Bộ Tư pháp làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về công tác thi hành án hành chính

14/04/2022
Ngày 08/04/2022, đồng chí Thứ trưởng Mai Lương Khôi và đồng chí Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái đã chủ trì tổ chức buổi làm việc trực tuyến với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về công tác thi hành án hành chính trên địa bàn. Cùng tham dự buổi làm việc, ở điểm cầu Trung ương có đại diện của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và một số đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tư pháp. Ở điểm cầu địa phương, có đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ trì, cùng sự tham dự của đại diện các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Thăng Bình, Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn là những địa phương đang có các bản án hành chính chưa thi hành xong trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Lương Khôi nêu rõ, thi hành án hành chính là trách nhiệm tự thi hành của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước, mà chủ yếu là Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp. Chính phủ là cơ quan chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về thi hành án hành chính trên phạm vi cả nước và Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Chính Phủ. Qua theo dõi chung, Bộ Tư pháp nhận thấy, đến hết ngày 31/3/2022, tỉnh Quảng Nam còn 16 bản án hành chính chưa thi hành xong, trong đó có 14 vụ việc đã có hiệu lực từ năm 2020 trở về trước. Vì vậy, Bộ Tư pháp tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam với mục đích rà soát, làm rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến bản án chưa thi hành án xong, từ đó thống nhất giải pháp để tổ chức thi hành dứt điểm bản án.
Kết quả rà soát cho thấy, công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, trong đó: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sát sao đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thi hành án hành chính đối với từng bản án hành chính trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố là người phải thi hành án trong quá trình thi hành các bản án hành chính. Khi bản án có hiệu lực, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân là bên phải thi hành án cơ bản đã chủ động, tích cực, đưa ra giải pháp tổ chức thi hành các bản án; kịp thời kháng cáo, kiến nghị kháng nghị đối với những bản án khi có căn cứ kháng nghị cũng như báo cáo cấp có thẩm quyền để xin ý kiến đối với các vụ việc có khó khăn, vướng mắc. Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã quan tâm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành án hành chính trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn nhiều bản án hành chính chưa được tổ chức thi hành dứt điểm. Thực trạng này có cả nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, trong đó vấn đề nổi lên là việc thi hành các bản án hành chính liên quan đến việc xác định đất thổ cư là đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp, đồng chí Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sát sao hơn nữa đối với công tác thi hành án hành chính trên địa bàn. Đối với từng bản án cụ thể đã rà soát, đồng chí Tổng Cục trưởng đề nghị tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm theo những giải pháp mà các đại biểu đã thảo luận và tiến độ, thời gian hoàn thành cụ thể. Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính trên địa bàn.
Nguyễn Thanh Nam, Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự