Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra phân loại án chưa có điều kiện tại Chi cục THADS quận Hà Đông

28/03/2022
Thực hiện Quyết định số 197/QĐ-TCTHADS ngày 17/3/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc kiểm tra công tác phân loại án chưa có điều kiện năm 2021, ngày 28/3/2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Chi cục THADS quận Hà Đông.

Về phía Đoàn kiểm tra của Tổng cục THADS có đồng chí Đặng Văn Huy- Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 làm Trưởng Đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 làm Phó trưởng đoàn, cùng các thẩm tra viên chính, thẩm tra viên Vụ Nghiệp vụ 1, 2, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục THADS.
Làm việc với Đoàn kiểm tra của Tổng cục THADS có đồng chí Vũ Hồng Dương- Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh- Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Hà Đông; Lãnh đạo và Chấp hành viên Chi cục.
Sau khi trao đổi, Đoàn kiểm tra Tổng cục THADS đã công bố quyết định, Kế hoạch kiểm tra đối với Chi cục THADS quận Hà Đông về các nội dung theo kế hoạch đề ra. Đồng chí Trưởng đoàn đã quán triệt cách thức và nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra, Lãnh đạo Cục THADS đã có ý kiến phát biểu nhất trí với mục đích, yêu cầu và cách thức của Đoàn kiểm tra. Sau đó, Chi cục THADS quận Hà Đông báo cáo kết quả công tác phân loại án chưa có điều kiện năm 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 30/9/2021) theo các tiêu chí thống kê thi hành án dân sự.
Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung theo Kế hoạch từ ngày 28-29/3/2022 và sẽ sơ bộ kết luận việc kiểm tra tại Chi cục THADS quận Hà Đông.