Bộ Tư pháp làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bính Dương về công tác thi hành án hành chính

13/04/2022
Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về công tác thi hành án hành chính trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc, ở điểm cầu Trung ương có đại diện của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đại diện một số đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tư pháp. Ở điểm cầu địa phương, có đồng chí Mai Hùng Dũng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, cùng sự tham dự của đại diện các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một là những địa phương đang có án hành chính chưa thi hành xong trên địa bàn.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Lương Khôi nêu rõ, thi hành án hành chính là trách nhiệm tự thi hành của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước, mà chủ yếu là UBND, Chủ tịch UBND các cấp. Chính phủ là cơ quan chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về THAHC trên phạm vi cả nước và Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Chính Phủ. Qua theo dõi chung, Bộ Tư pháp nhận thấy mặc dù không phải là địa phương có số lượng bản án hành chính thi hành lớn, nhưng kết quả thi hành xong hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt kết quả không cao; nếu tiếp tục kéo dài nhiều năm, số lượng án hành chính phải thi hành chưa thi hành xong sẽ ngày càng tăng thêm. Vì vậy, buổi làm việc Bộ Tư pháp cùng với địa phương đã rà soát trong đó làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến bản án chưa thi hành án xong và đề gra giải pháp.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Hùng Dũng nhất trí với chương trình của Buổi làm việc và đã có những chỉ đạo, yêu cầu cụ thể đối với lãnh đạo các sở, ban, ngành và yêu cầu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân là người phải thi hành án, đề nghị đi thẳng vào vấn đề, báo cáo cụ thể kết quả thi hành án, nguyên nhân các bản án chưa được thi hành xong và đề xuất, kiến nghị để thi hành dứt điểm các bản án.
Tại Buổi làm việc, đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã báo cáo tóm tắt kết quả theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn; Đại diện Ủy ban nhân dân các thị xã là người phải thi hành án (Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An; UBND Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu 1) báo cáo tình hình và kết quả thi hành án hành chính trên địa bàn, lý do chưa thi hành xong các bản án hành chính; Đại diện các ban, ngành ở Trung ương và sở,ban, ngành ở địa phương thông tin, trao đổi thêm về một số nội dung có liên quan đến việc thi hành các bản án hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Kết quả rà soát cho thấy, 07 bản án hành chính còn phải thi hành trên địa bàn tỉnh Bình Dương về cơ bản không có khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đề nghị UBND tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao hơn nữa đối với công tác thi hành án hành chính trên địa bàn; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phân công Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính. Đối với từng bản án cụ thể đã rà soát, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đề nghị tập trung thực hiện dứt điểm theo những giải pháp  mà các đại biểu đã thảo luận và tiến độ, thời gian hoàn thành cụ thể./.
Nguyễn Thanh Nam, Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự.