Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 và triển khai công tác năm 2023

16/12/2022
Chiều ngày 15/12/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi; đại diện lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự có đồng chí Trần Thị Phương Hoa; lãnh đạo một số sở, ngành và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh dự hội nghị.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, năm 2022 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp; Cục THADS tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố ngay từ đầu năm phải bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS xây dựng Kế hoạch công tác năm của đơn vị; trên cơ sở đó tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác; Kết quả đạt được năm 2022 cụ thể: đã giải quyết xong là 9.198 việc, tăng 188 việc (tăng 2,09%) so với cùng kỳ năm 2021, đạt tỉ lệ 78,41% ( tăng 9,37% so với năm 2021); Số tiền thi hành xong là 747 tỷ 705 triệu 490 nghìn đồng, tăng 333 tỷ 263 triệu 951 nghìn đồng (tăng 80,41%) so với cùng kỳ năm 2021, đạt tỷ lệ 51,44% (vượt 11,34% so với chỉ tiêu được giao).
 
 

Có được kết quả như trên là nhờ sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự, sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong tỉnh. Công tác tổ chức thi hành án cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, những vụ việc có điều kiện thi hành đã được quan tâm giải quyết. Các mặt công tác được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Nội bộ đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động được nâng lên.
     
Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu nêu lên thực trạng, đề xuất giải pháp về công tác xác minh thi hành án; giải pháp giải quyết khiếu nại tố cáo; giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết thi hành án dân sự; giải pháp hoàn thành nhiệm vụ được giao…
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của của tập thể lãnh đạo và công chức, người lao động của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước  và chia sẽ những khó khăn, thách thức trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Ghi nhận những kiến nghị, giải pháp tham luận của Hội nghị đã đưa ra rất phù hợp với thực tế tại địa phương. Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh tập thể lãnh đạo Cục phải tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại hạn chế và tập trung đồng bộ hóa các giải pháp để hoàn thanh chỉ tiêu Tổng cục giao, Tăng cường công tác quản lý tổ chức cán bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra; công tác phối hợp; Công tác đầu tư cơ bản, đảm bảo công khai minh bạch; rà soát, tổ chức thi hành có hiệu quả những vụ việc có điều kiện thi hành có giá trị lớn đặc biệt là án tín dụng, ngân hàng. Đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo THADS, chính quyền địa phương và tăng cường phối hợp với cơ quan, ban ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án. Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ Chấp hành viên, công chức có năng lực, có bản lĩnh vững vàng, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ và tập thể đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023.
 
 

Đồng chí Trần Văn Hòa - Phó cục trưởng phụ trách thay mặt cơ quan THADS tỉnh Bình Phước cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng. Đồng chí Trần Văn Hòa mong muốn luôn được lãnh đạo Tổng cục, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS quan tâm và tạo điều kiện để cơ quan thi hành án hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, thời gian tới Cục thi hành án tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo rà soát, khắc phục ngay những hạn chế đã được chỉ ra, tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp và tăng cường công tác phối hợp trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2023.
 
 

Tại hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.