Quyết liệt trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng khối cơ quan THADS thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2022

07/04/2022
Ngày 06/04, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã có buổi làm việc trực tuyến với với các cơ quan thi hành án dân sự về việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính Phan Anh Tuấn cùng dự.

Tại buổi làm việc, các cơ quan Thi hành án dân sự đã báo cáo tình hình triển khai các dự án khởi công mới thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Bộ. Trước đó, ngày 09/3, Bộ Tư pháp cũng đã có buổi giao ban trực tuyến với 15 Cục THADS liên quan tới các dự án gộp theo địa bàn liên tỉnh. Theo đó, Cục Kế hoạch – Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư dự án trong công tác triển khai dự án. Về tiến độ triển khai dự án, về cơ bản các đơn vị đã có sự quan tâm, tích cực, quyết liệt trong công tác triển khai như: thành lập tổ công tác; lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu… đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý và tổ chức lập phương án thiết kế kiến trúc sơ bộ các công trình thuộc dự án gửi các cơ quan chuyên môn có ý kiến.
 
 
Tuy nhiên, đại diện Cục Kế hoạch – Tài chính thông tin thêm, tiến độ triển khai công tác chuẩn bị dự án còn chậm. Các dự án gộp tuy đã được tăng cường hướng dẫn nhưng các chủ đầu tư triển khai còn nhiều lúng túng. Nhiều dự án các thủ tục pháp lý lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn vẫn chưa hoàn thành. Bên cạnh ảnh hưởng của đại dịch Covid19 khiến việc triển khai dự án còn chậm, thì các đơn vị tư vấn xây dựng tại địa phương cũng còn hạn chế khi tiếp cận phương thức triển khai dự án gộp. Tư vấn thiết kế chưa mạnh dạn thể hiện quan điểm để có phương án thiết kế kiến trúc sơ bộ tối ưu, một số công trình mới dừng lại ở việc thể hiện nhu cầu sử dụng của chủ đầu tư…
 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhắc đến tầm quan trọng của công tác đầu tư công đối với của Bộ, ngành Tư pháp. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, ngoài các dự án công nghệ thông tin, thì trong giai đoạn này là đầu tư trụ sở và kho vật chứng nói chung đối với cơ quan thi hành án dân sự là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Hiện nay, một trong những biện pháp nhằm phục hồi kinh tế chính sau đại dịch Covid 19 là đẩy mạnh đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công. Thứ trưởng khẳng định, đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, do vậy Thứ trưởng yêu cầu phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị. Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự phải chủ động chỉ đạo, đôn đốc, bám sát công việc. Thứ trưởng cũng đề nghị phải tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, Cục Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự với các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn; Qúa trình triển khai thực hiện sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, do vậy Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị phải quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thay đổi phương pháp làm việc, tăng cường chủ động, đổi mới, sáng tạo…