Khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án dân sự tại tỉnh Quảng Bình (Lớp thứ 03)

10/11/2022
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1987/QĐ-BTP ngày 31/12/2021, Quyết định số 1747/QĐ-BTP ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022 và Quyết định số 911/QĐ-TCTHADS ngày 12/10/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2022, Lớp bồi dưỡng thứ 03 tại Quảng Bình sẽ được tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 10/11/2022 đến hết ngày 11/11/2022.

Tới tham dự Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng, Trưởng Ban Tổ chức; ông Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 Tổng cục THADS - Phó Trưởng Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng; bà Trần Thị Lan Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS cùng các đồng chí Báo cáo viên là Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục, thành viên Ban Tổ chức và các Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên của Vụ Nghiệp vụ 1.
 
Về phía đơn vị sở tại, có sự tham gia của đồng chí Mai Công Danh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình. Đặc biệt, Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 199 Đại biểu được triệu tập, bao gồm: 09 đồng chí Cục trưởng, Phó Cục trưởng Phó Cục trưởng; 190 đại biểu là Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và Chấp hành viên thuộc 9 cơ quan THADS địa phương (TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi).
 
Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Chấp hành viên. Các tài liệu tập huấn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng Tổng cục vẫn luôn lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến đóng góp, trao đổi để tiếp tục hoàn thiện bộ tài liệu. Đồng thời, khẳng định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về nghiệp vụ thi hành án dân sự luôn được Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục quan tâm. Thể hiện ở việc Tổng cục luôn chú trọng công tác rà soát, tổng hợp, tham mưu đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự. Đặc biệt, trong năm 2021, 2022, Tổng cục đã tham mưu cấp có thẩm quyền trong việc trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung 09 Luật; xây dựng Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về những định hướng, chính sách phục vụ sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án dân sự; Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh thương mại; sửa đổi, bổ sung Quy trình tổ chức thi hành án; ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án…
 
Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của Vụ trưởng 04 đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục và 199 Lãnh đạo, Chấp hành viên 09 cơ quan thi hành án dân sự, nên mong rằng các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận thật sôi nổi, chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, góp phần nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Vụ Nghiệp vụ 1 – Tổng cục THADS