Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai

14/04/2022
Chiều ngày 12/4, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn cùng đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Công nghệ thông tin và Văn phòng Bộ đã tới thăm và làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Trọng Giáp, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Gia Lai đã báo cáo tóm tắt kết quả theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn. Theo đó, trong 05 tháng đầu năm 2022, Cục THADS tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác và đạt kết quả tích cực với 47,28% về việc và 21,61% về tiền, cao hơn cả về việc (0,56%) lẫn về tiền (10,51%) so với cùng kỳ năm 2021. Phần lớn các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết triệt để, được hướng dẫn, giải thích cặn kẽ, công dân không khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình triển khai thực hiện, công tác THADS trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp. Cơ quan THADS Gia Lai đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm, giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động, kịp thời và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay từ những ngày đầu năm công tác.
Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chia sẻ những khó khăn của Cục THADS Gia Lai trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cũng như những khó khăn rất đặc thù của Gia Lai là tỉnh miền núi biên giới, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục, công tác THADS tỉnh Gia Lai thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, đạt thành tích cao, đóng góp chung vào kết quả của toàn hệ thống.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị Cục THADS tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung hoàn thành chỉ tiêu về việc và về tiền, đặc biệt là trong các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ án có giá trị tiền phải THA lớn để thu hồi tiền, tài sản cho ngân sách nhà nước. Mỗi lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức cần tập trung vào công việc ngay từ đầu năm, không để tồn đọng đến những tháng cuối năm phải chạy nước rút; đảm bảo phân loại án, thống kê kết quả thi hành án chính xác, thực chất, đồng thời, cần tập trung rà soát, từng bước xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng còn chậm trễ, kéo dài, tồn đọng.
Trong quá trình thực hiện cần có giải pháp cụ thể để tham mưu các cấp có thẩm quyền của tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và công tác thi hành án hành chính của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân từ đó nâng cao kết quả giải quyết các vụ việc thi hành án hành chính nói chung.
 
Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan THADS, đặc biệt là đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bậc, ngạch công chức; củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
Đồng thời, Cục THADS Gia Lai cần tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo THADS tỉnh, duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp liên ngành, nhất là với cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát trong thực hiện công tác THADS trên địa bàn để hoàn thành nhiệm vụ được giao./.