công tác tự kiểm tra chưa cao, chưa thực hiện đúng quy trình kiểm tra; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đôi khi còn chậm.
Tại lớp tập huấn, đồng chí Văn Thị Tâm Hồng, Nguyễn Văn Việt - Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo hướng dẫn các nội dung về công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đó tập trung chủ yếu vào Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong THADS và Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng Cục THADS về việc ban hành Quy chế kiểm tra trong THADS về những điểm mới, những khó khăn, vướng mắc và những lưu ý trong quá trình giải quyết.
Nguyễn Ngọc Anh