Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án chính năm 2022 và triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2023

18/12/2022
Chiều ngày 16/12/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lạng Sơn, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo THADS tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; tổng kết công tác THADS, thi hành án chính (THAHC) năm 2022 và triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thắng Lợi – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, đồng chí Dương Xuân Huyện - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ THADS tỉnh Lạng Sơn. Tham dự Hội nghị có thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành địa phương có liên quan; Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục THADS quận, huyện và Chấp hành viên, Thẩm tra viên Cục THADS.
 

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, trong năm 2022, địa phương còn gặp nhiều khó khăn như việc kiện toàn vị trí Lãnh đạo Cục, Phòng chuyên môn còn chậm, điều kiện biên chế làm chuyên môn đã được bổ sung nhưng còn thiếu và chưa đồng đều; cơ sở vật chất của một số Chi cục chưa đáp ứng điều kiện làm việc… Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ tích cực, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Lạng Sơn trong việc chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp liên ngành; sự phối hợp nhịp nhàng của các ngành chức năng, cấp ủy chính quyền các cấp, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động các cơ quan THADS, công tác THADS tỉnh Lạng Sơn đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Kết quả về việc, tiền: vượt chỉ tiêu được giao, về việc đạt 86,56% (so với chỉ tiêu chung của hệ thống năm 2022 là 82,5%, vượt 4,06%), về tiền đạt 47,6% ( tăng 3,97% so với năm 2021, so với chỉ tiêu chung của hệ thống năm 2022 là 45,42%, vượt 2,18%), đặc biệt số tiền thi hành án được trong năm tăng 73,29% so với cùng kỳ năm trước; Khoản nợ của các tổ chức tín dụng đã được tập trung giải quyết; Công tác kiểm tra, tự kiểm tra đã đi vào nề nếp; Công tác tiếp công dân đã được quan tâm thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật, đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được xử lý, giải quyết xong trong năm công tác; Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Tổng cục.
 
Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công THADS để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, như: tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền cơ sở giải quyết các khó khăn vướng mắc, chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế THADS, đặc biệt là các việc thi hành án có giá trị lớn, có tính chất phức tạp...
 
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi – Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục THADS đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo Cục và công chức THADS tỉnh Lạng Sơn trong năm 2022, biểu dương những kết quả đạt được và chia sẻ những khó khăn trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh thời gian qua; ghi nhận những giải pháp Hội nghị hôm nay đã đưa ra rất phù hợp với thực tế tại địa phương; đề nghị tập trung thực hiện các nhóm giải pháp trong thời gian tới như sau:
 
Thứ nhất, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, hành chính năm 2023.
 
Thứ hai, tăng cường kỹ năng, năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường vai trò lãnh đạo của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đảm bảo các chỉ đạo của cấp trên phải thông suốt đến cấp dưới để thực hiện nghiêm.
 
Thứ ba, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm công tác; nâng cao hiệu quả các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án, đồng thời, tạo sự công khai; minh bạch; tham mưu tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc khiếu nại, tố cáo trọng điểm, phức tạp, kéo dài trên địa bàn; tranh thủ sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền địa phương đặc biệt là Ban chỉ đạo THADS các cấp để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với cơ quan THADS; tiếp tục phối hợp tốt với các ngành trong Khối Nội chính.

Thứ tư, kiện toàn tổ chức cán bộ theo kịp yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển gắn với đào tạo, tăng cường tập huấn nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong toàn hệ thống.
 
Thứ năm, tăng cường tự kiểm tra và kiểm tra; kết luận kiểm tra phải làm rõ, cụ thể những ưu điểm, hạn chế, vi phạm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý công khai, nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm.
 
 

Tham gia chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ THADS tỉnh Lạng Sơn chúc mừng và biểu dương kết quả Cục THADS tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị Cục THADS tỉnh nghiêm túc quán triệt các nội dung Lãnh đạo Tổng cục THADS đã chỉ đạo; xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa các yêu cầu nhiệm vụ được giao và tham mưu Ban chỉ đạo THADS tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ; quan tâm đến công tác tiếp công dân; tập trung nguồn lực để chỉ đạo thi hành dứt điểm các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài; đề nghị các cơ quan ban ngành địa phương có liên quan nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phối hợp để công tác THADS tại Lạng Sơn đạt được nhiều kết quả mới tích cực hơn nữa.
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Tài - Quyền Cục trưởng thay mặt các cơ quan THADS tỉnh Lạng Sơn cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục THADS, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Lạng Sơn, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng cục, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo THADS tỉnh để các cơ quan THADS tỉnh Lạng Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, trong thời gian tới, Cục THADS tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo rà soát, khắc phục ngay những hạn chế, tập trung thực hiện có hiệu quả những giải pháp và tăng cường công tác phối hợp trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2023.